Aktualności

Filtr

Dzień Patrona w naszej szkole.

Ogłoszenie

W PONIEDZIAŁEK 2 MARCA 2020 r. o godz. 15.30 W STOŁÓWCE SZKOLNEJ ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Rekrutacja 2020/2021 - filia w Szczawinie

Szanowni Rodzice!
Informuję, że Rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Proszę zgłaszać się po deklaracje do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie oraz dokonywać zwrotu deklaracji w dniach od 24 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. Wzór deklaracji można otrzymać na miejscu w Filii w Szczawinie lub jest możliwy do pobrania ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie: http://www.spgoworowo.edu.pl/
Zapraszam serdecznie do Filii w Szczawinie!

Z poważaniem
Kierownik SP im. M. Kopernika w Goworowie -
Filii w Szczawinie
mgr Barbara Rutkowska

Karta zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej 

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja - kontynuacja realizacji wych. przedszkolnego przez dziecko 4-letnie

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuację nauki dziecka w oddziale przedszkolnym w Filii w Szczawinie

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

Oświadczenie rodziców o pobycie dziecka powyżej 5 godzin

 

 

 

Rekrutacja 2020/2021 Szkoła Podstawowa w Goworowie

Zaproszenie na szkolną choinkę

Zaproszenie oddziały 0-3

 

 

 

Zaproszenie oddziały 4-8

 

Odwozy 8 lutego 2020 r.

Ogłoszenie

Zebranie śródroczne z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie odbędzie się 6 lutego 2020 r. (czwartek) o godz.:
15:00 – 16:30 – zebranie ogólne Dyrekcji Szkoły z Rodzicami Uczniów i Gronem Pedagogicznym w sali gimnastycznej;
16:30 – 17:30 – spotkanie Rodziców z Wychowawcami klas (w klasach i pomieszczeniach według harmonogramu przydziału) – oddziały „0” i klasy I-VIII szkoły podstawowej;
17:30 – spotkanie Dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców w stołówce szkolnej.
Uwaga: nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 15:00 – 17:30
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Przydział sal "0" - III

Przydział sal 4 - 8

Ogłoszenie


28 lutego 2019 r. (czwartek) zapraszamy na spotkania klasowe z wychowawcą do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – w programie:
15.00 – 15.45 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy I – IV szkoły podstawowej. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 15.00 – 16.00;
16.00 – 16.45 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy V - VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 16.00 – 17.00;
17.00 – zebranie Rady Rodziców z Dyrekcją szkoły w stołówce szkolnej.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Wywiadówka lutowa - rok szkolny 2018-2019 - przydział sal lekcyjnych na spotkania wychowawców klas z rodzicami - szkoła podstawowa - klasy I-IV 

Wywiadówka lutowa - rok szkolny 2018-2019 - przydział sal lekcyjnych na spotkania wychowawców klas z rodzicami - szkoła podstawowa - klasy V-VIII 

Wywiadówka lutowa - rok szkolny 2018-2019 - przydział sal lekcyjnych na spotkania wychowawców klas z rodzicami - gimnazjum

 

Dzień Babci i Dziadka w Filii w Szczawinie

21 i 22 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - w Filii w Szczawinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. To bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach i przygotowały dla nich przedstawienie. Licznie przybyli goście z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występów. Pani kierownik Barbara Rutkowska przywitała zebranych gości oraz złożyła piękne życzenia. Dzieci z oddziałów przedszkolnych zaprezentowały program artystyczny oraz przedstawienie pt. „Dziadek stołek i rosołek”,natomiast uczniowie klas starszych przedstawili montaż słowno - muzyczny. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Wnuczęta wręczyły prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziadków . Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Następnie Babcie oraz Dziadkowi zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone w naszej placówce chwile na długo pozostaną w pamięci zarówno dzieci jak i Babć oraz Dziadków.

