Rekrutacja 2021-2022 - Szkoła Podstawowa w Goworowie - filia w Szczawinie

Kategoria: Informacje Opublikowano: niedziela, 21, luty 2021 Administrator

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - filia w Szczawinie


Szanowni Rodzice!
Informuję, że Rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
W naszej placówce proszę zgłaszać się po deklaracje oraz dokonywać zwrotu deklaracji w dniach od 22 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.
Uwaga!!!: Wzór deklaracji dostępny będzie w Filii w Szczawinie lub do pobrania na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.
Zapraszam serdecznie do Filii w Szczawinie*

Kierownik SP im. M. Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie
mgr Barbara Rutkowska

* Obowiązują przyjęte środki ostrożności, dotyczące indywidualnej ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, maski ochronne) oraz zachowanie dystansu społecznego!!!  

Zarządzenie Wójta w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego - 28.01.2021 r.

Deklaracja - dziecko 4-letnie - Filia w Szczawinie

Deklaracja - dziecko 5-letnie - Filia w Szczawinie

Deklaracja o kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym - Filia w Szczawinie

Karta zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego - Filia w Szczawinie

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I SP - Filia w Szczawinie

Oświadczenie rodzica o wielodzietności i-lub samotnym wychowaniu dziecka - Filia w Szczawinie

Oświadczenie rodziców dot. pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - Filia w Szczawinie

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki lub pr. dział. gosp. - Filia w Szczawinie

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - Filia w Szczawinie

Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej - Filia w Szczawinie

Odsłony: 1508