Pracownicy szkoły

Kategoria: Informacje Opublikowano: wtorek, 10, październik 2017 Administrator

Nauczyciele realizujący zajęcia w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie


mgr Katarzyna Chilicka – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne

mgr Adam Dąbrowski – n. dyplomowany, informatyka

mgr Agnieszka Dąbrowska - n. dyplomowany, wych. fizyczne, zajęcia komputerowe, koordynator programu: Szkoła promująca zdrowie

mgr Małgorzata Dobkowska – n. dyplomowany, język polski

 mgr Janina Drabot – n. dyplomowany, religia

mgr Dorota Dumała – n. dyplomowany, edukacja przedszkolna

 mgr Edyta Furmaniuk – n. dyplomowany, matematyka, opiekun S.U., zajęcia rozwijające uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie

 mgr Krystyna Gajewska – n. dyplomowany, przyroda, świetlica, zajęcia rozwijające uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

 mgr Aneta Gąsior – n. dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz, świetlica

 mgr Anna Kaczmarczyk – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane

 mgr Elżbieta Kucharczyk – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane

 mgr Ewa Mirowska – n. dyplomowany, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Krystyna Mucińska – n. dyplomowany, język polski

mgr Michał Niechoda – n. dyplomowany, historia

mgr Dorota Późniewska – n dyplomowany,  kształcenie zintegrowane

mgr Agnieszka Puczkowska – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie

mgr Elżbieta Reluga – Grabowska – n. dyplomowany, wych. fizyczne, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

mgr Anna Rurka – n. dyplomowany, psycholog szkolny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne

 Arleta Samorajska - pomoc nauczyciela

mgr Dorota Skierczyńska – n. dyplomowany, matematyka, matematyka koło zainteresowań, opiekun pocztu sztandarowego

lic. Eliza Skrzecz-Witkowska – n. kontraktowy, język angielski

mgr Edyta Waszkiewicz – n. dyplomowany, oddział przedszkolny, świetlica

 Monika Wujkowska - pomoc nauczyciela

mgr Karolina Zacharek – n. dyplomowany, z-ca dyrektora szkoły, wychowanie fizyczne

mgr Krystyna Zacharek – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane

mgr Małgorzata Zacharek – n. dyplomowany, kształcenie zintegrowane, zajęcia rozwijające zainteresowania ucznia szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo

lic. Irena Zaorska – n. dyplomowany, język angielski

mgr Janina Zięba – n. mianowany, edukacja przedszkolna

mgr Elżbieta Bieniecka – n. dyplomowany, wychowanie fizyczne, opiekun 7GDH "Orzaki"
 
mgr Beata Ciepierska – n. dyplomowany, muzyka, zajęcia artystyczne, opiekun chóru szkolnego
 
mgr Dorota Ciskowska – n. dyplomowany, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, prezes UKS TROPS Goworowo
 
mgr  Karolina Dąbrowska – n. dyplomowany, język niemiecki, język angielski
 
mgr Jacek Dobrzyński – n. dyplomowany, dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
 
mgr Bożena Drabot G – n. dyplomowany, geografia, wdż
 
mgr Bożena Drabot L – n. dyplomowany, historia

mgr Agnieszka Dudziec – n. dyplomowany, język polski,  nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Grzegorz Dzierzgowski – n. dyplomowany, informatyka, technika

mgr Joanna Głażewska – n. dyplomowany, język angielski

mgr Jadwiga Gołębiewska – n. dyplomowany, biologia, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych biologicznie

mgr Barbara Grabowska – n. dyplomowany, język polski, świetlica, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza

mgr Joanna Gryczka – n. dyplomowany, pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

mgr Joanna Janowska – Milczarek – n. dyplomowany, z-ca dyrektora, chemia

mgr Jarosław Karpiński – n. dyplomowany, wych. fizyczne, ed. dla bezp.

