Filtr

Inauguracja roku szkolnego2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

3 września 2023 r. (niedziela)

Godz. 12.00 – w kościele parafialnym w Goworowie zostanie odprawiona uroczysta jubileuszowa msza święta, jednocześnie w intencji uczniów, rodziców i pracowników szkoły rozpoczynających nowy rok szkolny 2023/2024 wraz z uroczystym poświęceniem plecaków uczniów klas pierwszych.

 4 września 2023 r. (poniedziałek)

Od godz. 7.00– przywozy oddziałów „0” i klas I-III według harmonogramu dowozów na 1 września 2023 r. ,
2. Godz. 8.00 – 8.30– oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – oddziały „0” oraz klasy I-III,
3. Godz. 8.30 – 9.15 – spotkania dzieci i uczniów z oddziałów „0” i klas I-III z wychowawcami w salach lekcyjnych według przydziału,
4. Od godz. 9.25 do godz. 10.20 – odwozy dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas I-III i przywozy uczniów klas IV-VIII),
6. Godz. 10.30 – 11.00 – oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – klasy IV-VIII,
7. Godz. 11.00 – 11.30 – spotkania uczniów klas IV-VIII z wychowawcami w salach lekcyjnych według przydziału,
8. Od godz. 11.35 – odwozy uczniów klas IV-VIII.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Barbara Marianna Grabowska

 Rozkład jazdy autobusów w dniu 4 września 2023 r.

Rozkład przyjazdów autobusów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goworowie 4 września 2023 r. Klasy: 0-3
Rozkład odjazdów autobusów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goworowie 4 września 2023 r. Klasy: 0-3
Rozkład przyjazdów autobusów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goworowie 4 września 2023 r. Klasy: 4-8
Rozkład odjazdów autobusów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goworowie 4 września 2023 r. Klasy: 4-8 

Przydział sal lekcyjnych na spotkanie wychowawców z dziećmi w dniu 4 września 2023 r. Klasy 0-III

Przydział sal lekcyjnych na spotkanie wychowawców z dziećmi w dniu 4 września 2023 r. Klasy 4-8

 

Informacja

Zapraszamy do zapoznania się z listami uczniów oddziałów zerowych, klas pierwszych oraz czwartych w roku szkolnym 2023/2024.
 

Jubileusz 50-lecia nadania imienia Mikołaja Kopernika naszej szkole.

Zaproszenie na Disco Country.

 

Projekt stypendialny Natalii Ciepierskiej

 

Nazywam się Natalia i jestem uczennicą klasy ósmej. W roku szkolnym 2021/22 po raz kolejny brałam udział w projekcie "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2021/2022" pod opieką pani Joanny Głażewskiej. Efekty mojej pracy podjęte w ramach tego stypendium chciałabym przedstawić w prezentacji.

Prezentacja - stypendium

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

4 września 2022 r. (niedziela)

Godz. 9.00 – w kościele parafialnym w Goworowie zostanie odprawiona msza św. w intencji uczniów, rodziców i pracowników szkoły rozpoczynających nowy rok szkolny 2022/2023 wraz z uroczystym poświęceniem plecaków uczniów klas pierwszych.

1 września 2022 r. (czwartek)

Od godz. 7.00 – przywozy oddziałów „0” i klas I-IV według harmonogramu dowozów na 1 września 2022r.,
Godz. 8.00 – 8.30 – oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – oddziały „0” oraz klasy I-IV,
Godz. 8.30 – 9.15 – spotkania dzieci i uczniów z oddziałów „0” i klas I-IV z wychowawcami w salach lekcyjnych według przydziału,
Od godz. 9.20 do godz. 10.20 – odwozy dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas I-IV i przywozy uczniów klas V-VIII),
Godz. 10.30 – 11.00 – oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – klasy V-VIII,
Godz. 11.00 – 11.30 – spotkania uczniów klas V-VIII z wychowawcami w salach lekcyjnych według przydziału,
Od godz. 11.35 – odwozy uczniów klas V-VIII.

