Aktualności

Filtr

Czas wakacji...

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

W całym kraju kończymy rok szkolny 2019/2020. Tegoroczne pożegnanie ze szkołą ma jednak inny charakter. Na chwilę obecną nadal nie mogą odbywać się uroczystości do, których przywykliśmy. Panująca pandemia z dnia na dzień zmieniła edukację. Wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania, by realizować kształcenie. Pracowaliście jednak wytrwale. Zaangażowaniem i determinacją pokonaliście przeciwności i możecie być dumni z osiągniętych wyników. Z przyjemnością chcemy pogratulować Wam sukcesów w nauce i sporcie.
Zasłużyliście na wakacyjny wypoczynek. Czas odpoczynku od nauki, książek i zeszytów. Życzymy Wam samych radosnych, słonecznych dni oraz radosnego, ale przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.
Gronu Pedagogicznemu pragniemy podziękować za trud codziennej pracy, za wkład włożony w rozwój wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw uczniów naszej szkoły.
Rodzicom dziękujmy za pomoc, współpracę, za okazaną życzliwość i otwartość na potrzeby szkoły.
Wszystkim Państwu życzymy, aby czas wakacji był czasem wspaniałego odpoczynku, radości i nabierania sił do dalszej pracy.

Pozdrawiamy słonecznie
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika Goworowo

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 26 CZERWCA 2020 r. (piątek) KLASY „0” – VIII*

-  godz. 7:00 – przywozy dzieci i uczniów według harmonogramu,
- godz. 8:00 – 12:00 – wręczenie świadectw promocyjnych oraz dyplomów ukończenia oddziału przedszkolnego i oddziałów zerowych dzieciom i uczniom według harmonogramu minutowego z zachowaniem rotacyjności, reżimu sanitarnego, a także wszelkich środków bezpieczeństwa i dystansu (załącznik),
- godz. 12:05 – 13:00 – pożegnanie absolwentów – uczniów klas VIII: wręczenie świadectw ukończenia szkoły i dyplomów absolwenta, przekazanie sztandaru i ślubowanie absolwentów,
- godz. 13:05 – 14:00 – uroczyste podziękowanie pracownikom szkoły odchodzącym na emeryturę,
- od godz. 13:15 – odwozy dzieci i uczniów.

28 CZERWCA 2020 r. (niedziela) Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Goworowie
- godz. 9:00 – uczestnictwo społeczności szkolnej w uroczystej mszy św., sprawowanej w intencji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 oraz bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacyjnym.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

* ze względów bezpieczeństwa przeprowadzenie uroczystości planowane jest na zewnątrz, przed budynkiem szkoły podstawowej – w pobliżu popiersia patrona szkoły. Proszę pamiętać o indywidualnych środkach ochrony osobistej (maseczki ochronne) oraz o dezynfekcji dłoni. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej (wejście od placu zabaw). Obowiązuje rotacyjność według harmonogramu minutowego dla danego rocznika. Wszystkie dzieci i uczniowie z danego oddziału zgłaszają się nie wcześniej jak 5 minut przed ustalonym czasem wręczenia świadectw i oczekują na swoją kolej pod opieką wychowawcy i nauczyciela towarzyszącego grupie. Dzieci i uczniowie korzystający z dowozu, bezpośrednio po przyjeździe do szkoły, jak również w oczekiwaniu na odwóz po uroczystości, będą mieli zapewnioną opiekę i wsparcie.

Harmonogram zakończenia 26.06.2020

Harmonogram dowozów 26.06.2020

 

Ósmoklasiści połamania piór!

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ważne informacje dla Ósmoklasistów.

Konkurs Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie

Rusza nabór do oddziału sportowego w naszej szkole

Po rocznej nieobecności klasy sportowej w przestrzeni szkolnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, ruszamy z rekrutacją na nowy rok szkolny 2020/2021. Po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego na utworzenie w klasie IV profilu sportowego w zakresie piłki siatkowej (dziewczęta) i piłki nożnej (chłopcy) rozpoczynamy długo oczekiwany nabór. Nawiązując do wspaniałych tradycji i sukcesów sportowych uczniów naszej szkoły pragniemy zaprosić obecnych III-klasistów do fantastycznej sportowej przygody. Zachęcam Rodziców uczniów do rozważenia i przeanalizowania naszej propozycji skierowanej do uzdolnionych sportowo młodych adeptów gier zespołowych. Proszę zapoznać się z dokumentami i zawartym w nich harmonogramem postępowania rekrutacyjnego. Naszą ambicją i celem nadrzędnym jest dbanie o właściwy i harmonijny rozwój uczniów w sferze nie tylko psycho-społecznej i emocjonalnej, ale też fizycznej. Rozwijamy się w każdej dziedzinie, mając na uwadze poszukiwanie nowych kierunków i wyznaczając sobie ambitne cele. Jak to mawiał klasyk: „Przez sport do wiedzy”. Niech zatem ta nowa sportowa inicjatywa zyska akceptację społeczną i będzie najlepszą reklamą zdrowego stylu życia i Naszej szkoły – Szkoły Promującej Zdrowie. Ze sportowym przesłaniem i radosnym pozdrowieniem:

