Pracownicy szkoły

Kategoria: Informacje Opublikowano: wtorek, 10, październik 2017 Administrator

Nauczyciele realizujący zajęcia w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Paulina Bialik – n. stażysta, nauczyciel świetlicy

mgr Katarzyna Chilicka – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, świetlica

mgr Adam Dąbrowski – n. dyplomowany, informatyka, edukacja informatyczna

mgr Agnieszka Dąbrowska - n. dyplomowany, wych. fizyczne, zajęcia komputerowe, koordynator programu: Szkoła promująca zdrowie, świetlica

mgr Małgorzata Dobkowska – n. dyplomowany, język polski, świetlica

mgr Dorota Dumała – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Dumała – n. stażysta, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

 mgr Edyta Furmaniuk – n. dyplomowany, matematyka, opiekun S.U.

 mgr Aneta Gąsior – n. dyplomowany, pedagog szkolny

 mgr Milena Gołębiewska – n. kontraktowy, świetlica, edukacja przedszkolna

 mgr Anna Kaczmarczyk – n. dyplomowany, matematyka, świetlica, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 mgr Elżbieta Kucharczyk – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna

 mgr Ewa Mirowska – n. dyplomowany, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Michał Niechoda – n. dyplomowany, historia, wych. fizyczne, zajęcia sprawnościowo - zdrowotne, świetlica

mgr Dorota Późniewska – n dyplomowany,  wychowanie przedszkolne, świetlica

mgr Agnieszka Puczkowska – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie, świetlica

mgr Elżbieta Reluga – Grabowska – n. dyplomowany, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, zajęcia sprawnościowo - zdrowotne

mgr Anna Rurka – n. dyplomowany, psycholog szkolny, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

 mgr Arleta Samorajska - n. kontraktowy, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

mgr Dorota Sobotka – n. kontraktowy, wychowanie przedszkolne, świetlica

mgr Dorota Skierczyńska – n. dyplomowany, matematyka, matematyka koło zainteresowań, opiekun pocztu sztandarowego, świetlica, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

lic. Eliza Skrzecz-Witkowska – n. mianowany, język angielski, świetlica

mgr Edyta Waszkiewicz – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Karolina Zacharek – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Krystyna Zacharek – n. dyplomowany, wychowanie przedszkolne

mgr Małgorzata Zacharek – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające zainteresowania ucznia szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo

mgr Elżbieta Bieniecka – n. dyplomowany, wychowanie fizyczne, opiekun 7GDH "Orzaki", świetlica
 
mgr Beata Ciepierska – n. dyplomowany, muzyka, zajęcia artystyczne, opiekun chóru szkolnego
 
mgr Dorota Ciskowska – n. dyplomowany, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, prezes UKS TROPS Goworowo, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 
mgr  Karolina Dąbrowska – n. dyplomowany, język niemiecki, język angielski, świetlica
 
mgr Jacek Dobrzyński – n. dyplomowany, wychowanie fizyczne, świetlica
 
mgr Bożena Drabot G – n. dyplomowany, geografia, wdż, świetlica
 
mgr Bożena Drabot L – n. dyplomowany, historia
 
Krzysztof Duda – n. dyplomowany, fizyka

mgr Agnieszka Dudziec – n. dyplomowany, język polski,  nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

mgr Grzegorz Dzierzgowski – n. dyplomowany, informatyka, technika, edukacja informatyczna

mgr Joanna Głażewska – n. dyplomowany, język angielski

mgr Jadwiga Gołębiewska – n. dyplomowany, biologia, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych biologicznie, przyroda

mgr Barbara Grabowskadyrektor, n. dyplomowany, język polski, świetlica, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza

mgr Joanna Janowska – Milczarek – n. dyplomowany, chemia, biologia

mgr Jarosław Karpiński – n. dyplomowany, wych. fizyczne, ed. dla bezp.
 
