Pracownicy szkoły

Kategoria: Informacje Opublikowano: wtorek, 10, październik 2017 Administrator

Nauczyciele realizujący zajęcia w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie


mgr Katarzyna Chilicka – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne

mgr Adam Dąbrowski – n. dyplomowany, informatyka

mgr Małgorzata Dobkowska – n. dyplomowany, język polski

 mgr Janina Drabot – n. dyplomowany, religia

mgr Dorota Dumała – n. dyplomowany, edukacja przedszkolna (urlop)

 mgr Edyta Furmaniuk – n. dyplomowany, matematyka, opiekun S.U., zajęcia rozwijające uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie

 mgr Krystyna Gajewska – n. dyplomowany, przyroda, świetlica, zajęcia rozwijające uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo

 lic. Aneta Gąsior – n. dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz, świetlica

 mgr Anna Kaczmarczyk – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane

 mgr Elżbieta Kucharczyk – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane

 mgr Ewa Mirowska – n. dyplomowany, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Krystyna Mucińska – n. dyplomowany, język polski

mgr Michał Niechoda – n. dyplomowany, historia

mgr Dorota Późniewska – n dyplomowany,  kształcenie zintegrowane

mgr Agnieszka Puczkowska – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie

mgr Elżbieta Reluga – Grabowska – n. dyplomowany, wych. fizyczne, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

mgr Anna Rurka – n. dyplomowany, psycholog szkolny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne

mgr Dorota Skierczyńska – n. dyplomowany, matematyka, matematyka koło zainteresowań, opiekun pocztu sztandarowego

lic. Eliza Skrzecz-Witkowska – n. kontraktowy, język angielski

mgr Dorota Sobotka – n. kontraktowy, technika, oddział przedszkolny

mgr Edyta Waszkiewicz – n. dyplomowany, oddział przedszkolny, świetlica

mgr Karolina Zacharek – n. dyplomowany, z-ca dyrektora szkoły, wychowanie fizyczne

mgr Krystyna Zacharek – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane

mgr Małgorzata Zacharek – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane, zajęcia rozwijające zainteresowania ucznia szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo

lic. Irena Zaorska – n. dyplomowany, język angielski

mgr Janina Zięba – n. mianowany, edukacja przedszkolna, świetlica

mgr Elżbieta Bieniecka – n. dyplomowany, wychowanie fizyczne, opiekun 7GDH "Orzaki"
 
mgr Beata Ciepierska – n. dyplomowany, muzyka, zajęcia artystyczne, opiekun chóru szkolnego
 
mgr Dorota Ciskowska – n. dyplomowany, wychowanie fizyczne, prezes UKS TROPS Goworowo
 
mgr Andrzej Czyżewski – n. mianowany, religia, nauczanie indywidualne
 
mgr  Karolina Dąbrowska – n. dyplomowany, język niemiecki
 
mgr Jacek Dobrzyński – n. dyplomowany, dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
 
mgr Bożena Drabot G – n. dyplomowany, geografia, wdż
 
mgr Bożena Drabot L – n. dyplomowany, historia

lic. Krzysztof Duda – n. dyplomowany, matematyka

mgr Agnieszka Dudziec – n. dyplomowany, język polski

mgr Grzegorz Dzierzgowski – n. dyplomowany, informatyka, technika

mgr Joanna Głażewska – n. dyplomowany, język angielski

mgr Jadwiga Gołębiewska – n. dyplomowany, biologia, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych biologicznie

mgr Barbara Grabowska – n. dyplomowany, język polski

mgr Joanna Gryczka – n. dyplomowany, pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

mgr Joanna Janowska – Milczarek – n. dyplomowany, z-ca dyrektora, chemia

mgr Jarosław Karpiński – n. dyplomowany, wych. fizyczne, ed. dla bezp., opiekun pocztu sztandarowego

mgr Żanetta Korczakowska – n. dyplomowany, logopedia, język polski

mgr Aneta Kosek – n. dyplomowany, język angielski, opiekun SU

 mgr  Agnieszka Kosiorek – n. dyplomowany, język polski (urlop)

lic. Teresa Leśniewska – n. dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz, świetlica

mgr Bogumiła Lewicka–Mróz – n. dyplomowany, religia

mgr Ewa Lubiak – n. dyplomowany, język rosyjski, język polski, świetlica

mgr Anna Miłek – n. kontraktowy, nauczanie indywidualne

mgr Edyta Nurczyk – n. dyplomowany, matematyka, język angielski
 
 mgr Grażyna Nowak - n. kontraktowy, chemia

mgr Marek Skierczyński – n. dyplomowany, fizyka, matematyka
 
mgr Dariusz Twardziak – n. dyplomowany, plastyka, zajęcia artystyczne, świetlica

mgr Jan Wyszkowski – n. dyplomowany, wychowanie fizyczne

mgr Barbara Wójcik – n. dyplomowany, wos, język polski, wdż
 
mgr Sylwia Sadowska Rybak - pomoc nauczyciela
 
mgr Agnieszka Markowska - pomoc nauczyciela
 

Nauczyciele realizujący zajęcia w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - filii w Szczawinie

mgr Katarzyna Janina Bochenek – n. dyplomowany, religia, zajęcia rewalidacyjne

mgr Katarzyna Gałązka – n. kontraktowy, edukacja przedszkolna
 
mgr Agnieszka Podleś – n. dyplomowany, edukacja przedszkolna, kształcenie zintegrowane

mgr Barbara Rutkowska – n. dyplomowany, kierownik Filii, kształcenie zintegrowane

mgr Elżbieta Sobotka – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane

mgr Natalia Justyna Zięba – n. kontraktowy, edukacja przedszkolna
 
lic. Eliza Skrzecz - Witkowska - n. kontraktowy, język angielski
 
 mgr Żanetta Korczakowska - n. dyplomowany, logopedia
 

Nauczyciele specjaliści
 
mgr Anna Rurka - psycholog, nauczyciel rewalidacji i oligofrenopedagog

mgr Joanna Gryczka – pedagog

mgr Żanetta Korczakowska – logopeda

mgr Ewa Mirowska – nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

mgr Elżbieta Reluga - Grabowska – nauczyciel zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
 
 
Pracownicy administracji i obsługi

Tadeusz Dąbrowski – kierownik gospodarczy

Grażyna Gołębiewska – starszy referent ds. administracji

Danuta Gnys – starszy intendent

Dorota Brzostek – sprzątaczka (gimnazjum)
 
Barbara Dawidowska (sprzątaczka)

Mirosław Drabot – starszy szatniarz, woźny

Dorota Eksterowicz – pomoc kuchenna

Urszula Głażewska – sprzątaczka

Barbara Kot – sprzątaczka

Irena Kuczewska – kucharka

Barbara Kwiatkowska – pomoc kuchenna

Zdzisław Majk – robotnik prac ciężkich
 
Paulina Dagmara Majkowska - asystent nauczyciela przedszkola (Filia w Szczawinie)

Emilia Mikołajczyk – sprzątaczka

Beata Agnieszka Piątek – sprzątaczka

Barbara Trzcińska – sprzątaczka

Barbara Wójcik – robotnik prac lekkich
 
Danuta Wysocka - pracownik gospodarczy (Filia w Szczawinie)

Wiesława Zacharek – sprzątaczka

Agnieszka Ziemek – sprzątaczka (Filia w Szczawinie)
Odsłony: 3854