„Nie musisz być wielki, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być wielki”

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Regulamin oddziału sportowego

Załącznik Nr 1 do Regulaminu oddziału sportowego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego - załącznik nr 1

Orzeczenie lekarskie - załącznik nr 2

Test Sprawności Piłkarskiej PZPN – chłopcy

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy czwartej oddziału sportowego

Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie rekrutacji do oddziału sportowego – klasa IV o profilu piłka siatkowa (dziewczęta) / piłka nożna (chłopcy)

 

 

Ogłoszenie

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:
- język polski dnia 16.06.2020 r. o godz. 9:00
- matematyka dnia 17.06.2020 r. o godz. 9:00
- język angielski dnia 18.06.2020 r. o godz. 9:00
Zebranie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu odbędzie się w czytelni biblioteki szkolnej o godz. 8:15 z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Harmonogram dowozów w dniach 16.06 - 18.06.2020 r. egzamin ósmoklasisty

Uwaga konkurs!

Ogłoszenie

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!
12 CZERWCA 2020 R. (PIĄTEK)
JEST USTALONYM DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH. W WYŻEJ WYMIENIONYM DNIU BĘDĄ PROWADZONE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE PRZEZ DYŻURUJĄCYCH NAUCZYCIELI W GODZINACH OD 8:30 DO 12:30.
W TYM DNIU SZKOŁA NIE ZAPEWNIA DOWOZU ORAZ DOŻYWIANIA UCZNIÓW.

Z Poważaniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

 

Podsumowanie Szkolnego Konkursu „Laurka dla Ojca Świętego Jana Pawła II”

Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac na konkurs z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Walory artystyczne prac oceniała komisja w składzie: Ewa Lubiak, Żanetta Korczakowska i Dariusz Twardziak.

Jury wyłoniło następujących laureatów konkursu:
Kategoria I (klasy 0–I):
I miejsce: Wiktoria Oleksiak - 0 - filia Szczawin
II miejsce: Karol Bielarczyk - 0a
III miejsce: Fabian Cieśluk - 0b
Wyróżnienia: Kamil Błaszczak 0c i Oliwia Rybaczyk 0a
Kategoria II (klasy 2–3):
I miejsce: Karolina Kukulska 3b
II miejsce: Aleksandra Kanclerz 2b
III miejsce: Szymon Gąsior 3b i Julia Pawełczyk 2a
Wyróżnienie: Jan Dąbrowski 2b
GRATULUJEMY!

Nagrody będą do odebrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Goworowie od 02.06.2020 r.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Katarzyna Bochenek

Udanego wypoczynku!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 CZERWCA 2019 r.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
KLASY „0” – V
- godz. 8.00 – 10.00 – uroczysta akademia dla klas 0-V w sali gimnastycznej z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019,
- godz. 10.00 – 10.45 – spotkanie uczniów klas 0-V z wychowawcami według harmonogramu na dzień 19 czerwca 2019 roku,
- godz. 11.00 – odwozy uczniów klas 0-V.

KLASY VI – VIII i III Gimn.
- godz. 8.00 – 10.00 – spotkanie uczniów klas VI-VIII i III Gimn. z wychowawcami według harmonogramu przydziału na dzień 19 czerwca 2019 roku,
- godz. 10.15 – 12.45 – uroczysta akademia dla klas VI-VIII i III Gimn. w sali gimnastycznej z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019,
- godz. 13.00 – odwozy uczniów klas VI-VIII i III Gimn.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Przydział sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą

Dowozy 17.06. - 19.06.2019 r.

"Jak zapamiętać - ż"

W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs plastyczno - ortograficzny "Jak zapamiętać -ż". Uczniowie w tym roku tworzyli ortogramy ułatwiające zapamiętanie pisowni wyrazów z "ż". W nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki.

Wyniki:
I miejsce: Julia Jarka, Agata Pazik
II miejsce: Wiktoria Dąbkowska, Filip Zięba, Daniel Łazicki
III miejsce: Aleksandra Buczyńska, Julia Lewandowska, Łukasz Zacharek

Gratulujemy pomysłów
Organizatorka konkursu:Ewa Mirowska

Spotkanie z ratownikiem medycznym.

