UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 26 CZERWCA 2020 r. (piątek) KLASY „0” – VIII*

Kategoria: Informacje Opublikowano: środa, 24, czerwiec 2020 Administrator

-  godz. 7:00 – przywozy dzieci i uczniów według harmonogramu,
- godz. 8:00 – 12:00 – wręczenie świadectw promocyjnych oraz dyplomów ukończenia oddziału przedszkolnego i oddziałów zerowych dzieciom i uczniom według harmonogramu minutowego z zachowaniem rotacyjności, reżimu sanitarnego, a także wszelkich środków bezpieczeństwa i dystansu (załącznik),
- godz. 12:05 – 13:00 – pożegnanie absolwentów – uczniów klas VIII: wręczenie świadectw ukończenia szkoły i dyplomów absolwenta, przekazanie sztandaru i ślubowanie absolwentów,
- godz. 13:05 – 14:00 – uroczyste podziękowanie pracownikom szkoły odchodzącym na emeryturę,
- od godz. 13:15 – odwozy dzieci i uczniów.

28 CZERWCA 2020 r. (niedziela) Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Goworowie
- godz. 9:00 – uczestnictwo społeczności szkolnej w uroczystej mszy św., sprawowanej w intencji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 oraz bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacyjnym.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

* ze względów bezpieczeństwa przeprowadzenie uroczystości planowane jest na zewnątrz, przed budynkiem szkoły podstawowej – w pobliżu popiersia patrona szkoły. Proszę pamiętać o indywidualnych środkach ochrony osobistej (maseczki ochronne) oraz o dezynfekcji dłoni. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej (wejście od placu zabaw). Obowiązuje rotacyjność według harmonogramu minutowego dla danego rocznika. Wszystkie dzieci i uczniowie z danego oddziału zgłaszają się nie wcześniej jak 5 minut przed ustalonym czasem wręczenia świadectw i oczekują na swoją kolej pod opieką wychowawcy i nauczyciela towarzyszącego grupie. Dzieci i uczniowie korzystający z dowozu, bezpośrednio po przyjeździe do szkoły, jak również w oczekiwaniu na odwóz po uroczystości, będą mieli zapewnioną opiekę i wsparcie.

Harmonogram zakończenia 26.06.2020

Harmonogram dowozów 26.06.2020

 

Odsłony: 962