Rekrutacja Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - filia w Szczawinie

Kategoria: Informacje Opublikowano: czwartek, 10, luty 2022 Administrator

Szanowni Rodzice!
Informuję, że Rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
W naszej placówce proszę zgłaszać się po deklaracje oraz dokonywać zwrotu deklaracji w dniach od 14 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r.
Uwaga! Wzór deklaracji dostępny będzie w Filii w Szczawinie lub do pobrania na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.
Zapraszam serdecznie do Filii w Szczawinie

Kierownik SP im. M. Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie
mgr Barbara Rutkowska


Obowiązują przyjęte środki ostrożności, dotyczące indywidualnej ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, maski ochronne).

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko czteroletnie

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko pięcioletnie

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o wielodzietności rodziny oraz o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o zatrudnieniu lub pobierania nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

 

 

Odsłony: 1112