W dniu 10.06.2019 gościliśmy w naszej szkole pana Andrzeja Gęsicha ratownika medycznego. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach programu "Poznajemy zawody" . Na wstępie nasz gość opisał swój zawód w którym pracuje. Potem wyjaśnił, że praca ratownika polega na udzielaniu sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy, szczególnie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Dzieci uzyskały informacje na temat udzielania pierwszej pomocy. Uczyły się, jak należy sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej. Pan Andrzej zaprezentował na fantomie sposób wykonywania sztucznego oddychania. Ogromną ciekawość wzbudzała zawartość ciężkiej torby ratowniczej.
Spotkanie dostarczyło dzieciom wielkich wrażeń, a także bardzo cennych wiadomości. Dziękujemy Panu Andrzejowi za cenne uwagi i rady na nadchodzące wakacje.

B. Rutkowska
K. Gałązka

Msza Święta

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły na Mszę Świętą, która odbędzie się 16 czerwca 2019 r. (niedziela) o godzinie 9:00.

 

STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie po raz piąty przystąpili do Ogólnopolskiej Stypendiady Wczesnoszkolnej.
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych:
- dla uczniów klas I
- dla uczniów klas II i III.

Uczniowie klas I w konkursie plastycznym „Plastuś” mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną na jeden lub więcej z zaproponowanych tematów:
1. pocztówka bożonarodzeniowa lub noworoczna
2. moje wymarzone akwarium
3. zakładka do książki
4. maska w kształcie zwierzątka.

Za każdy konkurs uczeń mógł zdobyć 50 punktów.
W tej kategorii wyróżnienie z największą liczbę punktów zdobyła uczennica klasy Ib Oliwia Stachacz.

W klasach II i III w konkursie czytelniczym „Abecadło” uczniowie musieli wykazać się znajomością treści utworu literackiego Kornela Makuszyńskiego:
w klasie II – „120 przygód Koziołka Matołka”
w klasie III – „Przygody Koziołka Matołka”.

Konkurs ortograficzny „Ortografek” – sprawdzał znajomość reguł ortograficznych - pisownię wyrazów z u – ó, ż– rz, h – ch.

Konkurs matematyczny „Plusik” to zabawy dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 40 dla uczniów klas drugich i w zakresie 100 dla uczniów klas trzecich.

W konkursie plastycznym „Plastuś” – uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną na jeden lub więcej z zaproponowanych tematów:
1. pocztówka bożonarodzeniowa lub noworoczna
2. moje wymarzone akwarium.

Za każdy konkurs uczeń mógł zdobyć 50 punktów.

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:
Klasy II
Konkurs plastyczny:
wyróżnienie – Adam Damięcki z klasy II a (46 punktów)
– Dobromiła Kornelia Nowak z klasy II a (44 punkty).

Klasy III
Konkurs czytelniczy:
wyróżnienie – Natalia Dobkowska z klasy III a (43 punkty).
Konkurs plastyczny:
wyróżnienie – Natalia Dobkowska z klasy III a (43 punkty).
Zwycięzcom gratuluję, a nauczycielom dziękuję za trud i zaangażowanie w przygotowaniu uczniów do konkursu.

Szkolny koordynator konkursu:
Anna Kaczmarczyk

„Dzień Nauki” w szkole


W poniedziałek, 3 czerwca, w szkole odbywały się aktywności związane z "Dniem Nauki". Uczniowie klas 7, 8 i III gimnazjum mogli obserwować doświadczenia oraz uczestniczyć w niektórych z nich.
W sali nr 3, pod opieką p. Jadwigi Gołębiewskiej, uczniowie prezentowali swoje doświadczenia związane z biologią. Natalia Gąsior i Zuzanna Nowak demonstrowały obserwacje mikroskopowe pantofelka, wyhodowanego przez uczniów klas 5 uczestniczących w zajęciach koła biologicznego. Wiktor Gruz przedstawiał pod mikroskopem plazmolizę w komórkach skórki cebuli. Dariusz Pazuła, Jakub Gęsich i Kamil Tyszka ukazywali efekty wpływu detergentów na stan błon biologicznych w ogórku i buraku. Adrian Lipka z Jakubem Staszczukiem przekonywali, że trawienie rozpoczyna się już w jamie ustnej, a Oskar Andryszczyk objaśniał, jak można wykryć witaminę C w owocach. Jedyne przedstawicielki klas 8, Wiktoria Dziełak i Kinga Sadowska, przybliżały wpływ światła, zasolenia i zakwaszenia na kiełkowanie nasion oraz zaprezentowały kierunek transportu wody w roślinie. Natalia z Zuzanną zastąpiły nieobecnego w tym dniu kolegę, Mateusza Wróblewskiego, który wskazywał, że kwasy mają duży wpływ na kości.

