Filtr

Czuwaj!

Miniony weekend spędziliśmy na XXVIII Rajdzie Szlakami Barci Kurpiowskich. W piątek udaliśmy się na stację PKP w Ostrołęce, następnie  przemieściliśmy się pociągiem do Parciak na miejsce startu. Tam wszystkie patrole czekały  na wyjście. Ruszyliśmy z pełną mobilizacją i pozytywnym nastawieniem do pierwszego punktu, na którym było jedzenie! Na dalszej części trasy były elementy pierwszej pomocy, wycinanki kurpiowskie, strzelanie z broni oraz czytanie po kurpiowsku. Późnym wieczorem dotarliśmy na miejsce noclegu, gdzie czekała na nas pyszna, ciepła zupa.

Drugi dzień rajdu, rozpoczęliśmy z samego rana śniadaniem oraz pakowaniem się na następną trasę. Wzięliśmy ciężkie plecaki i ruszyliśmy przed siebie. Bawiliśmy się świetnie z druhami z OSP z Baranowa. Tego dnia, czekała na nas też przeprawa łódką przez rzekę Omulew! Pokonaliśmy też diabła! Po długiej trasie dotarliśmy do miejsca docelowego tj. szkoły podstawowej w Kadzidle. I to nie koniec atrakcji, po chwili odpoczynku udaliśmy się do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle na koncert Kapeli Kurpianka oraz Zespołu Karrakan. Była świetna zabawa.

W niedziele rano, chociaż zmęczeni, ale pełni ekscytacji i dumy, wróciliśmy do domów. Nie było łatwo, jednak daliśmy radę! Bo jak nie my, to kto?!

Zobaczcie sami jak się bawiliśmy!

Patrol -  ZORZA

26 września – Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków to międzynarodowe święto, ustanowione  z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

W ramach obchodów w naszej szkole przygotowano gazetkę o wybranych państwach europejskich. Uczniowie znajdą na niej ciekawostki, QR kody z dodatkowymi informacjami lub nagraniami dźwiękowymi, a także powitania. Wydarzeniu towarzyszą dwie wystawy języka rosyjskiego i niemieckiego, na których uczniowie mogą obejrzeć przedmioty najbardziej kojarzące się z danym krajem, publikacje, albumy i pamiątki.

 Nauczyciele języków obcych

III #BiegFairPlayPKOl

7 września obchodziliśmy Światowy Dzień Fair Play – święto ustanowione przez Międzynarodowy Komitet Fair Play. W tym dniu w sposób szczególny na całym świecie promowana jest idea czystej i uczciwej rywalizacji – nadrzędnej wartości w sporcie i codziennym życiu. Poprzez to święto Międzynarodowy Komitet Fair Play chce popularyzować tę ideę, tworząc ogólnoświatowy ruch we współpracy z m.in. Komitetami Olimpijskimi, szkołami, ale również organizacjami z innych obszarów życia społecznego. Dlatego też od 7 do 12 września w naszej szkole organizowane były biegi oraz różnego rodzaju akcje promujące ideę “czystej gry”.  

#BiegFairPlayPKOl

Nauczyciele wychowania fizycznego

Bezpieczni na drodze


Początek września to czas powrotu do szkoły. O tym, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo na drodze, wiedzą dzieci z oddziałów „0”. Dzielnicowi z Posterunku Policji w Goworowie w sposób praktyczny przypomnieli dzieciom podstawowe zasady zachowania podczas przechodzenia przez ulicę. Policjanci obdarowali dzieci odblaskami, podkreślając, jak ważne jest noszenie tych elementów, zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym.
Bardzo dziękujemy policjantom z Posterunku Policji w Goworowie – mł. asp. Katarzynie Ościłowskiej oraz mł. asp. Sławomirowi Galarskiemu za miłe spotkanie i cenne wskazówki.

Wychowawcy oddziałów „0”

RAZEM posprzątaliśmy nasz świat!


Jubileuszowa, 30. Akcja Sprzątanie świata – Polska, przebiegła pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi!”. Biorąc bezpośredni udział w tym ogólnopolskim wydarzeniu, nasi uczniowie po raz kolejny mieli szansę zobaczyć na własne oczy skutki braku poszanowania wobec środowiska naturalnego. Dzięki połączonym siłom całej społeczności szkolnej i pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie. Udało nam się zebrać prawie 600 kg śmieci! Akcji towarzyszyły pogadanki, zajęcia edukacyjne, wykonanie rysunków i plakatów propagujących zachowania ekologiczne, a także pudełek służących zbiórkom plastikowych nakrętek w naszej szkole.
#SSP2023

Aneta Kosek

Zebranie z rodzicami rozpoczynające rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

27 września 2023 r. (środa) – oddziały przedszkolne i klasy 1-3
Od godz. 15:00 – do godz. 16:30 – spotkania rodziców z wychowawcami klas według harmonogramu.

28 września 2023 r. (czwartek) – klasy 4-8
Od godz. 15:00 – do godz. 17:00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas według harmonogramu.

28 września 2023 r. godz. 17.30 – zebranie dyrektora z Radą Rodziców w stołówce szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Przydział sal lekcyjnych oddziały "0"-3

Przydział sal lekcyjnych - oddziały 4-8

 

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
mgr Barbara Marianna Grabowska

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z certyfikatem „Szkół Przyjaciół Kopernika”

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie wraz z Filią w Szczawinie przystąpiła do programu "Szkoła Przyjaciół Kopernika". Organizatorem tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia było Centrum Badań Kopernikańskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo podjęte działania miały sentymentalny wymiar, gdyż dokładnie 50 lat temu szkoła otrzymała imię wielkiego Polaka – Mikołaja Kopernika. Rok 1973 ogłoszony był wówczas w kraju Rokiem Kopernikowskim – w 500 rocznicę urodzin astronoma. Po 50 latach wraz ze znamienitym astronomem szkoła obchodziła okrągły jubileusz, a zdobyty certyfikat stał się doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy o wyjątkowym Patronie. Szkoła w Goworowie zawsze miała i ma ambicje równać do najlepszych, dlatego z dumą od lat stara się realizować maksymę wielkiego astronoma, zgodnie z którą „zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągnąć człowieka od zła i prowadzić jego umysł ku większej doskonałości.”

