Dzień Edukacji Narodowej - filia Szczawin

Kategoria: Informacje Opublikowano: wtorek, 29, październik 2019 Administrator

 

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami.
Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”
Janusz Korczak

Szkoła to dla dzieci drugi dom, a nauczyciel to ważna osoba, jest autorytetem, przewodnikiem i opiekunem. Bycie nauczycielem to nie tylko zawód, ale także odpowiedzialna misja. Nauczyciel musi traktować każde dziecko za najważniejsze, jedyne i niepowtarzalne.
14 października 2019 roku w Filii w Szczawinie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości gościliśmy: Wójta Gminy Goworowo Piotra Kosiorka, Dyrektora Szkoły Jacka Dobrzyńskiego oraz rodziców. Podczas spotkania Pani kierownik złożyła życzenia oraz wręczyła kwiaty wszystkim pracownikom szkoły. Pan dyrektor przekazał pracownikom nagrody w dowód uznania za poświęcenie oraz zaangażowanie w codzienną pracę. Wójt Gminy Piotr Kosiorek
skierował w stronę pracowników szkoły słowa uznania za wysiłek i poświęcenie w realizację procesu kształcenia i wychowania młodego pokolenia.
Na uroczystym spotkaniu uczniowie podziękowali nauczycielom i pracownikom za trud włożony w edukację i wychowanie, wyrazili to w wierszach i piosenkach oraz wręczyli kwiaty. Rodzice również podziękowali za niesienie radości i spełnienie oczekiwań ich dzieci.
Na zakończenie dnia wszyscy spotkaliśmy się na słodkim poczęstunku.

Magdalena Tuszyńska

Odsłony: 57160