Na holach 1 i 2 piętra można było uczestniczyć w doświadczeniach z fizyki.
Natalia Eksterowicz, Aleksandra Mateusiak, Amelia Ostrowska i Kornelia Wyrębek miały stanowisko na holu 1 piętra. Dziewczęta pokazywały zjawisko ciśnienia atmosferycznego w doświadczeniu „Czarodziejskie szklanki”, wpływ detergentów i stężenia roztworu na zjawisko napięcia powierzchniowego, swobodny spadek ciał oraz wytwarzanie dźwięku na źdźble trawy.
Igor Grabowski, Dominik Puczkowski i Igor Węgielewski czekali na kolegów i koleżanki na holu
2 piętra. Tu również można było zobaczyć zjawisko napięcia powierzchniowego, ale w innej wersji. Oprócz tego chłopcy demonstrowali zjawiska związane z dźwiękiem – „sznurkowy” telefon oraz „grającą świeczkę”.

Widzowie chętnie uczestniczyli w obserwacjach, włączali się aktywnie w doświadczenia. Niestety, byli również tacy, którzy utrudniali demonstrującym ich pracę. Mimo to „Dzień Nauki”, zarówno przedstawiający, jak i oglądający, uważali za udany i ciekawy.

Marek Skierczyński

 

 

Zawody z lekkiej atletyki.

W maju odbyły się zawody z lekkiej atletyki. Nasi uczniowie wyróżnili się, zajmując czołowe miejsca. Jako pierwsze odbyły się zawody powiatowe 18 maja w Kadzidle. Poniższa tabela przedstawia zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do zawodów wyższego szczebla:
1. Patrycja Bodytka kula 3kg – I miejsce
2. Szymon Zalewski kula 5 kg – II miejsce
3. Krystian Subzda 1000m – II miejsce
4. Krystian Kurak skok w dal – III miejsce
5. Przemysław Książek 400m – III miejsce
6. Jakub Dziełak kula 5kg – III miejsce
7. Jakub Sobotka kula 5kg – IV miejsce
8. Hubert Piątek 100m – VI miejsce
Kolejny etap to zawody międzypowiatowe , które też odbyły się w Kadzidle 25 maja 2019r.
1. Krystian Subzda 1000m – III miejsce
2. Krystian Kurak skok w dal – III miejsce
3. Jakub Dziełak kula 5kg – III miejsce
Tu też uczniowie odnieśli sukces. Trzech zawodników zakwalifikowało się do zawodów wojewódzkich, które odbyły się 31 maja 2019 r. na stadionie w Warszawie, uczniowie dzielnie walczyli i zajęli następujące miejsca:
1. Krystian Subzda 1000m – IX miejsce.
2. Krystian Kurak skok w dal – zakwalifikował się do finału zajął VIII miejsce oraz ustalił nowy rekord szkoły.
3. Jakub Dziełak kula 5kg – IX miejsce oraz ustalił nowy rekord szkoły.
Dziękujemy bardzo wszystkim zawodnikom, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę na w/w zawodach oraz gratulujemy panu Jarkowi Karpińskiemu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Elżbieta Bieniecka

Lekcja otwarta

Dnia 21 maja 2019 r. uczniowie klasy Ic zaprezentowali rodzicom swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć otwartych z edukacji polonistycznej. Rodzice mogli także zobaczyć, jak prowadzona jest lekcja z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego oraz jak pracuje się z OK zeszytem.

Wychowawca Anna Kaczmarczyk

Turniej ortograficzny dla klas III- „Z ortografią za rogi- rz”


W tym roku pod hasłem „Z ortografią za rogi” odbył się turniej ortograficzny dla klas III. Zasady kolejnych konkurencji przybliżali młodszym koleżankom i kolegom uczniowie klasy VII a: Emilia Ciskowska, Patrycja Ciskowska, Natalia Gąsior i Dariusz Pazuła . Do rywalizacji przystąpili uczniowie klasy III a z liderami Natalią Dobkowska i Natalią Zalewską oraz klasy III b na czele z Bartoszem Pietrasem i Janem Subzdą. Dzieci miały za zadanie rozwiązać zagadki, krzyżówki ortograficzne, sprawdzić pamięć w memory, popisać się refleksem i logicznym myśleniem w skojarzeniach, rywalizowali, kto napisze poprawnie najwięcej wyrazów z „rz”. Gry i zabawy dydaktyczne sprawdzały ich znajomość reguł pisowni wyrazów z „rz” i umiejętność zastosowania ich w praktyce. Uczniowie byli zainteresowani i zaangażowani w wykonywanie zadań. Rywalizacja była wyrównana, ale więcej punktów zdobyli uczniowie klasy III a. Pan dyrektor Jacek Dobrzyński wręczył nagrody dla liderów i symboliczne upominki dla pozostałych uczniów. Gratulujemy paniom Katarzynie Chilickiej i Elżbiecie Kucharczyk solidnego przygotowania do turnieju.