Przydział sal

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH NA SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW Z DZIEĆMI I UCZNIAMI  KLASY 0-IV

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH NA SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW Z DZIEĆMI I UCZNIAMI  KLASY V-VIII

Organizacja dowozów i odwozów w dn. 1 września 2022 r.

Przywozy klas "0" - 4

Przywozy klas 5- 8

Odwozy klasa "0" - 4

Odwozy klasa 5 - 8 

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Barbara Marianna Grabowska

 

 

Listy uczniów oddziały "0", klasy 1 i 4.

Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023

Drodzy Rodzice,
poniżej zamieszczamy pliki z zestawami podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023.
1. Nie ma potrzeby zakupu podręczników ujętych w zestawieniu, ponieważ wszystkie są objęte dotacją ministerialną i uczniowie otrzymają je w szkole.
2. Wyjątek będą stanowić niektóre zeszyty ćwiczeń, których dotacja nie obejmuje, ale o tych uczniowie otrzymają informację już w roku szkolnym od nauczycieli poszczególnych przedmiotów i będzie możliwość zamówienia zbiorowego bezpośrednio z wydawnictwa.
3. Do zakupienia pozostają tylko podręczniki do religii, których wykaz znajduje się w odrębnym pliku dla Państwa wygody i lepszej czytelności.
4. Pakiety dla oddziałów przedszkolnych zostaną zamówione na początku roku szkolnego, bezpośrednio z wydawnictwa.
5. Dla oddziałów przedszkolnych rodzice kupują we własnym zakresie religię i język angielski.
W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika
w Goworowie

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE ROK SZKOLNY 2022/23 KL. 1 - 8

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE ROK SZKOLNY 2022/23 KL. "0"

PORĘCZNIKI RELIGIA

Harmonogram dzwonków

Informacja dotycząca podręczników szkolnych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

Ogólne zasady dla szkół i placówek:
+ Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS - wrzesień 2021

Organizacja dowozów w dniu 1 września 2021 r.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie


29 sierpnia 2021 r. (niedziela)

Godz. 9.00 – w kościele parafialnym w Goworowie zostanie odprawiona msza św. w intencji bezpiecznego powrotu dzieci, uczniów i pracowników do szkoły oraz pomyślnego funkcjonowania całej społeczności szkolnej w nowym roku szkolnym 2021/2022 (wewnątrz świątyni obowiązuje ochrona nosa i ust).

1 września 2021 r. (środa)*

1. Od godz. 6.50 – przywozy oddziałów „0” i klas I-IV według harmonogramu dowozów na 1 września 2021 roku (w środkach transportu publicznego obowiązuje ochrona nosa i ust),
2. Godz. 8.00 – 8.30 – oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – oddziały „0” oraz klasy I-IV,
3. Godz. 8.30 – 9.15 – spotkania dzieci i uczniów z oddziałów „0” i klas I-IV z wychowawcami w salach lekcyjnych według przydziału,
4. Godz. 9.00 – 9.20 - spotkanie dzieci z oddziałów „0” wraz z towarzyszącym rodzicem ze specjalistami z zakresu wsparcia p-p oraz dyrekcją szkoły w stołówce szkolnej,
5. Od godz. 9.20 do godz. 10.20 – odwozy dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas i-iv i przywozy uczniów klas V-VIII (w środkach transportu publicznego obowiązuje ochrona nosa i ust),
6. Godz. 10.30 – 11.00 – oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – klasy V-VIII,
7. Godz. 11.00 – 11.45 – spotkania uczniów klas V-VIII z wychowawcami w salach lekcyjnych według przydziału,
8. Od godz. 12.00 – odwozy uczniów klas V-VIII (w środkach transportu publicznego obowiązuje ochrona nosa i ust).

