Informacja nt. rekrutacji

Kategoria: Informacje Opublikowano: czwartek, 14, luty 2019 Administrator

Instrukcje i zarządzenia

Instrukcja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Instrukcja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 - oddziały przedszkolne w Filii w Szczawinie

Zarządzenie Nr 3-19 dyrektora SP w Goworowie z dnia 11 lutego 2019 r. - postępowanie rekrutacyjne - SP w Goworowie

Zarządzenie Nr 4-19 dyrektora SP w Goworowie z dnia 11 lutego 2019 r. - postępowanie rekrutacyjne - Filia w Szczawinie

 

Załączniki (deklaracje, oświadczenia, wnioski)

Załącznik 1. Deklaracja o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym w SP w Goworowie

Załącznik 2. Zgłoszenie dziecka do klasy I SP w Goworowie

Załącznik 3. Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

Załącznik 4. Karta zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej

Załącznik 6. Deklaracja o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym w Filii w Szczawinie

Załącznik 7. Zgłoszenie dziecka do klasy I w Filii w Szczawinie

Załącznik 8. Oświadczenie o wielodzietności rodziny i samotnym wychowaniu dziecka

Deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnego przez dziecko 3-letnie - Filia w Szczawinie

Deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnego przez dziecko 4-letnie - Filia w Szczawinie

Deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnego przez dziecko 5-letnie - Filia w Szczawinie

Oświadczenie o potrzebie zapewnienia dziecku opieki dłuższej jak 5 godzin dziennie

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w SP w Goworowie - Filii w Szczawinie - rok szkolny 2019-2020

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka

 

 

Odsłony: 1632