Ewa Mirowska- organizatorka konkursu
oraz uczniowie klasy VII a

Lwiątko 2019


W marcu odbył się w szkole Konkurs Fizyczny "Lwiątko". Celem Konkursu jest propagowanie nauk przyrodniczych i ścisłych, a w szczególności fizyki wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem jest Fundacja Akademia Młodych Fizyków. Patronat nad konkursem objęli: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Krakowski oraz czasopisma Foton i Neutrino.
Przyznawane są wyróżnienia i honorowe tytuły:
- hiperon– dla uczestników, którzy otrzymali co najmniej 125 punktów,
- kaon– dla uczestników, którzy otrzymali co najmniej 100 i mniej niż 125 punktów,
- taon– dla uczestników, którzy otrzymali co najmniej 75 i mniej niż 100 punktów.
Udział w konkursie wzięli: Kinga Krupa, Kinga Sadowska, Aleksandra Szklarczyk, Igor Grabowski, Aleksandra Mateusiak, Dominik Puczkowski, Cezary Miłek i Michał Małecki.
Najlepszy wynik uzyskał Dominik Puczkowski, niestety zabrakło kilku punktów do uzyskania wyróżnienia.
Wszystkim uczestnikom i ich rodzicom składam gratulacje.

Marek Skierczyński

Ogłoszenie

 

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie odbędzie się dnia 10.06.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w stołówce szkolnej.
Obecność obowiązkowa!

Dyrektor S. P. im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Koprenika w Goworowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą, ul. Goworówek 43a, 07-440 Goworowo, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 29 761-40-61;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Koprenika w Goworowie jest p. Magdalena Topa pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym Dz.U. 2001.142.1591 ze zm. oraz obowiązujących przepisów prawa);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

21 czerwca 2018r.
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie

- godz. 12:45 - zbiórka przed szkołą (przemarsz ze sztandarem do kościoła, uczniowie z poszczególnych klas w towarzystwie wychowawców, nauczycieli i rodziców),
- godz. 13:00 – uroczysta msza św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie kończąca rok szkolny 2017/2018,
- godz. 13:40 - przemarsz uczniów z kościoła do szkoły pod opieką wychowawców i pozostałych nauczycieli oraz rodziców,
- godz. 14:00 – uroczysta akademia dla klas II-III w sali gimnastycznej z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018,
- godz. 15:40 - spotkanie uczniów klas II-III z wychowawcami według harmonogramu na dzień 21 czerwca 2018 roku.
Po uroczystości odwozy uczniów wg harmonogramu na dzień 21.06.2018 r.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

22 czerwca 2018 r.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
- godz. 7:45 - zbiórka przed szkołą (przemarsz ze sztandarem do kościoła, uczniowie z poszczególnych klas w towarzystwie wychowawców, nauczycieli i rodziców),
- godz. 8:00 – uroczysta msza św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie kończąca rok szkolny 2017/2018,
- godz. 8:40 - przemarsz uczniów z kościoła do szkoły pod opieką wychowawców i pozostałych nauczycieli oraz rodziców,
- godz. 9:00 – uroczysta akademia dla klas 0-III w sali gimnastycznej z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018,
- godz. 10:40 - spotkanie uczniów klas 0-III z wychowawcami według harmonogramu na dzień 22 czerwca 2018 roku,
- godz. 9:00 – spotkanie uczniów klas IV-VII z wychowawcami według harmonogramu przydziału na dzień 22 czerwca 2018 roku,
- godz. 10:40 – uroczysta akademia dla klas IV-VII w sali gimnastycznej z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Konkursy podsumowujące pracę na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych.

W maju odbyły się w naszej szkole konkursy podsumowujące pracę na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych. Pierwszy, plastyczno - ortograficzny pod hasłem „Jak zapamiętać?”, polegał na wymyśleniu ortogramu ułatwiającego zapamiętanie wyrazów z trudnością ortograficzną. Drugi, ortograficzny „Z ortografią za rogi”, wymagał od uczniów wykazania się znajomością reguł ortograficznych i umiejętnością bezbłędnego pisania. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, laureaci nagrody książkowe, a pozostali drobne upominki.
Gratulujemy uczniom odwagi w podejmowaniu wyzwań i osiągnięcia dobrych wyników.