W ramach realizacji programu szkoła zrealizowała wszystkie zadania obowiązkowe (lekcja z Kopernikiem, film propagujący postać i jego osiągnięcia, gra miejsca o Koperniku, organizacja obchodów związanych z rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika oraz życzenia urodzinowe dla Mikołaja Kopernika) i dodatkowe (wystawa „Polacy- bohaterowie nauki”, festiwal Nauk Kopernika, wirtualna wycieczka „Szlakiem Kopernika”), a także podjęła inne inicjatywy związane z postacią Patrona. W wykonywanie zadań zaangażowała całą społeczność szkolną: uczniów i nauczycieli oraz wszystkie organizacje w niej działające. Do projektu zaangażowano również lokalnych mieszkańców oraz pracowników instytucji i urzędów. Dodatkowo szkoła zorganizowała szereg konkursów, a także wzięła udział w tych ogólnopolskich, które tematyką były związane z Mikołajem Kopernikiem.
14 lipca 2023 r. szkoła otrzymała podziękowanie od Rady Programu za udział w przedsięwzięciu „Szkoła Przyjaciół Kopernika” i bardzo kreatywne podejście do zadań oraz za włączenie tak dużej liczby osób w ich realizację. Program dotarł zasięgiem do ok.100 tys. osób w Polsce i za granicą. Przystąpiło do niego ok. 250 szkół z całego kraju. 152 szkoły otrzymały certyfikat, a spośród nich 11 szkół zostało wyłonionych jako najlepsze. Dzięki determinacji całej społeczności szkolnej na czele z panią wicedyrektor Anetą Kosek oraz panią Agnieszką Dąbrowską, które koordynowały projekt, Rada Programu uznała działania za oryginalne i ambitne, co spowodowało, że w ostatecznym podsumowaniu szkoła jest wymieniona na pierwszym miejscu. W związku z tym szkoła otrzymała zaproszenie do Torunia na uroczyste podsumowanie działań.
15 września 2023 r. podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Muzeum Okręgowym Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, w ramach sekcji młodzieżowej „Popularyzacja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika w edukacji”, podsumowano trzy ogólnopolskie konkursy oświatowe: Projekt „Szkoła Przyjaciół Kopernika”, Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć dotyczących Mikołaja Kopernika oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaj Koperniku. W towarzystwie znamienitych osobistości – prezydenta miasta Torunia, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, rektorów uczelni oraz kuratorów oświaty z całej Polski, odbyło się uroczyste podsumowanie, oficjalne wręczenie certyfikatów oraz nagród. Przedstawicielami szkoły była pani dyrektor Barbara Marianna Grabowska oraz pani wicedyrektor Aneta Kosek, które z rąk Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Andrzeja Sokali – odebrały zaszczytne wyróżnienie. Wyjazdowi po odbiór nagród towarzyszyła wycieczka nauczycieli do Torunia i Olsztyna – miast, w których dorastał i rozwijał swoje talenty niezwykły i bez wątpienia znany na całym świecie nasz rodak Mikołaj Kopernik, którego imię dumnie nosi szkoła w Goworowie.

Aneta Kosek

#ŚwiatowyKongresKopernikański #Kopernik550 #Toruń

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

4 września 2023 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Pani Dyrektor Barbara Grabowska wygłosiła przemówienie, w którym szczególnie powitała czwartoklasistów, a wszystkim zebranym życzyła sukcesów w nowy roku szkolnym. Głos zabrał również obecny na uroczystości Pan Wójt Piotr Kosiorek, który przyłączył się do życzeń. Dzieci krótkim programem powitały rok szkolny, w którym zachęcały do realizowania swoich marzeń.

A. Kosiorek, A. Dąbrowska

Witaj, witaj nam, szkoło!


Po wakacyjnym wypoczynku, szczęśliwi i gotowi do pracy, znowu spotkaliśmy się w murach naszej szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia pani kierownik Barbary Rutkowskiej, która powitała wszystkich zgromadzonych i przedstawiła obowiązujący w nowym roku szkolnym przydział zajęć. Wspólnie z panią dyrektor Barbarą Grabowską pogratulowała również pracownikom, którzy w miesiącu sierpniu zdali egzamin na nauczyciela mianowanego, życząc im powodzenia w dalszej drodze zawodowej.
Po przemówieniach został odśpiewany hymn narodowy i głos zabrały dzieci, które zaprezentowały krótką część artystyczną. Na koniec rozległ się dźwięk dzwonka, który oznajmił wszystkim oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.
W nowym roku szkolnym życzymy uczniom „by nauka szła jak z płatka, żeby tyle było piątek, ile pszczół na polnych kwiatkach. Żeby pochwał było tyle, ile szyszek w gęstym borze. Żeby w szkole było milej, niż nad rzeką lub nad morzem”.

Agnieszka Podleś

Podziękowanie

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE,

14 i 15 września 2023 r. (czwartek i piątek) są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W te dni szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godzinach 8:30-12:30, lecz nie zapewnia dowozu i dożywiania uczniów.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
Barbara Grabowska

Europejski Dzień Języków Obcych


Europejski Dzień Języków Obcych został ustanowiony w 2001r. Święto jest okazją do inicjowania wydarzeń związanych z promowaniem nauki języków obcych. Z tej okazji w naszej szkole zorganizowano konkurs plastyczny – Portret Monarchini – w hołdzie niedawno zmarłej królowej Elżbiecie II.

I miejsce Zofia Radecka klasa 4a
II miejsce Joanna Grabowska klasa 4a
III miejsce Dobromiła Nowak klasa 6b i Amelia Szabłowska klasa 6b
Wyróżnienia: Cecylia Pons klasa 6b, Aurelia Bloch klasa 4b, Zuzanna Jabłońska klasa 4b, Daria Dumała klasa 4a i Mateusz Maliszewski z klasy 5c.

Królowa Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii, a także najdłużej rządzącą głową państwa na świecie. Jej życiową dewizą stały się słowa: „Nigdy się nie poddawaj!”. Niech Jej słowa pomagają w przezwyciężaniu trudności w nauce języków obcych.

Nauczyciele języków obcych

PROJEKT EDUKACYJNY „Z KOTEM AMADEUSZEM PRZEZ ŚWIAT WARTOŚI I EMOCJI”

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy II z Filii w Szczawinie będą realizować zadania w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „”.

Informacje o projekcie:
Postacią przewodnią projektu jest kot Amadeusz, który zabiera głos w wierszykach z książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”. Podejmuje on tematy znane wszystkim dzieciom, np. jak radzić sobie z emocjami (ze strachem, z nieśmiałością, z poczuciem porażki, ze smutkiem), jak rozwiązywać problemy (jak odnaleźć swój talent, jak znaleźć przyjaciół, co robić w czasie choroby), jak radzić sobie w niektórych sytuacjach (jak pokonać nudę), jak odnaleźć się w świecie (jak zadbać o przyrodę, jak pokonać nieśmiałość, jak pokonać niecierpliwość, czy warto być dorosłym).

Barbara Rutkowska

Zebrania klasowe z wychowawcami - filia Szczawin

Szanowni Rodzice!