* uroczystość oficjalnego otwarcia nowego roku szkolnego odbędzie się w sali gimnastycznej (wejście od frontu, od placu zabaw oraz od strony gimnazjum z zachowaniem reżimu sanitarnego: dystans społeczny, maski ochronne oraz dezynfekcja dłoni. Dzieci z oddziałów „0” oraz uczniowie z klas i wchodzą do sali gimnastycznej wraz z jednym rodzicem. Pozostali uczniowie z klas II,III i IV bez udziału rodziców. Rodzice oczekują na holu przy szatni w budynku po byłym gimnazjum. II grupa uczniów z klas V-VIII uczestniczy w oficjalnym otwarciu w sali gimnastycznej bez towarzystwa rodziców!!!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

 

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W „KOPERNIKU”

1 WRZEŚNIA 2021 r. (ŚRODA)

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA DZIECI, UCZNIÓW I RODZICÓW:

 • Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MEN i MZ.
 • Dzieci i uczniowie korzystający w tym dniu z autobusu szkolnego przyjeżdżają do szkoły i wracają do domu według ustalonego harmonogramu przywozów i odwozów (w środkach transportu publicznego obowiązuje ochrona nosa i ust – maseczki ochronne).
 • W rozpoczęciu nowego roku szkolnego może wziąć udział dziecko/uczeń/rodzic/opiekun bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, niemieszkający z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam niebędący na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Oficjalne otwarcie nowego roku szkolnego podzielone jest na dwie grupy: I grupa (oddziały „0” i klasy I-IV) w godz. 8.00-9.15 i II grupa (klasy V-VIII) w godz. 10.30-11.45.
 • Całość oficjalnej uroczystości zorganizowana będzie w sali gimnastycznej. Obowiązuje dystans społeczny co najmniej 1,5 m. w reżimie sanitarnym (wejście od frontu budynku, od gimnazjum i od placu zabaw według wskazań pracowników szkoły).
 • Rodzice/opiekunowie dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas I mogą wejść z dzieckiem do budynku szkoły (1 rodzic) na spotkanie z Wychowawcą klasy. Rodzice/opiekunowie uczniów klas II-VIII pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga!!! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej zostaje ograniczone do niezbędnego minimum. Obowiązuje co najmniej 1,5 m. dystans społeczny, ochrona nosa i ust (maseczka ochronna) oraz dezynfekcja dłoni (rękawiczki jednorazowe).
 • Na spotkania z Wychowawcą dzieci z oddziałów zerowych oraz uczniowie klas I-VIII udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal (listy z przydziałem sal lekcyjnych będą umieszczone na drzwiach wejściowych do szkoły). Przy wejściu do budynku wszyscy są zobligowani do dezynfekcji dłoni. Podczas przemieszczania się po częściach wspólnych budynku (schody, korytarze, hole, sekretariat szkoły), wszystkich obowiązuje dystans społeczny min. 1,5 m. oraz ochrona nosa i ust (maseczki ochronne). W salach lekcyjnych dzieci i uczniowie przebywają bez maseczek. Uczniowie starają się nie dotykać klamek, ścian oraz innych przedmiotów
  w budynku szkoły. Po spotkaniu z Wychowawcami dzieci i uczniowie udają się do domów, unikając zgromadzeń.
 • Dla dzieci i uczniów korzystających z dowozu szkolnego szkoła zapewnia opiekę nauczycieli w świetlicy szkolnej (obowiązuje dystans społeczny i ochrona nosa i ust).
  UWAGA!!!: W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły: (29)7614061

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!!!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Szczepienia dla uczniów powyżej 12 roku życia.

Program Młody Podróżnik - Koleje Mazowieckie - informacja

MBR-0620-104-2021                                                                                                          Warszawa, 25.08.2021 r.