Ewa Mirowska

Wyniki konkursu plastyczno - ortograficznego „Jak zapamiętać?”:
I miejsce: Daniel Łazicki
II miejsce: Emilia Ciskowska, Natalia Gąsior, Katarzyna Łępicka
III miejsce: Patrycja Ciskowska, Kacper Kusik, Michał Zacharek
Wyniki konkursu ortograficznego „Z ortografią za rogi”:
I miejsce: Patrycja Ciskowska
II miejsce: Emilia Ciskowska
III miejsce: Daniel Łazicki

Mistrzostwa Międzypowiatowe z Lekkiej Atletyki Młodzików i Juniorów Młodszych.

29 maja 2018 odbyły się Mistrzostwa Międzypowiatowe z Lekkiej Atletyki Młodzików i Juniorów Młodszych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy uplasowali się na następujących pozycjach:
1. III miejsce - Jakub Dziełak kula 5kg
2. IV miejsce – Aleksandra Rutkowska 100m
3. V miejsce – Patrycja Majkowska 400m
4. VII miejsce – Patrycja Bodytka kula 3kg
5. VI miejsce – Hubert Piątek 100m
6. Jacek Pietras – skok w dal
7. Przemysłąw Książek – 100m
8. Jakub Sobotka – kula 5kg
9. Łukasz Bełdycki – 100m
Powyższe wyniki pokazują nam awans Jakuba Dziełaka do zawodów wojewódzkich. Gratulujemy awansu i dziękujemy wszystkim zawodnikom oraz panu J. Karpińskiemu za godne reprezentowanie szkoły.
Ze sportowym pozdrowieniem
Elżbieta Bieniecka

Dzień Dziecka na wesoło.


W naszej szkole Dzień Dziecka obchodzony jest co roku bardzo uroczyście. Na wspólnym apelu wszyscy uczniowie otrzymali gorące życzenia. Następnie z niecierpliwością zebrali się przed szkołą, gdzie czekała na nich niespodzianka. Tym razem zajęcia poprowadziła z nimi pani Dominika Potomska - animator zabaw dla dzieci. Zrobiło się gwarno i wesoło. Uczniowie obejrzeli pokaz robienia baniek mydlanych. Sami mieli też okazję poćwiczyć i przekonali się , że to nie takie łatwe zadanie. Dziewczynki skorzystały z lekcji robienia makijażu, a chłopcy poprosili o tatuaże. Następnie wszyscy rozpoczęli sportową rywalizację. W przeciąganie liny zaangażowali się nawet nauczyciele pomagając swoim wychowankom. Przejście pod liną wygrali nieliczni uczniowie.
Dzieci były bardzo zadowolone. Dziękowały za tak ciekawy sposób spędzenia Dnia Dziecka.

Barbara Rutkowska

Wymiana pocztówkowa - zakończenie

Akcja, do której w roku szkolnym 2017/2018 przystąpiła klasa 3c, dobiega końca. Przypomnę, polegała ona na wymianie pocztówek z innymi szkołami z całej Polski.
Udział w akcji rozpoczęliśmy od wysłania 15 pocztówek. Potem były następne. Łącznie wysłaliśmy 94 pocztówki. Zwrotne kartki docierały do nas niemalże każdego dnia. Otrzymaliśmy 56 pocztówek od uczniów z innych szkół z całej Polski.
Napisali do nas z: Glinika Polskiego, Radomia, Poznania, Lubonia, Opatowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Katowic, Henrykowa, Włocławka, Suchacza, Szczecina, Żyrardowa, Głogoczowa, Wrocławia, Rawy Mazowieckiej, Luzina, Darłowa, Wieliczki, Piszu, Białegostoku, Giżycka, Torunia, Iławy, Kamiennej, Mławy, Sokołowa Podlaskiego, Ząbrowa, Puław, Kalisza, Jarosławia, Tych, Mogielnicy, Leśniowic, Kłodzka, Łochowa, Starogardu Gdańskiego, Lubonia, Rypina, Teresina, Cierpic, Chociczej, Cięciny, Czaplinka, Latowicza, Giez, Baborowa, Łodzi, Lęborka, Fromborka, Ząbek, Krakowa, Szamotuł, Tczewa, Siemianowic Śląskich.
Cieszyliśmy się bardzo, kiedy na mapie Polski w innych szkołach pojawiała się nasza widokówka.
W czasie trwania akcji otrzymaliśmy również 3 listy. Jeden od uczniów klasy 3d ze szkoły w Katowicach, drugi od uczniów klasy 3c ze szkoły w Szczecinie. Na wszystkie odpisaliśmy. Jednak najbardziej zaprzyjaźniliśmy się z uczniami klasy 3c ze Szczecina. Nazwali nas „bliźniaczą klasą”. Bardzo się nam to podobało i postanowiliśmy napisać listy do każdego ucznia. Byli zachwyceni i ponownie nam odpisali, też do każdego z nas. W ten to sposób nawiązała się przyjaźń pomiędzy uczniami.
Mam nadzieję, że będzie trwała dalej.
Należy nadmienić, że to rodzice uczniów klasy 3c sfinansowali zakup pocztówek (na początku były z widokiem Ostrołęki) i znaczków pocztowych. Za co bardzo dziękuję. Potem samodzielnie zaczęliśmy je wykonywać.
Wysyłaliśmy widokówki nie tylko z pozdrowieniami, ale też karty z życzeniami świątecznymi.
Udział w akcji był dla uczniów ogromną radością. Dzięki niej uczniowie poznawali miejsca w pięknym kraju, posługiwali się mapą oraz realizowali jeden z punktów podstawy programowej.

