Regulamin świetlicy

Kategoria: Świetlica Opublikowano: poniedziałek, 16, październik 2017 Administrator

1. Świetlica jest placówką opiekuńczo – wychowawczą i stanowi jednostkę organizacyjną szkoły.
2. Świetlica jest przeznaczona dla uczniów naszej szkoły.
3. Ze świetlicy korzystają wszyscy uczniowie naszej szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych).
4. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek bezpośrednio po przyjeździe udać się do świetlicy.
5. W czasie pobytu w świetlicy należy zgłaszać wychowawcy wszystkie wyjścia.
6. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy dbają o ład i porządek.
7. Uczniowie dbają w świetlicy o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
8. Uczniowie przebywający w świetlicy mają prawo korzystania z pomocy nauczyciela podczas odrabiania prac domowych, pomocy koleżeńskiej oraz przyborów i gier znajdujących się w świetlicy.
9. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek zmiany obuwia.
10. Uczniowie szanują wyposażenie świetlicy.
11. Uczniowie nie używają wulgarnego i niestosownego słownictwa.
12. Za zaginione pieniądze, telefony i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
13. Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na końcową ocenę ze sprawowania.
14. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

Odsłony: 5222