Agnieszka Podleś
Katarzyna Gałązka

„Mikołaj Kopernik – patron naszej szkoły”

Wtorek, 19 lutego 2019 r.
Zajęcia w Filii w Szczawinie rozpoczęły się od apelu, na którym ogłoszono wyniki szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Mikołaj Kopernik przy pracy”. Uczniowie wykonywali rysunki przedstawiające wielkiego astronoma podczas pracy.
Laureatami zostali: Agata Mech, Przemysław Jan Mateusiak, Jan Brzozowski.
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez kierownika filii. Wystawa prac budziła duże zainteresowanie nawet wśród przedszkolaków.
Następnie dzieci obejrzały filmy o wielkim polskim uczonym: „Ciekawostki o Mikołaju Koperniku”, „Układ Słoneczny”, „Gwiazda Kopernika”. Potem wszyscy odśpiewali hymn szkoły, a następnie wybrali się na „spacer” śladami Mikołaja Kopernika, odczytując informacje ze szkolnej wystawy. Uczniowie zobaczyli także prezentację zdjęć o Fromborku, mieście bardzo ważnym w życiu wielkiego Polaka.

Barbara Rutkowska

Kacper odebrał nagrodę w Parku Wodnym w Ostrołęce

Kasperek Dziczek z klasy I postanowił przed świętami wziąć udział w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza Karta Bożonarodzeniowa” zorganizowanym przez Park Wodny AQUARIUM w Ostrołęce. Zgłosił swój projekt oraz wykonał kartę świąteczną, którą przesłano do organizatora. Pomysłowość ucznia została nagrodzona i Kacperek otrzymał wyróżnienie, a tym samym stał się laureatem konkursu. Dyplom i nagrody rzeczowe odebrał 6 lutego w Ostrołęce.
Szkoła oraz wychowawca otrzymali podziękowania za zaangażowanie i współpracę z Parkiem Wodnym w Ostrołęce.

Wychowawca: Barbara Rutkowska

Informacja nt. rekrutacji

Instrukcje i zarządzenia

Instrukcja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Instrukcja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 - oddziały przedszkolne w Filii w Szczawinie

Zarządzenie Nr 3-19 dyrektora SP w Goworowie z dnia 11 lutego 2019 r. - postępowanie rekrutacyjne - SP w Goworowie

Zarządzenie Nr 4-19 dyrektora SP w Goworowie z dnia 11 lutego 2019 r. - postępowanie rekrutacyjne - Filia w Szczawinie

 

Załączniki (deklaracje, oświadczenia, wnioski)

Załącznik 1. Deklaracja o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym w SP w Goworowie

Załącznik 2. Zgłoszenie dziecka do klasy I SP w Goworowie

Załącznik 3. Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

Załącznik 4. Karta zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej

Załącznik 6. Deklaracja o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym w Filii w Szczawinie

Załącznik 7. Zgłoszenie dziecka do klasy I w Filii w Szczawinie

Załącznik 8. Oświadczenie o wielodzietności rodziny i samotnym wychowaniu dziecka

Deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnego przez dziecko 3-letnie - Filia w Szczawinie

Deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnego przez dziecko 4-letnie - Filia w Szczawinie

Deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnego przez dziecko 5-letnie - Filia w Szczawinie

Oświadczenie o potrzebie zapewnienia dziecku opieki dłuższej jak 5 godzin dziennie

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w SP w Goworowie - Filii w Szczawinie - rok szkolny 2019-2020

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka

 

 