Wychowawca Anna Kaczmarczyk

Niespodzianka


Uczeń klasy 3c Sebastian Wiktor Jagiełło wziął udział w konkursie plastycznym „Moja ulubiona książka” zorganizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Przygotowana przez niego praca nie zakwalifikowała się do ścisłego finału konkursu, jednak udział w nim Sebastian zapamięta długo.
Praca – okładka do matematyki dla ucznia klasy 4 szkoły podstawowej – była zaskakująca i krzepiąca dla kierownika zespołu promocji nad serią materiałów do nauczania matematyki (seria Matematyka z plusem). Ma nadzieję, że Sebastian będzie poznawał bliżej matematykę i rozwijał swoje umiejętności w tym przedmiocie.
W związku z tym postanowił przekazać uczniowi drobny upominek od Matematyki z plusem wraz z życzeniami sukcesów w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

Wychowawca Anna Kaczmarczyk

"Co słychać w lesie?" - gminny konkurs przyrodniczy dla klas trzecich


Konkurs dla trzecioklasistów pod hasłem „Co słychać w lesie?” odbył się 29 maja 2018 r. w szkole w Szczawinie. Tegoroczna edycja przebiegała pod nazwą: „Las w oczach polskich poetów i twórczości plastycznej uczniów klas III gminy Goworowo”. Uczestnicy reprezentowali szkołę: w Kuninie, Pasiekach i filię w Szczawinie.
W pierwszym etapie uczniowie losowali wiersze poetów o tematyce związanej ze środowiskiem leśnym, a następnie wykonywali różnymi technikami prace plastyczne zgodne z tematyką. Druga część to konkurs pięknego czytania wylosowanych wierszy.
Komisja konkursowa wnikliwie oceniła rysunki oraz czytanie. Zwróciła uwagę na wysoki poziom umiejętności czytelniczych uczniów.
Laureatami zostali: Andrzejewska Gabriela, Kordaś Kacper Janusz, Krupa Maria, Sadłowski Filip, Wierzbicki Łukasz.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz wyjątkowe nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie, która była współorganizatorem konkursu.

Dziękuję za współpracę!
Barbara Rutkowska

Ogłoszenie

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie odbędzie się dnia 15.06.2018 r. (piątek) o godz. 15:00 w stołówce szkolnej.
Obecność obowiązkowa!

Dyrektor S.P. im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Zwiedziliśmy naszą stolicę Warszawę.


Dnia 22 maja 2018 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Warszawy. Pojechały na nią dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie z klas II–III ze Szczawina oraz uczniowie z klasy II b z Goworowa. Zwiedzaliśmy najciekawsze miejsca w stolicy, które przykuwają uwagę turystów.
Do Warszawy wyjechaliśmy o siódmej rano, ale przedszkolaki wcale nie narzekały. Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od spaceru po warszawskiej Starówce od Placu zamkowego z Kolumną Zygmunta i Zamkiem Królewskim poprzez Rynek Starego Miasta do Pomnika Małego Powstańca. Następnie przejechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik, gdzie w nowoczesnym Planetarium odbył się seans pt.: "Tam, gdzie żyły smoki". Pokaz dla najmłodszych uczestników prowadzony był na żywo i miał charakter interaktywny. Dzieci wyszły pełne zachwytu nad pomysłem takich zajęć.
Potem autokar ruszył w stronę Zespołu Pałacowo – Parkowego Łazienek Królewskich, by dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych:
- "Poznaj króla" uczniowie z klas II-III
- "Zostań nadwornym artystą" dzieci z oddziałów przedszkolnych
Warsztaty odbywały się w Starej Oranżerii, w trakcie których uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę na temat insygniów i strojów królewskich oraz poznali warsztat pracy rzeźbiarza.
Od godziny 14.00 zwiedzaliśmy z pilotem warszawskie ZOO, gdzie zobaczyliśmy różne zwierzęta
m.in. lwy, słonie, hipopotamy. Najwięcej wrażeń i emocji wywołały kolorowe rybki i popisy małpek.
Czas płynął szybko i niestety musieliśmy już wracać do domu. W drodze powrotnej zajechaliśmy do McDonalda na ciepłe frytki.
Wycieczka była bardzo udana. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc. Panowała miła atmosfera. Zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć. Pomimo zmęczenia oraz oszołomienia natłokiem wrażeń byliśmy zadowoleni.
"Czekamy na następną wycieczkę" – mówiły dzieci wychodząc z autokaru.