mgr Małgorzata Kisiel – n. kontraktowy, geografia

mgr Żanetta Korczakowska – n. dyplomowany, logopedia, język polski

mgr Aneta Kosekz-ca dyrektora, n. dyplomowany, język angielski, opiekun SU

 mgr  Agnieszka Kosiorek – n. dyplomowany, język polski
 
 mgr Małgorzata Kulesza - n. dyplomowany, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne

lic. Teresa Leśniewska – n. dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz

mgr Bogumiła Lewicka–Mróz – n. dyplomowany, religia

mgr Ewa Lubiak – n. dyplomowany, język rosyjski, język polski, logopeda
 
 mgr Lidia Nowak – n. kontraktowy, j. angielski, świetlica

mgr Edyta Nurczyk – n. dyplomowany, matematyka, język angielski
 
mgr Marek Skierczyński – zastępca dyrektora, n. dyplomowany, fizyka, matematyka
 
 mgr ks. Paweł Szabłowski  – n. dyplomowany, religia
 
mgr Dariusz Twardziak – n. dyplomowany, plastyka, edukacja plastyczna, świetlica

mgr Barbara Wójcik – n. dyplomowany, wos, język polski, wdż, świetlica
 
 

Nauczyciele realizujący zajęcia w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - filii w Szczawinie

mgr Katarzyna Janina Bochenek – n. dyplomowany, religia, zajęcia rewalidacyjne, świetlica
 
mgr Agnieszka Dąbrowska - n. dyplomowany, wych. fizyczne, zajęcia komputerowe, świetlica

mgr Katarzyna Gałązka – n. kontraktowy, wychowanie przedszkolne
 
 mgr Jarosław Karpiński – n. dyplomowany, wych. fizyczne, ed. dla bezp.
 
mgr Agnieszka Podleś – n. dyplomowany, wychowanie przedszkolne

mgr Barbara Rutkowskakierownik Filii, n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
 
mgr Magdalena Tuszyńska - n. kontraktowy, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

mgr Natalia Justyna Zięba – n. kontraktowy, wychowanie przedszkolne, doradztwo zawodowe
 
lic. Eliza Skrzecz - Witkowska - n. mianowany, język angielski
 
 mgr Żanetta Korczakowska - n. dyplomowany, logopedia, język polski
 
 

Nauczyciele specjaliści
 
mgr Anna Rurka - psycholog, nauczyciel rewalidacji i oligofrenopedagog (n. dyplomowany)

mgr Aneta Gąsior – pedagog (n. dyplomowany)
 
mgr Ewa Lubiak – logopeda (n. dyplomowany)

mgr Żanetta Korczakowska – logopeda (n. dyplomowany)

mgr Ewa Mirowska – nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (n. dyplomowany)

mgr Elżbieta Reluga - Grabowska – nauczyciel zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej (n. dyplomowany)
 
 mgr Michał Niechoda – gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna (n. dyplomowany)
 
 mgr Małgorzata Kulesza - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, nauczyciel rewalidacji (n. dyplomowany)
 
mgr Agnieszka Dudziec – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia (n. dyplomowany)
 
mgr Dorota Ciskowska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia (n. dyplomowany)
 
 
 
 
Pracownicy administracji i obsługi
 

Danuta Gnys – starszy intendent
 
Milena Kuśmierczyk – sekretarka
 
Aleksandra Łada – sekretarka

Dorota Brzostek – sprzątaczka
 
Barbara Dawidowska - sprzątaczka

Mirosław Drabot – starszy szatniarz, woźny
 
Danuta Działak – pomoc nauczyciela przedszkola (Filia w Szczawinie)
 
Mariola Dzwonkowska – pomoc nauczyciela

Dorota Eksterowicz – pomoc kuchenna
 
Aneta Gałązka – pomoc nauczyciela

Urszula Głażewska – sprzątaczka
 
Aleksandra Kosik – asystent nauczyciela przedszkola (Filia w Szczawinie)

Barbara Kot – sprzątaczka

Irena Kuczewska – kucharka

Barbara Kwiatkowska – pomoc kuchenna

Emilia Mikołajczyk – sprzątaczka
 
Milena Sujkowska – pomoc kuchenna

Beata Piątek – sprzątaczka

Barbara Trzcińska – sprzątaczka

Barbara Wójcik – robotnik prac lekkich
 
Danuta Wysocka – sekretarka
 
Wiesława Zacharek – sprzątaczka

Agnieszka Ziemek – sprzątaczka (Filia w Szczawinie)
Odsłony: 14470