Ogłoszenie

Ważna informacja

Dzień patrona szkoły


W tym roku mija 545 rocznica urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika-patrona naszej szkoły. Jak co roku klasy I-III uczciły jego pamięć. Obchody Dnia Patrona Szkoły rozpoczęliśmy od przypomnienia drogi życiowej wielkiego Polaka i Jego wielkiego odkrycia. Następnie klasy I-II uczestniczyły w konkursach plastycznych: „Znaczek pocztowy z okazji 545 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika” oraz „Pocztówka dla Mikołaja Kopernika”. Klasy trzecie natomiast wzięły udział w turnieju wiedzy o patronie szkoły. Naszym uczniom postać Kopernika jest bardzo bliska. Okazało się, że znają wiele szczegółów z jego bogatego życiorysu.
Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:
KLASY I
I miejsce - Maja Dudziec kl. I a;
II miejsce - Nikola Sawicka kl. I b;
III miejsce - Karolina Kukulska kl. I b;
WYRÓŻNIENIA
Natalia Dobkowska, Amelia Dudziec, Maja Nadwodna - kl. I b
KLASY II
I miejsce – Kamil Sadowski kl. II a, Bartosz Majk kl. II b;
II miejsce – Natalia Dobkowska kl. II a;
III miejsce – Kacper Krupa kl. II b, Daniel Pełtak kl. II a
WYRÓŻNIENIA
Maja Duda, Natalia Zalewska - kl. II a Kornelia Dziełak, Aleksandra Parzych, Bartosz Pietras – kl. II b.
KLASY III
I miejsce - Adam Zalewski kl. III a;
II miejsce - Maja Zawadzka, Marta Dymerska-kl. III a;
III miejsce - Piotr Zięba kl. III a, Filip Zięba kl. III c, Maja Stworzjan kl. III b,Maja Minota kl. III c;
WYRÓŻNIENIA Szymon Skrzecz, Sebastian Jagiełło - kl. III c;

Krystyna Zacharek
Katarzyna Chilicka

Gdzie się skryły witaminy?


Zajęcia prozdrowotne pod hasłem „Jedz owoce i warzywa” w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” zostały przeprowadzone 20 lutego 2018 roku w Filii w Szczawinie. Uczniowie z klas II-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wzbogaciły swoją wiedzę na temat roli owoców i warzyw w zdrowym funkcjonowaniu organizmu. Na podstawie pogadanki, wesołych wierszyków i plakatów uczestnicy dowiedzieli się, jakie witaminy mieszkają w zdrowych produktach. Samodzielnie wykonali książeczki o witaminie A, B, C i D. Uczniowie mieli też okazję do zabaw ruchowych z balonikami w rytmie piosenki „Zatańczyły witaminy!”.
Został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Gdzie się skryły witaminy?”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 23.02.2018 roku.
Oto laureaci:
I miejsce: Kacper Kordaś, Kacper Dziczek
II miejsce: Kacper Samoraj
III miejsce: Dawid Wasilewski
Wyróżnienia: Alicja Andrzejewska, Lena Brzozowska
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali „owocowe” nagrody ufundowane przez Organizatora.
Barbara Rutkowska - nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego

Barbara Rutkowska

„Nasz patron - Mikołaj Kopernik”

Poniedziałek, 19 lutego 2018r.

Zajęcia w Filii w Szczawinie rozpoczęły się od apelu, na którym ogłoszono wyniki szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Nasz patron - Mikołaj Kopernik”. Uczniowie wykonywali portret wielkiego astronoma różnymi technikami.
Laureatami zostali: Julia Leśniewska, Antoni Robert Podleś, Kacper Dziczek.
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez kierownika filii. Wystawa prac budziła duże zainteresowanie nawet wśród przedszkolaków.
Następnie dzieci obejrzały filmy o wielkim polskim uczonym: „Ciekawostki o Mikołaju Koperniku”, „Układ Słoneczny”, „Gwiazda Kopernika”. Potem wszyscy odśpiewali hymn szkoły, a następnie wybrali się na spacer śladami Mikołaja Kopernika, odczytując informacje ze szkolnej wystawy. Uczniowie zobaczyli także prezentację zdjęć o Fromborku, mieście bardzo ważnym w życiu wielkiego Polaka.
Uroczystość zakończyła się sporządzeniem notatki o patronie i zapisaniem jej w zeszytach przez uczniów z klas II-III.

Barbara Rutkowska

Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych, i Gimnazjum.