Barbara Rutkowska

Lekcja zdrowego odżywiania

W dniu 14.05 w naszej szkole odbyła się lekcja zdrowego odżywiania połączona z zawodami na kreatywności i wiedzę z języka angielskiego. Uczniowie klasy II B I A oddziałów gimnazjalnych przyszykowali zdrowe i smaczne kanapki oraz opisywali lekcję w języku angielskim. Nie obyło się bez śmiechu i dobrej zabawy. Opiekunem projektu była Pani Joanna Głażewska.

Mistrzostwa Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w Lekkiej Atletyce Młodzików i Juniorów Młodszych.

17 maja 2018 r. w Kadzidle odbyły się Mistrzostwa Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w Lekkiej Atletyce Młodzików i Juniorów Młodszych. Nasi uczniowie brali udział w zawodach i zajęli czołowe miejsca:

VI Powiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej „Nutka”

Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas,
śpiewajmy razem ilu jest tu nas.
Choć lata młode szybko płyną, wiemy że
nie starzejemy się.

Słowami znanej wszystkim piosenki rozpoczęła się szósta już edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Uczniowskiej „Nutka”. Odbył się on 23 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Goworowie. Sala gimnastyczna zgromadziła liczną widownię, a uczestnicy – oprócz gospodarzy – przyjechali z Ołdak, Rzekunia, Łysych, Wąsewa, Pasiek, Ostrołęki, Borawego i Wykrotu.
W sumie, w konkursie wzięło udział 21 wokalistów w czterech kategoriach wiekowych. W roli prowadzących w tym roku zadebiutowali uczniowie klasy III gimnazjum – Łukasz Borczon i Patrycja Majkowska. Spisali się świetnie.
W skład komisji oceniającej weszli: pani Elżbieta Bogdanowicz, pani Władysława Niedźwiecka – jak co roku oraz pierwszy raz na konkursie w roli jurora – pan Tomasz Grześkowicz – przewodniczący. Poziom konkursu w tym roku był bardzo wyrównany, szczególnie w najstarszej kategorii. Zostały przyznane aż trzy miejsca ex aequo. Repertuar był dość zróżnicowany, ale trzeba przyznać, że wokaliści wybierają utwory trudne i tym samym, z roku na rok, wysoko podnoszą poprzeczkę. Jednak jak zawsze konkursowi towarzyszyła bardzo przyjazna i miła atmosfera.
Swoją obecnością, jako gość specjalny, zaszczycił konkurs w tym roku pan Wojciech Dudkowski – lider zespołu Droga na Ostrołękę. Nawiązał wspaniały kontakt z publicznością, tą młodszą i tą starszą. Choć muzyka „country” jest wciąż gatunkiem niszowym, to pan Wojciech udowodnił, że można ją polubić i dobrze się przy niej bawić. To wszystko jednak dzięki temu, że jak sam o sobie mówi: „Muzyka gra we mnie”, dlatego z powodzeniem zaraził wszystkich swoim entuzjazmem i pogodą ducha.
Komisja oceniająca przyznała w każdej kategorii wiekowej I, II i III miejsca oraz szereg wyróżnień.
Pan dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie ufundował – podobnie jak w zeszłych latach – statuetkę dla „Wschodzącej Gwiazdy Szkolnej Estrady”, którą komisja w tym roku przyznała Żanecie Dziełak ze Szkoły Podstawowej w Wąsewie. Dziewczynka odebrała nagrodę wśród zachwytu i radości mamy i pani opiekun. Żaneta wyśpiewała sobie też zwycięstwo w kategorii wiekowej kl. II-III piosenką „Motylem byłam”.
I miejsce w kat. wiekowej kl.”0”-I komisja przyznała Aleksandrze Sówce ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach, natomiast II miejsce – Karolinie Kukulskiej ze Szkoły Podstawowej w Goworowie. Były to jedyne uczestniczki w tej kategorii.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!
1 czerwca 2018 r. (piątek)
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. w wyżej wymienionym dniu odbędzie się III szkolny festiwal nauki (oddziały gimnazjalne) oraz dzień dziecka i sportu szkolnego (szkoła podstawowa) według harmonogramu ustalonego przez organizatorów.
W tym dniu szkoła zapewnia dowóz oraz dożywianie uczniów.

Z poważaniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

III Szkolny Festiwal Nauki