Dnia 27 września 2022 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - Filii w Szczawinie odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami.
Harmonogram spotkań:
14:00 - spotkanie z wychowawcą klasy II p. Barbarą Rutkowską
- spotkanie z wychowawcą klasy III p. Arletą Samorajską
- spotkanie z wychowawcą oddziału przedszkolnego p. Natalią Justyną Ziębą
14:30 - spotkanie ogólne kierownika filii z rodzicami
15:00 - spotkanie z wychowawcą klasy I p. Bogumiłą Archacką
- spotkanie z wychowawcą oddziału przedszkolnego p. Agnieszką Podleś
- spotkanie z wychowawcą oddziału przedszkolnego p. Katarzyną Gałązką

Kierownik filii: Barbara Rutkowska

W szkole jak w domu - otwarcie pracowni kuchennej

W kalendarzu mamy już jesień. Kojarzy nam się ona z różnokolorowymi liśćmi spadającymi z drzew oraz owocami zbieranymi z naszych sadów. Jesień to również nowy rok szkolny i nowe wyzwania. To praca na lekcjach, ale też na kołach zainteresowań, które proponuje szkoła. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na najpopularniejszy owoc w naszym kraju, jakim jest jabłko. To niedrogi i szeroko dostępny dar natury, który jest skarbnicą dobroczynnych wartości, pomagających zachować dobre zdrowie i szczupłą sylwetkę.

Ten smaczny owoc znalazł się też w nazwie Koła Zdrowego Żywienia „Jabłuszko” działającego w naszej szkole. W tym roku szkolnym liczy ono 11 uczniów: z klasy 5a-8, z klasy 5b-3. Spotykania odbywają się od zeszłego roku, ale to w tym roku do koła zapisało się więcej osób, gdyż pojawiła się możliwość korzystania na zajęciach z nowego wyposażenia zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Na zapleczu kuchennym jest do dyspozycji – między innymi – stacjonarna kuchnia indukcyjna, cztery kuchenki indukcyjne jednopolowe, robot planetarny, dwa blendery ręczne, sandwich z grillem, lodówka oraz mnóstwo innych przyborów i akcesoriów niezbędnych w kuchni.

We środę 21 września, po uroczystym przecięciu wstęgi, dokonanym przez uczniów i panią dyrektor Barbarę Grabowską, przystąpiliśmy do przygotowania racuchów z jabłkiem. Mogą one być spożywane jako pyszny podwieczorek zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Oczy radowały się, gdy zgrana grupa podzieliła się na zespoły i przystąpiła do pracy. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta dobrze odnajdowali się w kulinarnej rzeczywistości. Widać, że dzieci pomagają w domu rodzicom i znają zdrowe produkty. W naszych racuchach też ich nie zabrakło. Wykorzystano pełnoziarnistą mąkę, swojskie jaja i jabłka z własnego sadu, a do smażenia posłużył olej kokosowy. Przygotowane dwie porcje racuchów rozeszły się bardzo szybko, a wabiący zapach roznosił się po całej szkole.

Roześmiani i szczęśliwi uczniowie wychodzili z pracowni i już myśleli o tym, co będą robili na przyszłych zajęciach.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci #CentrumGovTech #MEiN #technologie #edukacja #nauka #EdTech #EduTech #szkoła #innowacje

Opiekun koła
Ewa Lubiak

Zebranie z rodzicami rozpoczynające rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

 

28 września 2022 r. (środa) – oddziały przedszkolne i klasy 1-3
Od godz. 15:00 – do godz. 16:30 – spotkania rodziców z wychowawcami klas według harmonogramu.

Harmonogram odziały przedszkolne, klasy1-3

29 września 2022 r. (czwartek) – klasy 4-8
Od godz. 15:00 – do godz. 17:00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas według harmonogramu.

Harmonogram klasy 4-8

29 września 2022 r. godz. 17.30 – zebranie dyrektora z Radą Rodziców w stołówce szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
mgr Barbara Marianna Grabowska

Narodowe Czytanie 2022 r.


11 edycja Narodowego Czytania za nami. Tym razem uczniowie zaprezentowali „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Oprócz tych bardziej popularnych jak: „Powrót taty”, „Pani Twardowska”, „Świtezianka”, „Świteź”, „To lubię” publiczność miała okazję wysłuchać mniej znane, jednak równie zajmujące i tajemnicze, a niekiedy zabawne utwory mistrza polskiego romantyzmu. Ballady i romanse mają ponadczasowy charakter, ich uniwersalna treść jest aktualna również dzisiaj, dlatego tak chętnie po nie sięgamy. Kto nie zna przestrogi wypowiedzianej w balladzie „Świtezianka”?
– „Dochowaj, strzelcze, to moja rada:
Bo kto przysięgę naruszy,
Ach, biada jemu, za życia biada!
I biada jego złej duszy!” —
Albo żoneczki Pana Twardowskiego, której diabeł nie umiał poświęcić siebie i swej wolności. Wolał zrezygnować z duszy Twardowskiego niż przysiąc jej „miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic”. Jak wspomniał pan Piotr Kosiorek, Wójt Gminy Goworowo, gość Narodowego Czytania, z balladami zetknął się w wieku 4 lat, kiedy to babcia recytowała z pamięci „Tato nie wraca: ranki i wieczory /We łzach go czekam i trwodze”. Dopiero w 8 klasie na języku polskim dowiedział się, że jest to arcydzieło literatury polskiej, ballada pt. „Powrót taty” Adama Mickiewicza, której też musiał się nauczyć na pamięć, bo tego wymagała jego polonistka. Opanowanie tekstu nie sprawiło mu jednak kłopotu, bo właściwie już go znał. Podczas lekcji języka polskiego, bo chyba rzadziej w domu rodzinnym, a także dzięki Narodowemu Czytaniu, kolejne pokolenia Polaków poznają piękno i wartość literatury polskiej. Z przyjemnością wysłuchaliśmy interpretacji tekstów w wykonaniu uczniów ZSP w Goworowie pod opieka p. Agnieszki Kordasz i uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie pod opieką p. Agnieszki Kosiorek i p. Agnieszki Dudziec.
KLASA VIII B
"Lilije"
Pani – Alicja Andrzejewska
Starzec – Oliwia Dudziec
1 brat – Patrycja Gałecka
2 brat – Nikola Głażewska
Widmo Pana – Julia Kaczmarczyk
1 narrator – Maja Stworzyjan
2 narrator, dzieci – Amelia Szczęsna
"Czaty" – Nikola Głażewska
"Dudarz" – Wiola Krupka

KLASA VII A
"Tukaj" – Natalia Dobkowska, Maja Duda, Natalia Zalewska, Natalia Sypniewska
KLASA VIII A
"Trzech Budrysów" - Mikołaj Pazik, Amelia Rurka
"Dudarz" – Marta Dymerska, Maja Zawadzka, Nikola Klimaszewska, Sylwia Lendzioszek

