Działalność UKS "TROPS" Goworowo

Kategoria: Sport Opublikowano: niedziela, 19, listopad 2017 Administrator

Zarząd UKS TROPS
PREZES – DOROTA CISKOWSKA
Z-CA PREZESA – MICHAŁ NIECHODA
SEKRETARZ – GRZEGORZ DZIERZGOWSKI
SKARBNIK – EDYTA FURMANIUK
CZŁONEK – KAROLINA ZACHAREK
CZŁONEK – JAROSŁAW KARPIŃSKI

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCA – ELŻBIETA BIENIECKA
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – ELŻBIETA RELUGA-GRABOWSKA
CZŁONEK – KRYSTYNA GAJEWSKA

SEKCJE:
1. SIATKÓWKA
2. KOSZYKÓWKA
3. TENIS STOŁOWY
4. PŁYWACKA

UKS to klub zrzeszający dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Propaguje zdrowy styl życia, szerzy czynną rekreację i wpływa na rozwój sportu na terenie gminy. Uczestnicy zajęć wiedzą, że sport wychowuje, uczy pokory, cierpliwości i systematyczności. To doskonała forma odreagowania po obowiązkowych zajęciach w szkole. Natomiast element rywalizacji, aspekt zwycięstwa i porażki, pokora - to wszystko wpływa pozytywnie na rozwój dzieci. Działania klubu zmierzają do zainteresowania uczniów czynnym uprawianiem różnych dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego i nauki pływania oraz rozwoju kultury fizycznej w szerokim rozumieniu tego słowa.
UKS „TROPS” Goworowo czynnie uczestniczy w życiu kulturalno – oświatowym naszej gminy, ściśle współpracując z jednostką podlegającą Radzie Gminy i Wójtowi, Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce. UKS TROPS podjął współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Unią Związków Sportowych w Warszawie, Fundacją Marcina Gortata MG13 oraz Fundacją Artura Siódmiaka. Dzięki w/w partnerom możemy uczestniczyć w programach, pozyskując środki finansowe na naukę pływania i sprzęt sportowy.
W ostatnich latach UKS „TROPS” Goworowo organizował szereg imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, powiatowym i międzypowiatowym – Liga Powiatowa w Piłkę Siatkową, Międzypowiatowy Turniej Szachowy „Szach – Mat”, Walentynkowy Turniej w Piłkę Nożną. UKS „TROPS” Goworowo współpracuje z innymi klubami sportowymi działającymi na terenie powiatu ostrołęckiego i innych powiatów ościennych.
UKS „TROPS” uczestniczy w programach: „Umiem pływać” – nauka pływania dla klas I-III, „Multi Sport”, „Junior Sport”, SKS, „Klub” , „Mierz Wysoko”, „Zimowy Narodowy”, „Największe Lekcje WF-u – Artur Siódmiak Camp”.

Dorota Ciskowska

 

Odsłony: 2554