Komunikat prasowy
Punkty za lojalność
Program „Młody Podróżnik” jest częścią projektu YOUMOBIL, którego celem jest propagowanie transportu kolejowego wśród młodzieży. Organizatorzy programu chcą nagradzać tych, którzy w swych wyborach dotyczących mobilności konsekwentnie wybierają kolej.
„Młody Podróżnik” jest skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 26 lat, podróżującej poza warszawskim obszarem metropolitarnym, posiadającej Kartę Mazowiecką oraz kupującej bilety okresowe. Jeszcze do końca listopada tego roku młodzież ma możliwość skorzystania z programu lojalnościowego. Uczestnicy programu otrzymają punkty za zakupione miesięczne bilety okresowe (na obszarze objętym programem) za pośrednictwem strony internetowej bilety.mazowieckie.com.pl. Każde wydane 2 zł to 1 punkt.
Dodatkowo za samo przystąpienie do programu można otrzymać ekstra 100 punktów, które zostaną naliczone po zakupie pierwszego odpowiedniego biletu.
Zebrane punkty można następnie wykorzystać na Upust przy zakupie kolejnego biletu miesięcznego, pomniejszając jego cenę o wartość odpowiadającą zebranym punktom.
Więcej informacji na temat zasad korzystania z programu na: bilety.mazowieckie.com.pl/youmobil.
Kontakt dla mediów:
Donata Nowakowska, Rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 47 37 551, www.mazowieckie.com.pl

Lista dzieci z oddziałów 0 - rok szkolny 2021/2022

Lista uczniów klas I - rok szkolny 2021-2022

Harmonogram dyżurów animatora na Orliku - sierpień 2021 r.

Powrót do szkoły - Sposób na Covida

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 1 WRZEŚNIA 2020 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE - FILIA W SZCZAWINIE

Informacja dotyczy filii w Szczawinie.

GODZ. 10.00 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
GODZ. 10.30 – 10.45 – SPOTKANIE UCZNIÓW Z WYCHOWAWCAMI

Serdecznie zapraszamy!

List Ministra Edukacji Narodowej na inaugurację nowego roku szkolnego 2020-2021

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021 w „Koperniku” 1 września 2020 r.

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA DZIECI, UCZNIÓW I RODZICÓW:
- Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MEN i MZ.
- Dzieci i uczniowie korzystający w tym dniu z autobusu szkolnego przyjeżdżają do szkoły i wracają do domu według ustalonego harmonogramu przywozów i odwozów (w środkach transportu publicznego obowiązuje ochrona nosa i ust – maseczki ochronne).
- W rozpoczęciu nowego roku szkolnego może wziąć udział dziecko/uczeń/rodzic/opiekun bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, niemieszkający z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam niebędący na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
- Oficjalne otwarcie nowego roku szkolnego podzielone jest na dwie grupy: I grupa (oddziały „0” i klasy I-IV) w godz. 8.00-9.30 i II grupa (klasy V-VIII) w godz. 10.30-12.00.
- Całość oficjalnej uroczystości zorganizowana będzie przed budynkiem szkoły (przed popiersiem patrona). Obowiązuje dystans społeczny co najmniej 1,5 m.
Uwaga!!! W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oficjalne otwarcie przeniesione będzie do sali gimnastycznej w reżimie sanitarnym (wejście od frontu budynku, od gimnazjum i od placu zabaw według wskazań pracowników szkoły).
- Rodzice/opiekunowie dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas I mogą wejść z dzieckiem do budynku szkoły na spotkanie z Wychowawcą klasy. Rodzice/opiekunowie uczniów klas II-VIII pozostają na zewnątrz budynku.
Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej zostaje ograniczone do niezbędnego minimum. Obowiązuje co najmniej 1,5 m. dystans społeczny, ochrona nosa i ust (maseczka ochronna) oraz dezynfekcja dłoni (rękawiczki jednorazowe).
- Na spotkania z Wychowawcą dzieci z oddziałów zerowych oraz uczniowie klas I-VIII udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal (listy z przydziałem sal lekcyjnych będą umieszczone na drzwiach wejściowych do szkoły). Przy wejściu do budynku wszyscy są zobligowani do dezynfekcji dłoni. Podczas przemieszczania się po częściach wspólnych budynku (schody, korytarze, hole, sekretariat szkoły), wszystkich obowiązuje dystans społeczny min. 1,5 m. oraz ochrona nosa i ust (maseczki ochronne). W salach lekcyjnych dzieci i uczniowie przebywają bez maseczek. Uczniowie starają się nie dotykać klamek, ścian oraz innych przedmiotów
w budynku szkoły. Po spotkaniu z Wychowawcami dzieci i uczniowie udają się do domów, unikając zgromadzeń.
- Dla dzieci i uczniów korzystających z dowozu szkolnego szkoła zapewnia opiekę nauczycieli w świetlicy szkolnej (obowiązuje dystans społeczny i ochrona nosa i ust).