Zebrała informacje i zapisała Agnieszka Kosiorek

II edycja Letniej Szkoły Chemii

fot. arch. www.moja-ostroleka.pl

W dniach 22-26 sierpnia 2022 roku odbyła się druga edycja Letniej Szkoły Chemii, w której uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych 1, 2, 4, 6 i 10 w Ostrołęce oraz młodzi chemicy z Laskowca, Goworowa, Obierwi, Olszewki, Kadzidła i Kunina.
Najlepsi chemicy współpracowali ze sobą podczas wykonywania doświadczeń chemicznych, odkrywali zagadki nauki w praktyczny sposób wykorzystując nowo poznane umiejętności i rozwijali pasje do uczenia się nauk ścisłych, takich jak: chemia, fizyka i matematyka.
- Podczas Letniej Szkoły Chemii uczniowie wykazali się logicznym myśleniem, samodzielnością i chęcią wykonywania różnego rodzaju eksperymentów. Uczniowie mieli okazję również sprawdzić swoje umiejętności językowe w ramach projektu zainicjowanego przez naszą szkołę Experimental School of Chemistry oraz "sięgnęli gwiazd" podczas zajęć w mobilnym Planetarium z Centrum Nauki Kopernik. A jako że najlepiej uczymy się, gdy się bawimy nie zabrakło też gier terenowych uczących kreatywności i promujących naukę w ruchu - informuje Anna Smurlik z SP nr 2.
Organizatorem Letniej Szkoły Chemii była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce we współpracy z MSCDN w Ostrołęce.

Serdecznie gratulujemy Wioli.
Joanna Janowska-Milczarek

Sprzątanie Świata 2022

 

16 września 2022r. nasza szkoła przystąpiła do 29. Akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2022”. Tegoroczne, jakże wymowne, hasło kampanii brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze!”. Ogólnopolska akcja jest wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów.
W minionym roku 312 891 uczestników z całej Polski odciążyło przyrodę, zbierając w sumie 442 tony śmieci!


Uczniowie naszej szkoły wraz z filią w Szczawinie, pod opieką wychowawców, sprzątali plac szkolny oraz jej bliską okolicę, pobliskie miejscowości, a także leśne pobocza wydobywając z nich 457 kilogramów śmieci! Akcji towarzyszyły pogadanki na temat segregacji odpadów i złych nawyków wyrzucania śmieci do lasu. Dodatkowo uczniowie klas 0-3 przygotowali plakaty oraz pudełka, które posłużą przy zbieraniu nakrętek.
Mając na uwadze tegoroczne hasło mówimy głośno i wyraźnie: wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze! Te porzucone przez człowieka w naturze i te posprzątane przez człowieka. Innych na naszej Planecie nie ma.
Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie w akcję!

Aneta Kosek

Przytul się do drzewa


12 września 2022 roku korzystając z ładnej pogody, dzieci z naszej szkoły wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii "Przytul się do drzewa".
Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczne i mądre poruszanie się po lasach, uczula na rzeczy, które świadomie lub nieświadomie mogą doprowadzić do pożaru lasu.
Drzewa są bezcennym bogactwem całej ludzkości. To przede wszystkim główne źródło tlenu, jak również miejsce wypoczynku. Należy więc o nie dbać.

Agnieszka Podleś

Międzynarodowy Dzień Kropki

Dnia 15 września 2022 roku w Szkole Podstawowej w Goworowie filia w Szczawinie odbył się Międzynarodowy Dzień Kropki. To inicjatywa, mająca pobudzać kreatywność dzieci i zachęcać ich do tworzenia. Punktem wyjścia było posłuchanie książki pod tytułem „The Dot” autora Petera Reynoldsa o dziewczynce imieniem Vashti, która nie wierzyła w siebie. Następnie uczniowie samodzielnie wykonali kropkowe prace i je zaprezentowali. Motywem przewodnim tego dnia była oczywiście kropka.

Lidia Nowak

Drodzy Rodzice i Uczniowie

14 września 2022 r. (środa) jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Tego dnia szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godzinach 8:30 – 12:30, lecz nie zapewnia dowozu i dożywiania uczniów.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
Barbara Grabowska

 

Witaj nam, szkoło radosna…


Dnia 1 września 2022 roku w Filii w Szczawinie pożegnaliśmy wakacje i przywitaliśmy nowy rok szkolny 2022/2023.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie p. kierownik Barbara Rutkowska powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły. Kilka ciepłych słów skierowali również do dzieci, ich rodziców i nauczycieli zaproszeni goście: p. wójt Piotr Kosiorek, p. dyrektor Barbara Grabowska oraz pedagog p. Aneta Gąsior.
Po przemówieniach głos zabrały dzieci, które zaprezentowały krótką część artystyczną.
Dzień zakończył się spotkaniem poszczególnych klas w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami.

Agnieszka Podleś

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Początek roku szkolnego to nieodłączna część życia każdego ucznia i nauczyciela, który zazwyczaj przypada 1 września. Tego dnia społeczność goworowskiej szkoły podstawowej wzięła udział w uroczystym apelu rozpoczynającym rok szkolny 2022/2023.
Jako pierwsi nowy rok szkolny powitali uczniowie klas 0-4, później dźwięk dzwonka usłyszeli uczniowie klas starszych, czyli 5-8.
Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego.
Część oficjalną uświetniło przemówienie dyrektora szkoły, pani Barbary Marianny Grabowskiej. Pani dyrektor powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Goworowo – pana Piotra Kosiorka, księdza Jerzego Kaczyńskiego – proboszcza parafii p. w. Podwyższenia Krzyża Św. w Goworowie, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę w naszej szkole oraz nowego pracownika niepedagogicznego, a także wszystkich przybyłych uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
W swojej wypowiedzi pani dyrektor podkreśliła, że dzisiejsza szkoła bardzo się zmieniała. To szkoła wielu wyzwań – zarówno dla uczniów, nauczycieli i pracowników, jak i rodziców. Uczniowie nie boją się poznawać tego, co nowe, zawierać znajomości i przyjaźni, prześcigają nas swoją spontanicznością, odwagą oraz umiejętnością podejmowania wyzwań. Pani dyrektor nawiązała do teorii Janusza Korczaka, które doskonale pokazują, jak poznawać i wychować dziecko, aby wspomóc jego rozwój i kształcenie: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Goworowo, pan Piotr Kosiorek, który skierował kilka ciepłych słów do uczniów i nauczycieli.
Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego piątoklasiści wyrecytowali wiersze nawiązujące do beztroskich, pełnych przygód wakacji. Nie zabrakło również utworów patriotycznych. Przypomnieli o jednej z najtragiczniejszych rocznic w naszej historii – 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Oddali hołd poległym, składając kwiaty i zapalając znicz przy pomniku ofiar II wojny światowej.
Tego dnia pożegnano także odchodzącą na emeryturę p. Krystynę Zacharek, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Według przyjętego zwyczaju dyrektor szkoły, pani Barbara Marianna Grabowska podsumowała ścieżkę zawodową nauczyciela.
Małgorzata Dobkowska, Aneta Gąsior

 

Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

„Żyj Zdrowo” - pod takim hasłem Szkoła Promująca Zdrowie przeprowadziła pierwszą akcję w tym roku szkolnym. Zadanie skierowane było do rodziców i odbywało się podczas pierwszej wywiadówki rozpoczynającej nowy rok szkolny 2021/2022. Nasze zadanie to - zachęcenie rodziców do zdrowego stylu życia. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, jak również przekazywanie zdrowych nawyków w swoich rodzinach, zostały zwarte w folderze - „Żyj Zdrowo”. Ulotka zawierała również działania Szkoły Promującej Zdrowie, potrzebę i rezultat uprawiania sportu, a także wpływ tego co jemy na nasz organizm.
Wykonaliśmy dekoracje na holu szkoły, aby każdy, wchodzący do budynku rodzic, mógł zapoznać się z naszymi priorytetami. Zachęcając do zdrowego jedzenia, częstowaliśmy zbożowymi ciasteczkami, muffinkami z bananem, ciastem marchewkowym, itp. Pomimo że brzmi to kalorycznie i słodko, jednak były to zdrowe i dietetyczne słodycze.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za tak miły odzew a nauczycielom za podzielenie się z nami swoimi ulubionymi zdrowymi słodyczami.

