Działalność UKS "TROPS" Goworowo

Kategoria: Sport Opublikowano: niedziela, 19, listopad 2017 Administrator

Działania Uczniowskiego Klubu Sportowego TROPS w 2021 roku.

UKS TROPS w roku szkolnym 2021 aktywnie uczestniczył sportowo. Realizował zajęcia sportowe z programu KLUB 2021 i SKS-u. Dokonał zakupu sprzętu sportowego ze środków finansowych otrzymanych od MSiT w Warszawie oraz Urzędu Gminy w Goworowie. We wrześniu 2021 UKS TROPS zorganizował Europejski Dzień Sportu Szkolnego - było to kolejne działanie programu Aktywnej Szkoły Multisport. Nawiązał współpracę z Fundacją Moniki Pyrek. 12 maja 2021 zorganizował lekcję wychowania fizycznego on-line z Moniką Pyrek – byłą lekkoatletką specjalizująca się w skoku o tyczce, medalistką Mistrzostw Świata i czterokrotną olimpijką.

Ponadto zorganizował wyjazdy na basen w czerwcu, wrześniu i październiku 2021 r. połączone z nauką pływania. Zawodnicy UKS TROPS uczestniczyli w zawodach sportowych: piłki siatkowej, nożnej i tenisie stołowym zajmując czołowe miejsca w powiecie i międzypowiecie. W grudniu 2021 r. UKS TROPS wspólnie z GOKSiR-em zorganizował Turniej Szachowy SZACH-MAT i Turniej MKOŁAJKOWY w piłkę siatkową. Oprócz tego odnowiliśmy współpracę z Fundacją Marcina Gortata uczestnicząc w trzy dniowym szkoleniu w Łodzi - WYCHOWAJ MISTRZA.

Dorota Ciskowska

 

Zarząd UKS TROPS
PREZES – DOROTA CISKOWSKA
Z-CA PREZESA – MICHAŁ NIECHODA
SEKRETARZ – GRZEGORZ DZIERZGOWSKI
SKARBNIK – EDYTA FURMANIUK
CZŁONEK – KAROLINA ZACHAREK
CZŁONEK – JAROSŁAW KARPIŃSKI

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCA – ELŻBIETA BIENIECKA
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – ELŻBIETA RELUGA-GRABOWSKA
CZŁONEK – KRYSTYNA GAJEWSKA

SEKCJE:
1. SIATKÓWKA
2. KOSZYKÓWKA
3. TENIS STOŁOWY
4. PŁYWACKA

UKS to klub zrzeszający dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Propaguje zdrowy styl życia, szerzy czynną rekreację i wpływa na rozwój sportu na terenie gminy. Uczestnicy zajęć wiedzą, że sport wychowuje, uczy pokory, cierpliwości i systematyczności. To doskonała forma odreagowania po obowiązkowych zajęciach w szkole. Natomiast element rywalizacji, aspekt zwycięstwa i porażki, pokora - to wszystko wpływa pozytywnie na rozwój dzieci. Działania klubu zmierzają do zainteresowania uczniów czynnym uprawianiem różnych dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego i nauki pływania oraz rozwoju kultury fizycznej w szerokim rozumieniu tego słowa.
UKS „TROPS” Goworowo czynnie uczestniczy w życiu kulturalno – oświatowym naszej gminy, ściśle współpracując z jednostką podlegającą Radzie Gminy i Wójtowi, Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce. UKS TROPS podjął współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Unią Związków Sportowych w Warszawie, Fundacją Marcina Gortata MG13 oraz Fundacją Artura Siódmiaka. Dzięki w/w partnerom możemy uczestniczyć w programach, pozyskując środki finansowe na naukę pływania i sprzęt sportowy.
W ostatnich latach UKS „TROPS” Goworowo organizował szereg imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, powiatowym i międzypowiatowym – Liga Powiatowa w Piłkę Siatkową, Międzypowiatowy Turniej Szachowy „Szach – Mat”, Walentynkowy Turniej w Piłkę Nożną. UKS „TROPS” Goworowo współpracuje z innymi klubami sportowymi działającymi na terenie powiatu ostrołęckiego i innych powiatów ościennych.
UKS „TROPS” uczestniczy w programach: „Umiem pływać” – nauka pływania dla klas I-III, „Multi Sport”, „Junior Sport”, SKS, „Klub” , „Mierz Wysoko”, „Zimowy Narodowy”, „Największe Lekcje WF-u – Artur Siódmiak Camp”.

Dorota Ciskowska

 

Odsłony: 5167