UWAGA!: W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły: tel. (29)7614061 lub z dyrektorem szkoły: tel. 606282166, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM - INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE

30 Sierpnia 2020 r. (NIEDZIELA)

GODZ. 11.00W KOŚCIELE PARAFIALNYM W GOWOROWIE ZOSTANIE ODPRAWIONA MSZA ŚW. W INTENCJI BEZPIECZNEGO POWROTU DZIECI, UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW DO SZKOŁY ORAZ POMYŚLNEGO FUNKCJONOWANIA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (WEWNĄTRZ ŚWIĄTYNI OBOWIĄZUJE OCHRONA NOSA I UST).

1 WRZEŚNIA 2020 r. (WTOREK)*

1. OD GODZ. 6.50 – PRZYWOZY ODDZIAŁÓW „0” I KLAS I-IV WEDŁUG HARMONOGRAMU DOWOZÓW NA 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU (W ŚRODKACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO OBOWIĄZUJE OCHRONA NOSA I UST),
2. GODZ. 8.00 – 8.45OFICJALNE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 – ODDZIAŁY „0” ORAZ KLASY I-IV,
3. GODZ. 8.45 – 9.30SPOTKANIA DZIECI I UCZNIÓW Z ODDZIAŁÓW „0” I KLAS I-IV Z WYCHOWAWCAMI W SALACH LEKCYJNYCH WEDŁUG PRZYDZIAŁU,
4. OD GODZ. 9.30 DO GODZ. 10.30 – ODWOZY DZIECI Z ODDZIAŁÓW „0” ORAZ UCZNIÓW KLAS I-IV I PRZYWOZY UCZNIÓW KLAS V-VIII (W ŚRODKACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO OBOWIĄZUJE OCHRONA NOSA I UST),
5. GODZ. 10.30 – 11.15OFICJALNE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 – KLASY V-VIII,
6. GODZ. 11.15 – 12.00SPOTKANIA UCZNIÓW KLAS V-VIII Z WYCHOWAWCAMI W SALACH LEKCYJNYCH WEDŁUG PRZYDZIAŁU,
7. OD GODZ. 12.00 – ODWOZY UCZNIÓW KLAS V-VIII (W ŚRODKACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO OBOWIĄZUJE OCHRONA NOSA I UST).

* UROCZYSTOŚĆ OFICJALNEGO OTWARCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ NA ZEWNĄTRZ, PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY. W SYTUACJI NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW POGODOWYCH PRZENIESIEMY SIĘ DO SALI GIMNASTYCZNEJ (WEJŚCIE OD FRONTU, OD PLACU ZABAW ORAZ OD STRONY GIMNAZJUM Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO: DYSTANS SPOŁECZNY, MASKI OCHRONNE ORAZ DEZYNFEKCJA DŁONI. DZIECI Z ODDZIAŁÓW „0” ORAZ UCZNIOWIE Z KLAS I WCHODZĄ DO SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ ZE SWOIMI RODZICAMI. POZOSTALI UCZNIOWIE Z KLAS II,III I IV BEZ UDZIAŁU RODZICÓW. RODZICE OCZEKUJĄ NA HOLU PRZY SZATNI W BUDYNKU PO BYŁYM GIMNAZJUM. II GRUPA UCZNIÓW Z KLAS V-VIII UCZESTNICZY W OFICJALNYM OTWARCIU W SALI GIMNASTYCZNEJ BEZ TOWARZYSTWA RODZICÓW!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020-2021 - przydział sal lekcyjnych dla oddziałów 0 i klas I-IV - 01.09.2020 r.