W dniach 10 i 11 lutego 2018r. w Zespole Szkół w Łysych odbyły się Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych, i Gimnazjum. W każdej kategorii wiekowej uczestniczyło po 16 zawodników. W sobotę rywalizowała młodzież gimnazjalna. Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Mateusiak, Gabrysia Rybaczyk, Rafał Gruszka, Damian Struniawski, Eryk Głażewski, Michał Stepnowski i Paweł Wieczorek. Natomiast w niedzielę zmagali się uczniowie ze szkół podstawowych. Z rocznika 2007 i młodsi uczestniczyli uczniowie: Marzena Podolak, Angelika Mażewska, Jakub Kruczyk, Artur Mateusiak, Igor Kuśmierczyk, Patryk Kruczyk; rocznik 2005 – 2006 : Emilia Stankiewicz, Julia Dymerska, Alicja Dąbkowska, Iza Podolak, Jakub Kwiatkowski i Mateusz Kowalewski. Rozgrywki rozpoczęto o godz. 10:00, po uprzednim losowaniu. Tenisiści przystąpili do zaciętej rywalizacji przy stołach, grając do trzech wygranych setów. Dzielnie walczyli o każdy zdobyty punkt. Nasi uczniowie zdobyli dwa puchary, zajmując dwa pierwsze miejsca tj. Rafał Gruszka i Jakub Kruczyk oraz III miejsce na podium zdobył Damian Struniawski, do półfinału dotarł również Artur Mateusiak jednak ostatecznie zajął VI miejsce, otrzymał dyplom. Pozostali uczniowie zajęli dalsze miejsca, ale na tym etapie zawodów to dobry wynik.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy swoim zaangażowaniem i techniką gry godnie reprezentowali szkołę.

Ze sportowym pozdrowieniem

Elżbieta Bieniecka

„Rycerzem jestem ja, a ty królową balu...”


Słowami tak bardzo popularnej w tym karnawale piosenki można by podsumować huczną zabawę dzieci, która odbyła się 8 lutego 2018 roku w świetlicy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Był to już drugi bal pod hasłem: Bal Przebierańców, zainicjowany przez panią koordynator świetlicy – Ewę Lubiak i zorganizowany wspólnie z nauczycielami świetlicy. Nie bez przyczyny świętowano akurat tego dnia, czyli w Tłusty Czwartek. Była to jednocześnie taneczna i pyszna impreza z kolorowymi dzieciakami i pączkami w roli głównej. Bardzo hojnym sponsorem okazała się Cukiernia-Piekarnia Jacka Romanowskiego. Dzięki dobroduszności właścicieli – Państwa Jacka i Beaty Romanowskich – świetlica częstowała pysznościami swoich gości. 200 najsmakowitszych pączków z cudownym lukrem i prawdziwie różaną marmoladą rozkoszowały podniebienia. Radość świetliczaków była przeogromna. Ich codzienne miejsce zabaw zamieniło się w prawdziwą salę balową, gdzie i na suficie i na parkiecie błyszczały gwiazdy.

Powiatowe Zawody w Halowej Piłce Nożnej młodzieży gimnazjalnej.

3 i 4 lutego 2018r. odbyły się Powiatowe Zawody w Halowej Piłce Nożnej młodzieży gimnazjalnej. Dziewczęta rywalizowały w Łysych, a chłopcy w Rzekuniu. Do rozgrywek zgłosiło się po 6 drużyn. W kategorii dziewcząt uczestniczyły szkoły: Lelis, Czerwin, Łyse, Baranowo, Zalas, Goworowo; chłopcy: Myszyniec, Ołdaki, Olszewo – Borki, Kadzidło, Lelis i Goworowo. Dziewczęta w składzie: Patrycja Majkowska, Dominka Jagielska, Gabrysia Rybaczyk, Weronika Godlewska, Aleksandra Rutkowska, Karolina Gruz, Oliwia Ciuraj, Julia Rybaczyk zajęły V miejsce. Natomiast drużyna męska w składzie: Eryk Głażewski, Mateusz Dziełak, Przemysław Książek, Jakub Grabowski, Mateusz Gołębiewski, Paweł Wieczorek, Jakub Głażewski, Łukasz Borczon, Dawid Gryczon zagrali bardzo dobrze i ostatecznie zajęli III miejsce.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim zawodnikom za godne reprezentowanie szkoły.