Agnieszka Dąbrowska

Dzień Chłopaka

Europejski Dzień Sportu

Europejski Dzień Sportu Szkolnego (EDSS) to wielkie międzynarodowe święto ruchu, w którym nie mogło zabraknąć uczniów Szkoły Podstawowej w Goworowie. Świętowanie zaczęliśmy od Porannego Bezruchu. Następnie z Akademią Krokieta i Lamy odbyliśmy lekcje matematyki i języka polskiego które naładowały nas pozytywną energią. Do wspólnej zabawy i aktywności fizycznej dołączyli uczniowie starszych klas. Był to bardzo aktywny i wesoły piątek #ESSD2021 #ESSDPoland #AKIL #BeActive #edukacjawruchu @essdeurope

Nauczyciele Wychowania Fizycznego

Sprzątanie Świata – Polska 2021

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę’’. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Nasi uczniowie wraz z wychowawcami  spisali się na medal, sprzątając plac szkolny oraz jej bliską okolicę. Akcji towarzyszyły pogadanki na temat segregacji odpadów, wizyta w kwiaciarni połączona z rozmową na temat pracy florysty i ochrony środowiska oraz lekcje matematyczne związane ze zamianą jednostek długości i masy.

Mając na uwadze tegoroczne hasło, szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które, wielokrotnie powtarzane, w perspektywie czasu stają się wielkie.

Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie w akcję!

Aneta Kosek

Egzamin Ósmoklasisty w 2022 r.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Poniżej podano informacje najważniejsze.
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
• uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
• uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.

Wyniki i zaświadczenia
W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎
Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM
Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 r.

Załączniki

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zał. 1_11

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zał. 12_16

Pedagog szkolny

Aneta Gąsior

 

 

 

Zebranie z rodzicami rozpoczynające rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

 

22 września 2021 r. (środa) – oddziały przedszkolne i klasy 1-3
Od godz. 15:00 – do godz. 16:30 – spotkania rodziców z wychowawcami klas według harmonogramu.

23 września 2021 r. (czwartek) – klasy 4-8
Od godz. 15:00 – do godz. 17:00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas według harmonogramu.

23 września 2021 r. godz. 17.30 – zebranie dyrektora z Radą Rodziców w stołówce szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

Uwaga!!! Wewnątrz budynku szkoły obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego: pomiar temperatury ciała, dystans społeczny, dezynfekcja dłoni oraz ochrona nosa i ust. Proszę stosować się do poleceń i wskazań dyrekcji szkoły oraz pracowników obsługi. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!

ZEBRANIE Z RODZICAMI ROZPOCZYNAJĄCE ROK SZKOLNY 2021 - KLASY 0-3

ZEBRANIE Z RODZICAMI ROZPOCZYNAJĄCE ROK SZKOLNY 2021 - KLASY 4-8

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
mgr Barbara Marianna Grabowska

Ogłoszenie

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE,

14 września 2021 r. (wtorek) jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Tego dnia szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godzinach 8:30 – 12:30, lecz nie zapewnia dowozu i dożywiania uczniów.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
mgr Barbara Marianna Grabowska

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Przywozy i odwozy od 2 września 2021 r.

Przywozy dzieci i uczniów - obowiązują od dnia 02.09.2021 r.

Odwozy dzieci i uczniów z oddziałów 0 i klas I-VIII - obowiązują od 20.09.2021 r.

Uczniowie klas 4-8 dojeżdżający z miejscowości Żabin I, Żabin II, Grabowo i Damięty korzystają z dowozu firmy DAREX na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie

Wywiadówka inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie:

1 października 2020 r. (czwartek) – klasy IV-VIII
Od godz. 15:00 – do godz. 17:00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas według wyznaczonej godziny i harmonogramu przydziału sali lekcyjnej;

2 października 2020 r. (piątek) – oddziały „0” i klasy I-III
Od godz. 15:00 – do godz. 17:00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas według wyznaczonej godziny i harmonogramu przydziału sali lekcyjnej;
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Uwaga!!! Wewnątrz budynku szkoły obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego: pomiar temperatury ciała, dystans społeczny, dezynfekcja dłoni oraz ochrona nosa i ust. Proszę stosować się do poleceń i wskazań dyrekcji szkoły oraz pracowników obsługi. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
Mgr Jacek Dobrzyński

Wywiadówka wrześniowa - przydział sal lekcyjnych na spotkania wychowawców klas z uczniami z SP - klasy IV-VIII - 01.10.2020 r.

Wywiadówka wrześniowa - przydział sal lekcyjnych na spotkania wychowawców klas z uczniami z SP - klasy 0-III - 02.10.2020 r.

Zajęcia języka angielskiego

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Ogłoszenie

W PONIEDZIAŁEK 14 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 9.00 w STOŁÓWCE SZKOLNEJ ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RADY PED. SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Ogłoszenie

SZANOWNI PAŃSTWO, DROGIE DZIECI I UCZNIOWIE!
14 WRZEŚNIA 2020 r. (PONIEDZIAŁEK) JEST USTALONYM DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH. W WYŻEJ WYMIENIONYM DNIU BĘDĄ PROWADZONE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE PRZEZ DYŻURUJĄCYCH NAUCZYCIELI W GODZINACH OD 8:30 DO 12:30.
W TYM DNIU SZKOŁA NIE ZAPEWNIA DOWOZU ORAZ DOŻYWIANIA UCZNIÓW.

Z POWAŻANIEM
DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE
mgr Jacek Dobrzyński

Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania Orlika we wrześniu 2020 r.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021 - MEN

WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK W OKRESIE PANDEMII W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA NA DANYM TERENIE

WARIANT A – TRADYCYJNA FORMA KSZTAŁCENIA

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

WARIANT B – MIESZANA FORMA KSZTAŁCENIA (HYBRYDOWA)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Poczet Sztandarowy Szkoła Podstawowa 2020/2021

Poczet Sztandarowy

Jadłospis

 

17.06.2024 r. - 21.06.2024 r.