Inauguracja roku szkolnego 2020-2021 - przydział sal lekcyjnych na spotkania wychowawców z uczniami klas V-VIII - 01.09.2020 r.

Harmonogram odwozów na dzień 1.09.2020 r.

Harmonogram przywozów od 2.09.2020 r. na rok szkolny 2020/21

Harmonogram odwozów od 2.09.2020 r. na rok szkolny 2020/21

Poradnik MEN dla Rodziców i Kadry Pedagogicznej oraz wytyczne GIS

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - rok szkolny 2020/2021

Harmonogram dowozów uczniów w dniu 1 września 2020 r.

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
18 – 31 stycznia 2021 r. Ferie zimowe. Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
Egzamin ósmoklasisty:

- 25 maja 2021 r. godz. 9:00 język polski
- 26 maja 2021 r. godz. 9:00 matematyka
- 27 maja 2021 r. godz. 9:00 język obcy nowożytny

25 czerwca 2021 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie

Ważne daty 2020/21

14 października 2020 Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2020 Wszystkich Świętych

11 listopada 2020 Narodowe Święto Niepodległości

6 grudnia 2020 Mikołajki

25 - 26 grudnia 2020 Boże Narodzenie

1 stycznia 2021 Nowy Rok

6 stycznia 2021 Trzech Króli

21 stycznia 2021 Dzień Babci

22 stycznia 2021 Dzień Dziadka

11 lutego 2021 Tłusty czwartek

14 lutego 2021 Walentynki

16 lutego 2021 Ostatki

17 lutego 2021 Środa Popielcowa

8 marca 2021 Dzień Kobiet

5 - 6 kwietnia 2021 Wielkanoc

1 maja 2021 Święto Pracy

3 maja 2021 Święto Narodowe Trzeciego Maja

26 maja 2021 Dzień Matki

1 czerwca 2021 Dzień Dziecka

3 czerwca 2021 Boże Ciało

23 czerwca 2021 Dzień Ojca

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Udział naszej szkoły w projekcie samorządu woj. mazowieckiego dot. nauczania zdalnego

Gmina Goworowo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Nauka gry w tenisa ziemnego - zaproszenie - 24 - 27.08.2020 r.

10 zasad bezpieczeństwa - powrót uczniów do szkół

Informacja dotycząca funkcjonowania kompleksu sportowego "Orlik" - sierpień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w dniu 02.09.2019 r.

Przywozy w/g planu dowozów na dzień 02.09.2019 r. (rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020)

Klasy 0-3

8:30 - 9:30 - spotkanie uczniów z wychowawcami klas

9:45 - 10:45 - uroczysta akademia w sali gimnasycznej

11:00 - odwozy uczniów

 

Klasy 4-8

8:30 - 9:30 - uroczysta akademia w sali gimnastycznej

9:45 - 10:45 - spotkanie uczniów z wychowawcami klas

11:00 - odwozy uczniów

 

Szanowni Rodzice!


Serdecznie zapraszam dzieci zrekrutowane na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych (3,4,5-latki) w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - Filii w Szczawinie na spotkania adaptacyjne, które odbędą się w dniach 29 – 30 sierpnia 2018 roku w godzinach 10.00 – 12.00.
Informuję, że w tych dniach będą zawierane umowy oraz podpisywane pozostałe wymagane dokumenty. Prosimy o przygotowanie danych dziecka, m.in. pesel.
Uwaga! Do podpisywania umów, w tych dniach, zapraszam również rodziców, których dzieci będą kontynuowały naukę w Filii w Szczawinie w roku szkolnym 2018/2019.

Do miłego zobaczenia!
Kierownik Filii w Szczawinie – Barbara Rutkowska

Zapytanie ofertowe aktywna tablica