Ze sportowym pozdrowieniem
Elżbieta Bieniecka

Dzień patrona szkoły podstawowej

19 lutego 1473 roku przyszedł na świat wielki człowiek – patron naszej szkoły – Mikołaj Kopernik. Właśnie dlatego, dokładnie tego dnia, czyli 19 lutego 2018 roku, uczniowie klas czwartych wraz
z wychowawcami postanowili, że społeczność szkolna musi o tym usłyszeć. Było rzeczywiście głośno, gdyż chłopcy, przebrani za gońców prasowych z tamtych czasów, przechadzali się po wszystkich korytarzach szkolnych i za pomocą megafonu przekazywali informację następującej treści:

UWAGA! UWAGA!

SŁUCHAJCIE WSZYSCY!
545 LAT TEMU URODZIŁ SIĘ PATRON NASZEJ SZKOŁY – SŁYNNY ASTRONOM, LEKARZ I EKONOMISTA – MIKOŁAJ KOPERNIK!
CAŁY ŚWIAT SIĘ POMYLIŁ, A TO ON WŁAŚNIE UDOWODNIŁ, ŻE TO ZIEMIA KRĄŻY WOKÓŁ SŁOŃCA!
WSTRZYMAŁ SŁOŃCE, RUSZYŁ ZIEMIĘ, POLSKIE WYDAŁO GO PLEMIĘ!

Rozdawali przy tym ulotki z wiadomościami i ciekawostkami na temat słynnego astronoma. Wzbudzili ogromne zainteresowanie wśród kolegów i koleżanek, którzy tłumnym korowodem kroczyli za nimi.

Dziś życzenia wnuczek składa i piosenkę śpiewa wnusia


W piątek 09.02.2018 r. w oddziale przedszkolnym, w Filii w Szczawinie zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wspaniali goście bardzo poważnie potraktowali słowa: „Już niedługo moi mili chcemy, byście z nami byli. Wolnej chwili, więc szukajcie, do naszej szkoły przybywajcie”. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością także pan Antoni Mulawka.
Przedszkolaki bardzo wdzięcznie i szczerze wyraziły swoje przywiązanie i szacunek kochanym Babciom i Dziadkom dziękując za trud włożony w ich wychowanie. Zaprezentowały krótki program artystyczny: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając je gromkimi brawami. Szczególne oklaski popłynęły po inscenizacji „Trzy życzenia dla babci”. Wnuczęta wręczyły słodkie niespodzianki przygotowane w przedszkolu wspólnie z paniami. Po części oficjalnej nasi goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Katarzyna Gałązka
Natalia Zięba

Kolorowy śnieg


Czy śnieg musi być biały? Otóż nie, udowodniły to nasze przedszkolaki z filii w Szczawinie podczas ferii zimowych. W ramach zajęć plastycznych, które zazwyczaj odbywają się w budynku szkoły tym razem, ponieważ sprzyjała nam zimowa aura, wyszliśmy na zewnątrz. Dzieci mogły poruszyć swoją wyobraźnię malując dowolne obrazki farbami na niezwykłym materiale, jakim był śnieg. Maluchy po powrocie do przedszkola wyglądały przez okno i z radością zerkały na swoje prace. Było to ciekawe doświadczenie i lekcja pełna wrażeń.

Natalia Zięba

Obejrzeliśmy „Miodowe igrzyska” w OCK w Ostrołęce

W dniu 12.02. 2018 r. wybraliśmy się na wycieczkę do kina "Jantar" w Ostrołęce na film animowany pt. "Pszczółka Maja. Miodowe igrzyska".  Wspaniała bajka swoją fabułą i akcją przeniosła dzieci w niesamowite miejsca.
Historia zaczęła się od marzenia Mai, by wziąć udział w Miodowych Igrzyskach. Niestety mieszkańcy ula nie zostają na nie zaproszeni. Na domiar złego Cesarzowa zażądała oddania połowy miodowych zbiorów na potrzeby sportowców. Zbuntowana pszczółka wyruszyła więc do stolicy, by powiedzieć Cesarzowej, co myśli o niej i jej nakazach. I nawet Guciowi nie udało się jej powstrzymać. Zuchwałość Mai została jednak ukarana: pszczółka musi wystartować w zawodach, ale jeśli przegra jej ul straci całe zapasy na zimę…
Dzieci przekonały się na co stać tę małą rozrabiakę i paczkę jej wiernych przyjaciół. Z bajki zapamiętają, że w zawodach sportowych nie należy oszukiwać.
Animowane postacie na ekranie, piękne ilustracje, szybka i głośna muzyka sprawiły, że wszyscy bawili się wyśmienicie. Wybuchy śmiechu, oklaski i głośne okrzyki przepełniały salę. Niewiele było takich momentów, w których panowała cisza. Film wywarł ogromne wrażenie na małych widzach.

