Drużyna Harcerska "Orzaki"

Kategoria: Informacje Opublikowano: czwartek, 26, październik 2017 Administrator

7 Goworowska Drużyna Harcerska „ Orzaki” rozpoczęła swoją działalność 31 marca 2016r. To dzień, w którym Komendant Hufca Ostrołęki hm. Barbara Jarnutowska otworzyła okres próbny dla Goworowskiej Drużyny Harcerskiej. Wówczas drużyna liczyła 39 członków. Obecnie zrzesza około 60osób. 28 harcerzy złożyło Uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie w Goworowie, następne odbyło się na obozie w Kierwiku. W obecności Komendanta Hufca Ostrołęki i Komendanta Obozu oraz kadry złożyła Przyrzeczenie Harcerskie dh. Natalia Fabisiak, która obecnie pełni funkcję drużynowej. Pozostali harcerze przygotowują się do tego wydarzenia. Harcerze wykazują duże zaangażowanie w prace, działalność i życie drużyny oraz różne akcje charytatywne. Szczególnie wyróżnia się grupa harcerzy z gimnazjum. Chętnie współpracują ze sobą, wykazują inicjatywę w pracy, doskonale organizują wolny czas. Zdobywają stopnie i sprawności. Zbiórki drużyny i zastępów odbywają się regularnie w harcówce i terenie.
Cel nadrzędny drużyny to:
Kształtowanie osobowości harcerzy według Prawa Harcerskiego.
„Zarazić pasją harcerskiej przygody”

Cele główne:
- Integracja drużyny. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
- Pogłębianie szacunku dla innych ludzi, a przede wszystkim do osób starszych.
- Budzenie wrażliwości na krzywdę i niedolę innych ludzi poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych.
- Kształtowanie szacunku do symboli, poznawanie historii, tradycji, obrzędów ZHP.
- Doskonalenie wiedzy i umiejętności harcerzy z zakresu technik harcerskich.
- Zdobywanie sprawności i stopni harcerskich.
- Rozwijanie więzi z przyrodą ( zbiórki na łonie natury, biwaki).
- Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.
- Nauka ponoszenia konsekwencji za własne czyny.
- Przyrzeczenie Harcerskie.

Opiekun drużyny
Elżbieta Bieniecka

Odsłony: 4818