Poniedziałek 17.06.2024 r.
Zupa pomidorowa z makaronem, ciastko.
Wtorek 18.06.2024 r.
Zupa grochowa, pieczywo, morele.
Środa 19.06.2024 r.
Pierogi z serem, mus truskawkowy, sok 100%.
Czwartek 20.06.2024 r.
Zupa kalafiorowa, pieczywo, chrupki kukurydziane.
Piątek 21.06.2024 r.
Pyzy z mięsem, surówka (kapusta kwaszona, marchew, cebula, olej).

24.06.2024 r. - 28.06.2024 r.

Poniedziałek 24.06.2024 r.
Rosół makaronem, arbuz.
Wtorek 25.06.2024 r.
Zupa pieczarkowa, pieczywo, czereśnie.
Środa 26.06.2024 r.
Kotlet schabowy, ziemniaki, surówka (ogórek świeży, koper,śmietana12%).
Czwartek 27.06.2024 r. Zupa z kapustą ,pieczywo, drożdżówka.
Piątek 28.06.2024 r. Zupa burakowa, pieczywo, woda.

Koszt obiadów w miesiącu - czerwiec 2024 r.: 

56,00 zł

 

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, z dniem 1 listopada 2020 r., udostępniamy możliwość dokonywania wpłat za żywienie (obiady) za pomocą przelewu na konto bankowe.
Wpłata na rachunek bankowy:
Numer konta: 20891500030002251020000030
Tytułem: wpłata za żywienie za m-c: …………. /imię i nazwisko dziecka /klasa
- Opłaty przelewem dokonywać należy do 10 dnia każdego miesiąca, po uzyskaniu informacji o aktualnej wysokości kwoty do zapłaty.
- Proszę zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię, nazwisko dziecka, klasę i miesiąc, za który dokonywana jest wpłata. W przypadku przelewu za więcej niż jedno dziecko należy podać w tytule przelewu dane wszystkich dzieci oraz wpisać dokładnie podaną kwotę do zapłaty, zwiększoną proporcjonalnie do ilości dzieci, za które dokonywana jest wpłata. Ewentualne pomyłki utrudnią księgowanie wpłat.

TRADYCYJNA FORMA WPŁATY W SEKRETARIACIE SZKOŁY POZOSTAJE DOSTĘPNA BEZ ZMIAN
UWAGA!: Niezależnie od dokonania wyboru formy płatności, uprasza się o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

 

Strefa Rodzica

Rodzicu! Bądź świadomy odpowiedzialności za zdrowie innych i własnego dziecka. Na terenie szkoły obowiązuje stosowanie się i przestrzeganie wewnątrzszkolnych zaleceń. Obliguję rodziców/opiekunów prawnych do przebywania i oczekiwania na dziecko tylko i wyłącznie w specjalnie wydzielonej strefie rodzica. Na terenie placówki obowiązuje ochrona nosa i ust, zachowanie dystansu społecznego oraz dezynfekcja dłoni. Wyżej wymienione ustalenia obowiązują do odwołania.

Z poważaniem
Dyrektor SP im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Komunikat w sprawie środków do dezynfekcji rąk - Sanepid.

Ogłoszenie - karate w szkole - rok szkolny 2020-2021

Witam serdecznie!

Kilka dni temu, prawdopodobnie ze środy na czwartek, została skradziona sprzed budynku naszej szkoły drewniana sowa, która umieszczona była na pniu drzewa. Ten symbol wiedzy i mądrości stanowił wizytówkę naszej szkolnej społeczności, witając wszystkich uczniów, pracowników szkoły, rodziców i gości. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje, które pomogą w ustaleniu sprawcy tego haniebnego czynu i poniesienia przez niego odpowiedzialności karnej. Niech ten akt bezprawia nie pozostanie bez echa, a winni zostaną ukarani. Liczę na wsparcie.

Z poważaniem i jesiennym pozdrowieniem!

Jacek Dobrzyński

Ogłoszenie

Wywiadówka inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie odbędzie się 26 września 2019 r. (czwartek).

W programie:

15.00 – 16.00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy „0” – III szkoły podstawowej. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 15.00 – 16.30;
16.00 – 17.00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy IV - VIII szkoły podstawowej. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 16.00 – 17.30;
17.00 – spotkanie Dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców w stołówce szkolnej.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Dyrektor SP Im. M. Kopernika W Goworowie
Mgr Jacek Dobrzyński

Przydział sal kl. "0" - III

Przydział sal kl. IV - VIII

Informacja

Informacja

Przywozy uczniów do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie oraz Szkoły Podstawowej w Pasiekach i Kuninie w dni nauki szkolnej - od 3 września 2019 roku.

Wywiadówka inaugurująca nowy rok szkolny 2018/2019

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie odbędzie się 27 września 2018r. (czwartek).
W programie:
15:00 – 16:00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy „0” – 4 szkoły podstawowej. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 15:00 – 16:30;
16:00 – 17:00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy 5 - 8 szkoły podstawowej oraz iii gimnazjum. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 16:00 – 17:30;
17:00 – spotkanie dyrekcji szkoły z radą rodziców w stołówce szkolnej.

Przydział sal na spotkanie z wychowawcą kl. "0" - 4

Przydział sal na spotkanie z wychowawcą kl. 5 - 8

Przydział sal na spotkanie z wychowawcą kl. gimnazjalne

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019 foto relacja.

Informacja odnośnie logowania do sytemu Librus.