Barbara Rutkowska

Święto Babci i Dziadka


"Moja babcia i mój dziadek, to wspaniali są dziadkowie…".
Tak właśnie śpiewali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie podczas obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka.
8 lutego 2018 roku zaszczycili nas swoją obecnością wspaniali goście – Babcie i Dziadkowie. Dzieci przygotowały dla nich część artystyczną. Oprócz piosenek, wnuczęta recytowały wiersze i składały życzenia, do których dołączyli się wszyscy pracownicy placówki, z panią kierownik Barbarą Rutkowską na czele.
Na zakończenie akademii cała społeczność szkolna odśpiewała Babciom i Dziadkom "Sto lat", natomiast dzieci wręczyły upominki. W miłej atmosferze, przy kawce, herbatce i różnych słodkościach szybko minął ten świąteczny czas.
Dziękujemy Babciom i Dziadkom za uśmiech, dobre słowo, a przede wszystkim za to, że byli z nami.

Agnieszka Podleś

Camp siatkarski w Pucku


Uczennice klasy sportowej wzięły udział w Siatkarskim Campie „Dzień z Siatkówką”, który odbył 19 - 21 luty 2018 r. w Pucku. W tym wydarzeniu uczestniczyło 130 zawodników. Wszyscy wzięli udział w prelekcji z gwiazdą siatkówki Danem McDonnelem grającym w Trefl Gdańsk. Następnego dnia pod okiem trenerów Trefl Gdańsk (Mariusza Łobacza i Pawła Degui) wszyscy uczestnicy wzięli udział w solidnej rozgrzewce i rozpocząć turniej siatkarski.

Dorota Ciskowska

Zebranie semestralne z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

"Zima w poezji" – cztery pory roku


12 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie odbył się szkolny konkurs recytatorski dotyczący aktualnej pory roku - zimy. Uczniowie deklamowali wiersze znanych nam poetów, m. in.: Marii Konopnickiej, Elżbiety Sadowskiej, Lucyny Krzemienieckiej a także Hanny Ożogowskiej.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów poezją, wyrabianie odwagi i śmiałości oraz rozwój recytatorskich i aktorskich uzdolnień.
Oto zwycięzcy konkursu:
I miejsce: Julia Drężek - klasa III
II miejsce: Kacper Samoraj – oddział przedszkolny
III miejsce: Natalia Sypniewska - klasa II
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród była p. Barbara Rutkowska i p. Agnieszka Podleś. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
Występy małych artystów wszystkim się podobały, o czym świadczyły gromkie brawa od zgromadzonej publiczności.

Agnieszka Podleś

W naszej szkole od stycznia 2018 roku rusza Uniwersytet dla Aktywnych Rodziców!


Jest to forma szkolenia dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy poszukują rozwiązań napotykanych problemów wychowawczych i innych związanych z pełnieniem tej roli. Wszystkich zapraszamy do udziału w tych spotkaniach. Uczestnicy będą mogli liczyć na kontakt z ekspertami, praktykami, osobami, które mogą i chcą podzielić się swoim doświadczeniem.

Organizatorzy:
Urszula Kwietniak, Joanna Gryczka, Magdalena Zawacka

Tak było:

Pierwsza pomoc przedmedyczna. (mgr Karolina Zacharek)

Czy twoje dziecko jest wolne od uzależnień? (mgr Joanna Gryczka)

Jak można odnieść sukces w rodzinie, szkole oraz swój osobisty? - zajęcia motywujące (mgr Urszula Kwietniak)

Muzyka łączy pokolenia. (mgr Beata Ciepierska)

Uniwersytet to bezpłatne cykliczne szkolenia dotyczące rozwoju, zdrowia i nauki Waszego dziecka w różnym wieku, ale także motywujące Państwa i dające wiedzę z różnych dziedzin. Takie spotkania odbywają się przy herbatce po 3 godziny 1 raz w miesiącu.

