Bieg po zdrowie

Kategoria: Informacje Opublikowano: niedziela, 19, listopad 2017 Administrator

Bieg po zdrowieProgram Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „ Bieg po zdrowie” jest projektem ogólnopolskim, został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Program będzie realizowany w klasach IV szkoły podstawowej.
Główne cele programu:
- Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów,
- Przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych
- Kształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie asertywnego zachowania.
Cele szczegółowe programu:
- Zwiększenie wiedzy u uczniów na temat palenia papierosów,
- Uzyskanie przez uczniów wiedzy na temat liczebności osób niepalących i palących w naszym kraju,
- Pokazanie dzieciom zalet nie palenia
Zajęcia w programie „ Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących dostosowanych do wieku odbiorców. Podstawą zajęć będzie stymulowanie kreatywności i aktywności. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.
Program powinien angażować nie tylko środowisko szkolne, ale i domowe uczniów oraz całe społeczności lokalne. Posłużą temu prace domowe, do których wykonywania angażowani będą także rodzice.

Elżbieta Bieniecka

 

Odsłony: 4812