librus

Wprowadzając w maju br. niezbędne zmiany w naszych systemach związane w wejściem w życie przepisów dotyczących RODO, zapowiadaliśmy kolejne nowości, których premiera ma nastąpić w nowym roku szkolnym. Chcemy przybliżyć Państwu szczegóły.
Pierwszą zmianą, wprowadzoną częściowo w maju 2018 roku, jest oddzielenie publikowanych przez Librus treści od informacji zamieszczanych przez szkoły w systemie Synergia.
25 sierpnia br. udostępnimy użytkownikom dwa nowe portale: Librus Szkoła oraz Librus Rodzina przeznaczone odpowiednio dla pracowników szkoły i dla rodziców oraz uczniów. Znajdą się na nich treści dopasowane do potrzeb i oczekiwań tych dwóch grup użytkowników.
Dotychczasowy adres www.synergia.librus.pl, pod którym użytkownicy logowali się do systemu Synergia, pozostanie nadal aktywny. Będzie on prowadził do portalu Librus, na którym każdy użytkownik wybierze, czy chce skorzystać z portalu Librus Szkoła (i tam zalogować się do systemu Synergia na konto pracownika szkoły) czy Librus Rodzina. Na obu portalach znajdą się dedykowane obu grupom formularze logowania do systemu Synergia. Logowanie naprzemienne nie będzie możliwe, tzn. z portalu szkolnego nie będzie można logować się na przykład na konto rodzica i na odwrót.
Zatem od 25 sierpnia br., jeśli będą Państwo chcieli zalogować się do systemu Librus Synergia, należy: wpisać w przeglądarkę adres synergia.librus.pl lub portal.librus.pl, kliknąć w prawym górnym rogu „Zaloguj jako”, wybrać opcję „Pracownik szkoły”, opcjonalnie kliknąć „Zapamiętaj mój wybór” – strona zapamięta rolę, którą Państwo wybrali i przy kolejnym logowaniu przekieruje Państwa bezpośrednio we właściwe miejsce, po przejściu na portal Librus Szkoła tradycyjnie w prawym górnym rogu kliknąć przycisk logowania do systemu Synergia.
Nowością dla Państwa będzie Tablica Ogłoszeń, która znajdzie się przy formularzu logowania do systemu Synergia. Dostępne na niej będą ogłoszenia i komunikaty Librus, informacje o konkursach czy kampaniach społecznych itp. Publikowane tam treści nie będą już wysyłane na Państwa skrzynki jako wiadomości w systemie Synergia, jak miało to miejsce wcześniej.
Rodziców i uczniów również czekają zmiany – 1 września br. zostanie uruchomiona możliwość bezpłatnego zakładania Konta Librus, które z przyczyn prawnych (RODO) będzie wymagane, aby móc korzystać z aplikacji mobilnej Librus (aplikacji, która nie jest udostępniana razem z systemem Synergia, a stanowi odrębną usługę Librus). Nowością będzie dostępność tej aplikacji nie tylko przez urządzenia mobilne, jak smartfony i tablety, ale również przez przeglądarkę internetową. Dzięki czemu stanie się ona dostępna także dla rodziców i uczniów, którzy korzystają z urządzeń z systemem operacyjnym innym niż Android oraz iOS (Apple).
Szczegółowe opisy wszystkich zmian znajdziecie Państwo na poszczególnych portalach w formie artykułów dostępnych przed zalogowaniem. Będziemy je udostępniać na bieżąco począwszy od 1 września br.
Wierzymy, że wszystkie zapowiadane zmiany będą ułatwiały zarówno Państwu, jak i rodzicom oraz uczniom korzystanie z naszych aplikacji i usług.

Pozdrawiamy, Zespół Librus

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE


1. Od godz. 7.00 – przywozy uczniów według harmonogramu dowozów na 3 września 2018 roku,
2. Godz. 7.45 – zbiórka przed szkołą (przemarsz ze sztandarami do kościoła parafialnego w Goworowie, uczniowie z poszczególnych klas w towarzystwie wychowawców, nauczycieli i rodziców),
3. Godz. 8.00 – Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny,
4. Godz. 8.40 – przemarsz uczniów z kościoła do szkoły pod opieką wychowawców i pozostałych nauczycieli oraz rodziców,
5. Godz. 9.00 – 9.45 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – oddziały „0” + klasy I-V,
6. Godz. 10.00 – 10.45 – spotkania uczniów z wychowawcami – oddziały „0” + klasy I-V,
7. Godz. 9.00 – 9.45 – spotkania uczniów z wychowawcami – klasy VI-VIII sp oraz III gimn.,
8. Godz. 10.00 – 11.10 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – klasy VI-VIII sp + III gimn.,
9. Od godz. 11.20 – odwozy uczniów szkoła podstawowa/oddziały gimnazjalne.

Dowozy uczniów na dzień 3.09.2018 r.

Przydział sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą szkoła podstawowa

Przydział sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą gimnazjum

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Grupy żywieniowe

Rok szkolny 2018/2019


9:40 – 9:55 – szkoła podstawowa
0 a, 0 b, I a, I b, I c, II a, II b, III a, III b, IV a, IV b, IV c

10:35 – 10:50 – szkoła podstawowa
V a, V b, V c, VI a, VI b, VII a, VII b 

11:35 – 11:50 – szkoła podstawowa i gimnazjum
VIII a, VIII b, VIII c, III A, III B, III C, III D

Terminarz zebrań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

1. 01.09.2017r.(piątek) – zebranie inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018. Nowelizacja dokumentów wewnętrznych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie (statut oraz zasady wewnątrzszkolnego oceniania, szkolny zestaw programów nauczania, plan pracy szkoły i inne);
2. 15.09.2017r. (piątek) – przedstawienie i przyjęcie do realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie oraz zatwierdzenie znowelizowanych dokumentów wewnętrznych, regulujących funkcjonowanie szkoły w nowych realiach organizacyjnych;
3. 09.10.2017r. (poniedziałek) – zebranie związane z przedstawieniem analizy egzaminu gimnazjalnego w klasie III z wykorzystaniem kalkulatora EWD – diagnozy zewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 oraz analiza ilościowo-jakościowa egzaminu gimnazjalnego na przestrzeni lat 2006-2016 z wykorzystaniem kalkulatora EWD;
4. 20.11.2017r. (poniedziałek) – zebranie szkoleniowe: Coaching i Tutoring w edukacji – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej oraz zatwierdzenie dostosowań egzaminacyjnych dla uczniów III klasy gimnazjum – sesja 2018;
5. 05.02.2018r. (poniedziałek) – śródroczne zebranie klasyfikacyjne;
6. 26.02.2018r. (poniedziałek) – podsumowanie pracy szkoły w I okresie roku szkolnego 2017/2018;
7. 19.03.2018r. (poniedziałek) – zebranie szkoleniowe dotyczące zapoznania z procedurami przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w klasie III w roku szkolnym 2017/2018;
8. 16.04.2018r. (poniedziałek) – zaopiniowanie projektu arkusza organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2018/2019;
9. 14.05.2018r. (poniedziałek) – nauczanie włączające we współczesnej dydaktyce;
10. 15.06.2018r. (piątek) – roczne zebranie klasyfikacyjne;
11. 29.06.2018r. (piątek) – roczne podsumowanie pracy szkoły, przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły;
12. 20.08.2018r. (poniedziałek) – analiza sprawdzianów dyrektorskich, testów kompetencji, oraz sprawdzianów diagnostycznych, przydział godzin.

Wykaz dni wolnych od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 (Dni Dyrektorskie)

02.11.18 r. (Dzień Zaduszny) – piątek,
10, 11, 12.04.2019 r. (Egzamin Gimnazjalny),
15, 16, 17.04.2019 r. (Egzamin VIII-klasisty),
02.05.19 r.–(Dzień Flagi RP) – czwartek.