Zaproponowaliśmy takie tematy:

1. Kształtowanie uzdolnień u dziecka.
2. Czy moje dziecko rozwija się prawidłowo?
3. Moje dziecko ma kłopoty w nauce i wychowawcze – przyczyny, sposoby zapobiegania, sposoby pomocy.
4. Jak mówić, by dziecko nas słuchało?
5. Choroba, niepełnosprawność w rodzinie. Uczeń niepełnosprawny w szkole.
6. Czy moje dziecko jest wolne od uzależnień?
7. Sytuacje kryzysowe w rodzinie (śmierć, rozwód, choroba). Gdzie szukać pomocy, jak rozmawiać z dzieckiem.
8. Gdy dziecko kłamie, fantazjuje….
9. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – co to takiego?
10. Czy moje dziecko powinno już mówić poprawnie – spotkanie z logopedą.
11. Zajęcia z muzyki, informatyki, plastyki, w-f. itd.

Zapraszamy!

Rejonowe Zawody w Halową Piłkę Nożną Chłopców Gimnazjum w Troszynie

 

6 grudnia 2017 w Troszynie odbyły się Rejonowe Zawody w Halową Piłkę Nożną Chłopców Gimnazjum. Zawody rozpoczęto o godz. 9:00. Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn i rozegrano systemem „każdy z każdym”. Nasi uczniowie wraz z opiekunem panem Jarosławem Karpińskim udali się na rozgrywki w składzie: Przemysław Książek, Mateusz Gołębiewski, Jakub Grabowski, Jakub Głażewski, Jakub Dziełak, Eryk Głażewski, Paweł Wieczorek i Łukasz Borczon. Osiągnęli sukces! Zdobyli II miejsce, co oznacza awans do zawodów powiatowych. Chłopcy wykazali się swoimi piłkarskimi umiejętnościami, rozegrali dobre spotkania. Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje przecudna bramka strzelona przez Jakuba Grabowskiego, uderzając piętą zza pleców podczas meczu z chłopcami z Rzekunia. Takie uderzenia zdarzają się niezwykle rzadko i nazywane są strzałami „skorpiona”. Koordynacja, zwinność i zmysł strzelecki Jakuba zaskoczył nie tylko trenera, ale wszystkich obserwatorów.
Gratulacje oczywiście należą się całej drużynie, dziękujemy i czekamy na dalsze sukcesy na zawodach powiatowych, które odbędą się 4 lutego 2018 r. w Rzekuniu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Elżbieta Bieniecka

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

DBI

 

Rejonowe Zawody w Halową Piłkę Nożną Dziewcząt w Troszynie

13 stycznia 2018 r. w Troszynie odbyły się Rejonowe Zawody w Halową Piłkę Nożną Dziewcząt. Do rozgrywek zgłosiło się cztery drużyny  wraz z opiekunami. Zawody poprzedziło losowanie. Nasza drużyna w składzie: Weronika Godlewska, Patrycja Majkowska, Gabrysia Rybaczyk, Ola Rutkowska, Dominka Jagielska , Karolina Gruz, Karolina Kacprzyńska, Oliwia Ciuraj, Maja Sobotka, Julia Rybaczyk,  Ola Pietras okazały się najlepsze. Pierwszy mecz Goworowo - Ołdaki  2 : 1, kolejny mecz Goworowo - Czerwin 2:0 i ostatni mecz Goworowo - Troszyn 1:0.  Po skończonej rywalizacji kolejność była następująca:   
I miejsce – Goworowo
II miejsce – Czerwin
III miejsce – Ołdaki
IV miejsce – Troszyn
Awans do zawodów powiatowych uzyskały dziewczęta z Goworowa i Czerwina. Gratulujemy i życzymy sukcesu na rozgrywkach wyższego szczebla, które odbędą się 3 lutego w Kadzidle. Trzymamy mocno kciuki.

Ze sportowym pozdrowieniem
Elżbieta Bieniecka