Konkurs Rady Rodziców

Kategoria: Informacje Opublikowano: środa, 04, styczeń 2023 Administrator

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie ogłasza I edycję konkursu:
"Wpłaty na fundusz Rady Rodziców".

Zmobilizuj swoją klasę do wpłat na fundusz Rady Rodziców, a Twoja klasa otrzyma nagrodę pieniężną, którą będzie mogła przeznaczyć na cele klasowe.

Składka sugerowana 60 zł od dziecka. Mile widziane składki wyższe. Wpłat można dokonywać u wychowawców, w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto: Bank spółdzielczy w Goworowie

 35 8915 0003 0000 0677 2000 0020
W tytule koniecznie należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Regulamin konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie ich rodziców i opiekunów. Do konkursu przystępują wszystkie klasy wpłacające pieniądze;
2. Celem konkursu jest zachęcenie rodziców i uczniów do przekazywania dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców;
3. Konkurs polega na jak najszybszym zebraniu w poszczególnych klasach środków pieniężnych i przekazaniu ich na fundusz Rady Rodziców;
4. Nagroda zostanie przyznana klasom, które dokonają 100% wpłaty (wszyscy uczniowie x minimalna ustalona stawka – 60zł);
5. Nagrodą w konkursie są środki pieniężne, które klasa może przeznaczyć w bieżącym roku szkolnym wyłącznie na cele klasowe, np. dofinansowanie wycieczki, wyjazd do kina lub teatru, itp.;
6. Wpłat można dokonywać w następujący sposób:
a) u wychowawców klas;
b) w sekretariacie szkoły;
c) na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Goworowie: 35 8915 0003 0000 0677 2000 0020

W konkursie uwzględniane będą wpłaty dokonane do końca lutego 2023 roku;
Rada Rodziców ustala nagrody dla 3 klas, które jako pierwsze spełnią warunki punktu 4 niniejszego konkursu.

Wysokość nagród:

I. miejsce 500 zł

II. miejsce 300 zł

III. miejsce 200 zł

Liczy się kolejność wpłat!

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Odsłony: 4980