Żołnierze Wyklęci - Niezłomni.

Kategoria: Informacje Opublikowano: sobota, 12, marzec 2022 Administrator

Aby uczcić niezłomną postawę żołnierzy, 3 lutego 2011 roku Sejm ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddanie w tym dniu hołdu wszystkim obrońcom Ojczyzny stało się również udziałem naszej goworowskiej społeczności. Wydarzenie było organizowane przy współpracy z Fundacją „Wolność i demokracja”.
Inicjatorką przedsięwzięcia była dyrektor SP im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Barbara Grabowska, a głównym organizatorem – nauczycielka – Agnieszka Dąbrowską. Do realizacji pomysłu przystąpiło licznie zorganizowane grono pedagogiczne, które zadbało o poszczególne etapy uroczystości i imprezy towarzyszące.

Etapy uroczystości:
1. 25 lutego 2022 r. Wójt Gminy Goworowo wspólnie z delegacjami reprezentującymi: Szkołę Podstawową im. Stanisława Kostki W Kuninie i Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Goworowie na czele z dyrekcją, nauczycielami, harcerzami i uczniami złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych W Jurgach Zaorze gm. Goworowo.

2. 1 marca 2022 r. uczniowie szkoły w Goworowie wspólnie z nauczycielami od pierwszych godzin lekcyjnych mogli odwiedzać niezwykle bogatą w informacje, artystycznie wykonaną wystawę poświęconą „Żołnierzom Wyklętym – Niezłomnym”. W świetlicy gminnej rzeczowe i treściwe plakaty przybliżały bohaterów takich jak: Witold Pilecki, Łukasz Ciepliński, Danuta Siedzikówna i innych, a muzyka wojskowa, patriotyczne i żołnierskie piosenki dopełniały nastrój. W tym samym czasie młodzież samorządu uczniowskiego wręczała na ulicach Goworowa ciekawą, pełną informacji broszurę – jednodniówkę na temat Bohaterów Dnia 1 marca. Pomnik w Jurgach, będący symbolem walki również na naszym terenie, o którego istnieniu nie wszyscy wiedzą, został sfotografowany i umieszczony na stronach tejże gazetki.

3. 1 marca 2022 r. „Bieg Tropem Wilczym” – uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej w Goworowie wzięli udział w Biegu Pamięci poświęconym Żołnierzom Wyklętym. W biegu wzięło udział 120 uczniów naszej szkoły z klas IV -VIII. Uczestnicy mieli do pokonania honorowy dystans 1963 m, nawiązujący do roku śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego. Zwycięzców biegu nagrodzono medalami. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w biegu.

4. 1 marca 2022 r. o godzinie 12:00 w świetlicy gminnej w Goworowie zebrali się zaproszeni goście, sympatycy i zainteresowani, aby wspólnie, w atmosferze skupienia i zadumy przypomnieć wydarzenia tamtych dni. Aby obecnością, słowem i piosenką po raz kolejny zdeklarować swą ofiarność Tej, która ciągle krwawi, cierpi, kocha, recytując: „Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem”… Wszystkie treści dotyczące walk, żołnierzy i Ojczyzny znalazły odbicie w programie artystycznym pod hasłem: „Dla Polski”. Cztery zwrotki hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła…” wybrzmiały dumnie w wykonaniu wszystkich zebranych. Po Mazurku Dąbrowskiego nastąpiła minuta ciszy w hołdzie pamięci Żołnierzy walczących o wolność i niepodległość Ojczyzny. Wszyscy zabierający głos mówili o heroicznej walce do końca, aż do 1963 roku. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goworowie, pani Barbara Grabowska w swoim wystąpieniu przedstawiła krótką historię Żołnierzy Wyklętych. Wyjaśniła sens określeń: „Wyklęci, Odważni, Niezłomni”. Nawiązała również do obecnej sytuacji na świecie, do Ukrainy, która dzielnie walczy o wolność. Pani dyrektor poprosiła o zabranie głosu dyrektora szkoły w Kuninie, pana Pawła Jagielskiego, który przypomniał historię związaną z miejscem tragicznym w naszej Małej Ojczyźnie – Jurgami.

