Rekrutacja 2020/2021 - filia w Szczawinie

Kategoria: Informacje Opublikowano: poniedziałek, 24, luty 2020 Administrator

Szanowni Rodzice!
Informuję, że Rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Proszę zgłaszać się po deklaracje do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie oraz dokonywać zwrotu deklaracji w dniach od 24 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. Wzór deklaracji można otrzymać na miejscu w Filii w Szczawinie lub jest możliwy do pobrania ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie: http://www.spgoworowo.edu.pl/
Zapraszam serdecznie do Filii w Szczawinie!

Z poważaniem
Kierownik SP im. M. Kopernika w Goworowie -
Filii w Szczawinie
mgr Barbara Rutkowska

Karta zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej 

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja - kontynuacja realizacji wych. przedszkolnego przez dziecko 4-letnie

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuację nauki dziecka w oddziale przedszkolnym w Filii w Szczawinie

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

Oświadczenie rodziców o pobycie dziecka powyżej 5 godzin

 

 

 

Odsłony: 739