* termin egzaminu VIII-klasisty 2019 (3 dni w kwietniu) – decyzja dyrektora CKE
* termin egzaminu gimnazjalnego 2019 (3 dni w kwietniu) – decyzja dyrektora CKE

Choinka szkolna: 26.01.2019 r. (sobota)

Rekolekcje wielkopostne: 08 - 09.04.2019 r. (poniedziałek - wtorek)

____obowiązuje przywóz i odwóz uczniów w ograniczonej liczbie (SP +  Gimn.)

____ obowiązuje przywóz i odwóz uczniów w ograniczonej liczbie (SP)                

____obowiązuje przywóz i odwóz uczniów w ograniczonej liczbie (Gimn. + SP)   

____brak przywozów i odwozów uczniów (SP + Gimn.)

Terminarz apeli organizacyjno - informacyjnych *

Rok szkolny 2018/2019

I semestr 

  • 10 września 2018 r. (poniedziałek);
  • 2 października 2018 r. (wtorek);
  • 7 listopada 2018 r. (środa);
  • 6 grudnia 2018 r. (czwartek);
  • 4 stycznia 2019 r. (piątek).

II semestr 

  • 11 lutego 2019 r. (poniedziałek);
  • 5 marca 2019 r. (wtorek);
  • 3 kwietnia 2019 r. (środa);
  • 9 maja 2019 r. (czwartek);
  • 7 czerwca 2019 r. (piątek).

 * - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filia w Szczawinie, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie.

Rozkład dzwonków

Szkoła Podstawowa

 1. 8:00 – 8:40*8:45
 2. 8:55 – 9:35*9:40
 3. 9:55 – 10:35*10:40
 4. 10:50 – 11:30*11:35
 5. 11:50 – 12:30*12:35
 6. 12:45 – 13:25*13:30
 7. 13:40 – 14:20*14:25
 8. 14:35 – 15:15*15:20
 9. 15:30 – 16:10*16:15

Gimnazjum kl. V - VIII SP

 1. 8:00 – 8:40*8:45
 2. 8:55 – 9:35*9:40
 3. 9:50 – 10:30*10:35
 4. 10:50 – 11:30*11:35
 5. 11:50 – 12:30*12:35
 6. 12:45 – 13:25*13:30
 7. 13:40 – 14:20*14:25
 8. 14:35 – 15:15*15:20
 9. 15:30 – 16:10*16:15

* przeddzwonki (5 min. przed dzwonkiem na przerwę)

 

Ogłoszenia

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego - filia w Szczawinie

   

     W poniedziałek 4 września o godz. 9.30 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - filii w Szczawinie. Kierownik filii - Barbara Rutkowska serdecznie powitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców oraz przybyłych gości. Przekazując głos uczniom, którzy przedstawili część artystyczną.

     Uczniowie, zgromadzeni goście oraz nauczyciele wysłuchali słów Pana Dyrektora Jacka Dobrzyńskiego pełnego zachęty do podejmowania nowych wyzwań i realizacji swoich marzeń. Ciepłe słowa skierowane do dzieci, pedagogów i rodziców wygłosili Pani Wójt Małgorzata Kulesza. Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania ze swoimi nauczycielami.

 

Nasza okolica

Okolica

Patron szkoły

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Mikołaj Kopernik (fot. źródło: http://scholaris.pl/zasob/50912)

Mikołaj Kopernik (łac. Nicolaus Copernicus, niem. Nikolaus Kopernikus; ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) – astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Wprawdzie koncepcja heliocentryzmu pojawiła się już w starożytnej Grecji (jej twórcą był Arystarch z Samos), to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną niekiedy "przewrotem kopernikańskim".
Kopernik był prezbiterem Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1497 roku sprawował funkcję kanonika warmińskiego, od 1503 scholastyka wrocławskiego, a od 1511 kanclerza kapituły warmińskiej. Był wybitnym polihistorem Renesansu, zajmował się między innymi astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem, tłumaczem.

Wikipedia

Rok 1973 ogłoszony był w kraju Rokiem Kopernikowskim - w 500 rocznicę urodzin wielkiego Polaka. W dniu 3 września 1973 r. Szkoła Podstawowa w Goworowie otrzymała imię Mikołaja Kopernika, a dnia 3 września 2013 r. obchodzono jubileusz 40 - lecia nadania. 

 

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie

Błogosławiony Jan Paweł II

Błogosławiony Jan Paweł II(fot. źródło: http://www.digart.pl/praca/5713483/Jan_Pawel_II.html)

Każda szkoła, wychowując młode pokolenie, poszukuje wzorów do naśladowania. Papież Jan Paweł II to niewątpliwie wzór dla każdego człowieka, zarówno ucznia, nauczyciela jaki i rodzica.
Jego wielką umiejętnością było nawiązywanie dialogu z młodymi ludźmi. Nigdy ich nie potępiał, nie krytykował, a jedynie wskazywał na to co jest wartością, a co nie jest. Dał tym samym wzór nauczycielom i rodzicom do postępowania z młodym człowiekiem.
Fenomen tego Wielkiego Polaka polegał również na tym, że łączył w sobie wiele talentów i umiejętności. Oprócz tego, że został duchownym, był także aktorem, poetą, dramaturgiem, sportowcem, mówcą, filozofem. Wiedział, że w życiu można osiągnąć wiele, kiedy się wymaga od siebie dyscypliny, sumienności, wytrwałości. Wskazując wartości na jednym ze spotkań z młodzieżą mówił: „Wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni nie będą…” I to stało się hasłem przewodnim naszej szkoły i naszych uczniów.
W naszej szkole od dawna poświęca się wiele miejsca Osobie Ojca Św. Od lat organizowane są konkursy, obchodzone rocznice, wyjazdy do miejsc Jemu bliskich. Dlatego właśnie Papież Jan Paweł II – CZŁOWIEK WIELKI – jest wzorem do naśladowania i może wskazać młodemu pokoleniu jak godnie i uczciwie żyć.

A. Kosiorek

 

Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

mgr Barbara Marianna Grabowska

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 29 761 40 61

 

Wicedyrektor

mgr Marek Skierczyński

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 29 761 40 61

 

Wicedyrektor 

mgr Aneta Kosek

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 29 761 40 61

 

Kierownik filii w Szczawinie Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

mgr Barbara Rutkowska

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 tel. 29 761 40 13

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

ul. Goworówek 43a

Kod pocztowy: 07-440

Miejscowość: Goworowo

Gmina: Goworowo

Powiat: ostrołęcki

Województwo: mazowieckie

NIP: 758-20-32-147

REGON: 000640834

Telefon/fax: 29 761-40-61

Strona WWW: www.spgoworowo.edu.pl

E-mail szkoła: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe adresy e-mail:

Dyrektor szkoły:

mgr Barbara Marianna Grabowska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca dyrektora:

mgr Marek Stanisław Skierczyński: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Aneta Kosek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik filii w Szczawinie:

mgr Barbara Rutkowska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie rozpoczęty

5 września 2017 r., czyli kilka dni później niż zazwyczaj, uczniowie naszej szkoły rozpoczęli uroczyście nowy rok szkolny. Krótki program artystyczny oraz przemówienie pana dyrektora Jacka Dobrzyńskiego „zagrzały” wszystkich do pracy i definitywnie zakończyły wakacje.

Edyta Furmaniuk