W dalszym ciągu występowali zaproszeni goście:
Sekretarz gminy Goworowo, członek zarządu Powiatu Ostrołęckiego przywołał na pamięć osobę pana Zdzisława Piórkowskiego, weterana, działacza powojennego, któremu Żołnierze Wyklęci zawdzięczają pamięć wśród mieszkańców gminy Goworowo.
Ksiądz proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie, Stanisław Siemion – dogłębny historyk i patriota – pomodlił się w intencji poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny.
Magdalena Bąkowska – Meuwissen – absolwentka szkoły podstawowej w Goworowie, dziennikarka, wskazała na wielki patriotyzm Polaków, na krzewienie kultury i tradycji wśród dzieci i młodzieży w myśl najwyższych wartości, jakimi dla Polaków zawsze były: Bóg Honor i Ojczyzna. Jak ważną rolę odegrały one w Jej wychowaniu, świadczy dzisiejsze przywiązanie do kraju i myśl o powrocie na stałe.
Program artystyczny
Pani dyrektor oddała głos młodszemu pokoleniu – uczniom szkoły podstawowej w Goworowie. Uczennica klasy VIII a, Maja Strzałkowska zaprosiła do wysłuchania montażu słowno – muzycznego, prosząc o powstanie. Rota, zagrana na trąbce przez Andrzeja Pietrasa z kl. VIII c, rozpoczęła koncert. Piękne pieśni patriotyczne śpiewane przez uczniów (M. Strzałkowska, Zuzanna Gałecka IV c, Paweł Grabowski VI b) przeplatały poetyckie utwory o Ojczyźnie, Ince, wojnie, żołnierzach…(Natalia Dobkowska VI a, Natalia Zalewska VI a, Maja Duda VI a, Natalia Ciepierska IV c, Wiktoria Kaczmarczyk IV c, Maja Łasiewicka IV c). Program uświetniły pieśni żołnierskie i wojskowe zagrane przez Martę Dymerską VII a (saksofon) i Karola Świądra IV c (akordeon). Na koniec Aneta Gałązka – wcześniej uczennica, teraz pracownik naszej szkoły – z wielkim wyczuciem i wrażliwością zaśpiewała piosenkę Maryli Rodowicz o tym, że „mamy szczęście mieszkać….. w kraju nad Wisłą”. Na tym zakończono program artystyczny.
Wszystko to działo się w czasie szczególnym, w 6 dniu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Dlatego wszyscy obecni poproszeni przez gospodynię uroczystości o minutę ciszy, uczcili bohaterskich sąsiadów.
Na koniec, do wspólnego śpiewu zachęcił klub seniora „Jesienne Kwiaty”. Energicznie, po wojskowemu zaśpiewano razem piosenki, które towarzyszą wszystkim od dzieciństwa. Śpiewały je babcie, mamy, a teraz poznaje je najmłodsze pokolenie Polaków. Śpiewając, poznają historię minionych lat. Dalsze rozmowy (po obejrzeniu wystawy i po wykonaniu wspólnych pamiątkowych zdjęć) przy kawie osłodzonej pysznym kawałkiem ciasta, trwały dość długo i dotyczyły obecnej sytuacji politycznej świata, ale nie tylko. Radość ze spotkania udzieliła się wszystkim, więc tematów było mnóstwo.
Takie spotkania łączące pokolenia, nadają życiu sens, przekazują jego smak i doświadczenia pokoleń, a nie da się budować przyszłości, nie znając przeszłości. Oby tylko wojny stały się na zawsze i tylko „wspomnieniem”.
A oto materiał dotyczący obchodów „Dnia Żołnierzy Wyklętych”:
• Film,
• Zdjęcia,
• Gazetka – Jednodniówka.

Zebrała i opracowała
Agnieszka Kosiorek

Odsłony: 11090