Dzień Bezpiecznego Internetu

Kategoria: Informacje Opublikowano: wtorek, 31, październik 2017 Administrator

DBIDzień Bezpiecznego Internetu to akcja, w której czynny udział bierze nasza szkoła. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli informatyki podczas zajęć komputerowych, informatyki i zajęć technicznych poznają zagadnienia dotyczące zagrożeń czyhających w sieci – m. in uzależnienia od gier, portali społecznościowych, stron WWW, problemów przemocy w sieci (cyberprzemocy).
Używanie Internetu jest dla wszystkich współczesnych dzieci i nastolatków niemal równie naturalne jak picie czy jedzenie. Sposób używania Internetu przez młodzież wzbudza niekiedy skrajne emocje – od zachwytu nad możliwościami, jakie daje młodym ludziom nowoczesna technologia, dostęp do globalnej wiedzy i szybka komunikacja po przerażenie, ile czasu dzieci potrafią spędzać przed komputerem i urządzeniach przenośnych. Do tego często dochodzi niewiedza rodziców i opiekunów na temat tego, co ich podopieczni robią w sieci. Doprowadza do sytuacji, że nie są w stanie odpowiedziec czy i kiedy dzieci i nastolatki są uzależnione od Internetu i jak powszechny to jest problem.
Internet jest nie tylko źródłem informacji, wiedzy, ciekawostek, ale również obiektem rozrywki. Świadomość zagrożeń jakie ze sobą niesie jest niezwykle ważna, bo gwarantuje mądre korzystanie z tego współczesnego dobra.
Ważne jest, aby pamiętać, że nadmierne korzystanie z Internetu to zazwyczaj jedynie wierzchołek góry lodowej. Podobnie jak w przypadku innych uzależnień, u jego podłoża najczęściej leżą bardziej złożone i kompleksowe problemy. Specjaliści zajmujący się tą tematyką są zdania, że przyczynami zaburzeń mogą być niepowodzenia szkolne, odrzucenie przez grupę rówieśniczą, konflikty w rodzinie (Chocholska i Osipczuk 2009).
Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku nastolatków problemy z komputerem splatają się z przechodzeniem trudnego wieku dorastania. Jest to dla każdego młodego człowieka okres pełen napięć, w którym kształtuje się jego indywidualna tożsamość, narasta bunt wobec rodziców, a ważną rolę odgrywa grupa rówieśnicza. Osobom, które nie radzą sobie z tymi wyzwaniami, Internet może zapewnić łatwe rozwiązania „zastępcze”. Tutaj łatwiej nawiązać kontakty, łatwiej określić swoją tożsamość, łatwiej wygrywać i mieć zauważalne osiągnięcia.
Na koniec warto podkreślić, że rozwiązaniem problemów nie może być izolowanie młodzieży od komputera. W dzisiejszym świecie odwrót od Internetu nie jest ani możliwy, ani pożądany. Globalna sieć stanowi narzędzie pracy, komunikacji, rozrywki i zdobywania wiedzy. W przypadkach terapii nadużywania Internetu celem nie powinno być dążenie do internetowej „abstynencji”, lecz doprowadzenie do tego, by człowiek mógł w pełni kontrolować sposób korzystania z sieci i jego efekty − Internet powinien przynosić nam korzyści, a nie szkody.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 obchodzić będziemy 6 lutego 2018 roku.

A.D.Bibliografia
Chocholska P., Osipczuk M., (2009), Uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży, Warszawa: Hachette
GUS (2012), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007−2011, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny
Kirwil L. (2011), Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo − część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II, Warszawa: SWPS
Livingstone S. et al. (2011), Risk and safety on the Internet. The perspective of European Children, London: EU Kids Online
Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, „On the Horizon” Vol. 9 No. 5
Woronowicz B. (2009), Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Poznań/Warszawa: Parpamedia
Łukasz Wojtasik, Małgorzata Maryl-Wójcik, Katarzyna Topolewska, Szymon Wójcik Scenariusz zajęć „Dzień z życia” (2012)

Odsłony: 5625