Znajdź Właściwe Rozwiązanie

Kategoria: Informacje Opublikowano: niedziela, 19, listopad 2017 Administrator

„Znajdź Właściwe Rozwiązanie” to program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.
Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
Cele szczegółowe:
- Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.
- Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
- Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczaniem się sposobów odmowy.
- Uczenie rozpoznania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
- Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.
W roku szkolnym 2017/2018 program będzie realizowany w klasach VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum.

Elżbieta Bieniecka

Odsłony: 4543