mgr Żanetta Korczakowska – n. dyplomowany, logopedia

mgr Aneta Kosek – n. dyplomowany, język angielski, opiekun SU

 mgr  Agnieszka Kosiorek – n. dyplomowany, język polski, wdż
 
 mgr Małgorzata Kulesza - n. dyplomowany, chemia, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

lic. Teresa Leśniewska – n. dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz, świetlica

mgr Bogumiła Lewicka–Mróz – n. dyplomowany, religia

mgr Ewa Lubiak – n. dyplomowany, język rosyjski, język polski, świetlica

mgr Edyta Nurczyk – n. dyplomowany, matematyka, język angielski, urlop dla poratowania zdrowia
 
mgr Marek Skierczyński – n. dyplomowany, fizyka, matematyka
 
mgr Dariusz Twardziak – n. dyplomowany, plastyka, zajęcia artystyczne, świetlica

mgr Barbara Wójcik – n. dyplomowany, wos, język polski, wdż
 
mgr Sylwia Sadowska Rybak - pomoc nauczyciela
 

Nauczyciele realizujący zajęcia w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - filii w Szczawinie

mgr Katarzyna Janina Bochenek – n. dyplomowany, religia, zajęcia rewalidacyjne
 
mgr Agnieszka Dąbrowska - n. dyplomowany, wych. fizyczne, zajęcia komputerowe,

mgr Katarzyna Gałązka – n. kontraktowy, edukacja przedszkolna
 
 mgr Jarosław Karpiński – n. dyplomowany, wych. fizyczne, ed. dla bezp.
 
mgr Agnieszka Podleś – n. dyplomowany, edukacja przedszkolna, kształcenie zintegrowane

mgr Barbara Rutkowska – n. dyplomowany, kierownik Filii, kształcenie zintegrowane

mgr Dorota Sobotka – n. kontraktowy, oddział przedszkolny
 
mgr Magdalena Tuszyńska - n. kontraktowy, nauczanie zintegrowane

mgr Natalia Justyna Zięba – n. kontraktowy, edukacja przedszkolna
 
lic. Eliza Skrzecz - Witkowska - n. kontraktowy, język angielski
 
 mgr Żanetta Korczakowska - n. dyplomowany, logopedia
 
lic. Irena Zaorska – n. dyplomowany, język angielski
 
mgr Edyta Stachacz - pomoc nauczyciela
 

Nauczyciele specjaliści
 
mgr Anna Rurka - psycholog, nauczyciel rewalidacji i oligofrenopedagog

mgr Joanna Gryczka – pedagog

mgr Żanetta Korczakowska – logopeda

mgr Ewa Mirowska – nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

mgr Elżbieta Reluga - Grabowska – nauczyciel zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
 
 mgr Krystyna Gajewska – gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
 
 mgr Małgorzata Kulesza - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 
mgr Agnieszka Dudziec – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 
 
 
 
Pracownicy administracji i obsługi
Irena Andryszczyk – pomoc kuchenna

Tadeusz Dąbrowski – kierownik gospodarczy

Grażyna Gołębiewska – starszy referent ds. administracji

Danuta Gnys – starszy intendent

Dorota Brzostek – sprzątaczka
 
Barbara Dawidowska - sprzątaczka

Mirosław Drabot – starszy szatniarz, woźny

Dorota Eksterowicz – pomoc kuchenna

Urszula Głażewska – sprzątaczka

Barbara Kot – sprzątaczka

Irena Kuczewska – kucharka
 
Milena Kuśmierczyk – sekretarka

Barbara Kwiatkowska – pomoc kuchenna
 
Mariusz Lubiak – konserwator

Emilia Mikołajczyk – sprzątaczka

Beata Agnieszka Piątek – sprzątaczka

Barbara Trzcińska – sprzątaczka

Barbara Wójcik – robotnik prac lekkich
 
Wiesława Zacharek – sprzątaczka

Agnieszka Ziemek – sprzątaczka (Filia w Szczawinie)
Odsłony: 8536