Rodzaje zajęć

Kategoria: Świetlica Opublikowano: poniedziałek, 16, październik 2017 Administrator

nauka własna – odrabianie zadań domowych, praca indywidualna z uczniem, praca w grupie, praca z książką, komputerem;
zajęcia plastyczne – rozwijanie aktywności twórczej u dzieci, biorących udział w zajęciach, promowanie indywidualnych talentów, eksponowanie prac dzieci wykonanych różnymi technikami, wyrabianie poczucia estetyki (samoocena siebie i innych);
zajęcia kulturalno – rozrywkowe – gry i zabawy stolikowe, audycje telewizyjne, oglądanie filmów, lektur szkolnych z kaset video i DVD, oglądanie bajek, czytanie książek, słuchanie nagrań muzycznych, zabawy z komputerem, konkursy, zabawy.
zajęcia muzyczne – nauka piosenek, słuchanie muzyki z płyt i kaset, zabawy ruchowe przy muzyce, naśladowanie różnych dźwięków, poznawanie kroków tanecznych;
zajęcia sportowe – gry i zabawy sportowe w świetlicy na boisku szkolnym, spacery, wycieczki, rozgrywki w piłkę nożną i bilard;
prace społeczno – użyteczne – prace porządkowe w świetlicy na terenie szkoły, środowiska, dyżury w świetlicy i jadalni szkolnej;
Ciekawe zajęcia zaproponowane przez dzieci i młodzież przebywającą w świetlicy.

Odsłony: 7154