Rys historyczny

Kategoria: Informacje Opublikowano: poniedziałek, 16, październik 2017 Administrator

Od najdawniejszych wieków była w Goworowie szkoła. Pierwsze zapisane informacje pochodzą z XV w. W szkole parafialnej w 1463r. nauczał Urban z Jawor.
Z różnym powodzeniem istniała szkoła elementarna w dalszych wiekach. Źródła są ubogie, ale informują iż w roku 1817 nauczyciel Stanisław Mieczkowski z Różana uczył czternaścioro dzieci - w tym troje z rodzin żydowskich. Zamknięta, z powodów finansowych, w roku 1821 ponownie otwarta w roku 1834. W 1871 była szkołą gminną, funkcjonowała bez przerwy do I wojny światowej. W 1898 roku dysponowała własnym budynkiem i uczyło się w niej 94 dzieci.
Spaloną w czasie wojny szkołę zastąpił Dom Parafialny, a już w 1923 roku rozpoczęto budowę nowego, murowanego budynku szkolnego o 6 izbach lekcyjnych, z kancelarią i mieszkaniami dla nauczycieli (dzisiaj jest tam Zespół Szkół Powiatowych).

 

Szkoła dawniej

Była to szkoła trzyklasowa, (III stopnia), z klasami I - VII, zatrudniono w niej np. w roku 1933 17 nauczycieli. W wyniku działań wojennych II wojny światowej naukę wznowiono dopiero 22 lutego 1940 roku. Budynek był bardzo zniszczony, Dom Parafialny zajęło wojsko niemieckie - szkołę przeniesiono do Grodziska Małego, na parter budynku doktora Glinki i do domu Borczona w Goworowie (w 1944 roku uczniowie klas VII otrzymali świadectwa ukończenia szkoły).
Po przejściu frontu ponownie uruchomiono szkołę na początku kwietnia 1945 roku - nauka trwała do końca lipca.
Od września 1945 roku - w częściowo wyremontowanej szkole - była też I klasa Gimnazjum (filia Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Ostrołęce). (To Gimnazjum - to była szkoła średnia, kończąca sie maturą. Po II kasie filię zlikwidowano, uczniów przeniesiono do Ostrołęki).
Pozostała tylko Publiczna Szkoła Powszechna. Ciągle remontowano zniszczoną przez wojnę murowaną szkołę, a na placu obok w 1948 r0ku postawiono barak (8 izb lekcyjnych, pokój nauczycielski, szatnia, biblioteka, magazynek pomocy naukowych).
W wyniku reformy szkolnej w 1966 roku zaczęła funkcjonować ośmioklasowa Szkoła Podstawowa.
Dopiero w połowie października 1972 roku przeniesiono szkołę do nowego, pięknego budynku: 12 sal lekcyjnych, pracownie: biologiczno - chemiczna i zajęć praktyczno- technicznych, biblioteka, świetlica, blok żywieniowy, urządzenia sanitarne, mała sala gimnastyczna. W latach 1973 - 1984 była siedzibą Zbiorczej Szkoły Gminnej. 3 września nadano jej imię Mikołaja Kopernika.


Budowa szkoły


Od 1999 roku Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa I - VI, "0" i Gimnazjum (z klasami zamiejscowymi w Pasiekach i Kuninie) I - III. Ostatnie roczniki Szkoły Podstawowej kończyły klasę ósmą w roku 2000 - 74 uczniów.

Utworzenie przez Radę Gminy Goworowo Zespołu Szkół i powołanie w nim gimnazjum spowodowało, że z roku na rok w budynku szkoły podstawowej było coraz ciaśniej,w 12 salach lekcyjnych uczyło się 2 oddziały klas "0", 8 - klas I-III, 9 - klas IV-VI i 15 klas gimnazjalnych, razem 34 oddziały. Lekcje rozpoczynały się o 7 a kończyły o 18. w związku z trudna sytuacją lokalową władze gminy podjęły decyzję o rozbudowie szkoły podstawowej o skrzydło z przeznaczeniem na gimnazjum, rozbudowę bloku żywieniowego. Pod koniec maja 2000 roku rozpoczęły się pierwsze prace budowlane, a 1 września 2002 roku budynek stał gotowy. Uroczyste otwarcie nastąpiło 9 września 2002 r.Otwarcie Gimnazjum

Imponująco wygląda budynek szkolny - powstał nowy pawilon dydaktyczny dla Gimnazjum w 2002 roku, a w budynku Szkoły Podstawowej przeprowadzono poważne inwestycje modernizacyjne.

Szkoła Podstawowa

 

Odsłony: 7768