Aktualności

Filtr

Ogłoszenie

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!
DO 24 MAJA 2020 r.
W DALSZYM CIĄGU OBOWIĄZUJE CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ ZE WZGLĘDU NA WPROWADZONY STAN EPIDEMII NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. NADAL W NASZEJ SZKOLE OBOWIĄZUJE KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ WPROWADZONA OD 25 MARCA REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA. BARDZO PROSZĘ O ŚLEDZENIE BIEŻĄCYCH INFORMACJI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NA STRONIE MEN ORAZ INSTRUKCJI I KOMUNIKATÓW MINISTERSTWA ZDROWIA I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO. ZACHĘCAM DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO LUB POPRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY LIBRUS SYNERGIA Z WYCHOWAWCAMI, NAUCZYCIELAMI ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY. Z POWAŻANIEM, SŁONECZNYM POZDROWIENIEM I DO JAK NAJSZYBSZEGO ZOBACZENIA!

DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE
mgr Jacek Dobrzyński

Rekrutacja postępowanie uzupełniające

Informacja pedagoga szkolnego

Ogłoszenie

Życzenia

"Najważniejszy dla mnie jest człowiek"

W tym czasie szerzącej się epidemii mamy więcej czasu na pomoc potrzebującym, przemyślenia, czytanie czy modlitwę. Niech ten czas będzie przez wszystkich dobrze wykorzystany! Ja chcę zapoznać naszych uczniów z osobą i wierszem pani Janiny Słuckiej z Goworowa. Jest to babcia Kacpra z klasy 6b, która od wielu lat społecznie udziela się dla Goworowa jako członek Klubu Seniora "Jesienne Kwiaty", z którym jeździ na różne występy. Wiersze tworzy od młodości, a dotyczą one przeważnie tematyki okolicznościowej. Są to na przykład: Zginęli pod Smoleńskiem, O księdzu Popiełuszce, O śmierci Papieża itp. Pani Jasia pisze też o ludziach zwykłych, starszych czy zostawionych samym sobie. I takim ludziom mamy teraz okazję pomóc i okazać zainteresowanie i miłość.
Niech ten Wielki Tydzień będzie czasem refleksji, nadziei i miłości, a słowa pani Jasi: "Najważniejszy dla mnie jest człowiek" skłonią nas do przemyśleń i działania.

Ewa Lubiak


„Koronawirus”


Początek marca tak nas przywitał,
kiedy podano ten komunikat.
Korona wirus w Chinach szaleje,
Boże kochany, co o się dzieje.
Ledwie się zrodził, na świat się rozszerza,
no i ustąpić wcale nie zamierza.
Śmierć coraz większe żniwo zbiera,
ludzi okropnie dużo umiera.
Korona wirus przywdział koronę,
a my nie mamy nic na obronę.
Szybko na świecie narobił zamętu,
pośród narodów wszystkich kontynentów.
Spadł niczym grom z jasnego nieba,
powiedz nam Boże, co czynić trzeba?
Ślemy do Ciebie nasze błaganie,
ratuj nas , ratuj, kochany Panie.
Tylko Ty możesz wszystko odwrócić
i szalejący wirus zawrócić.
Kogo Pan Bóg kocha temu krzyże daje,
mówi mądre porzekadło,
ucierpiały wszystkie kraje, na Włochy przypadło.
Tu najwięcej zachorowań, czy to jest na próbę?
kraj papieski, chrześcijański, wybrany na zgubę?
Tu nam daje do namysłu to całe zjawisko,
jeśli się nie nawrócimy, to stracimy wszystko.
Nasza Ojczyzna, Polska kochana, na próbę też wystawiona.
Boże- nasz Ojcze, Maryjo- Matko, utulcie nas w swych ramionach.

28 marca 2020 r.
Janina Słucka

 

Informacja pedagoga szkolnego

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

Apel policji

I RUNDA AKTYWNEJ SZKOŁY MULTISPORT

29 i 30.04.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, odbędzie się I Runda Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport!

Podczas Rundy I nasi uczniowie wezmą udział w innowacyjnej, interaktywnej formule testów sprawnościowych EuroFit+, wykorzystującej techniki multimedialne. Wykonując proste ćwiczenia (np. zwis na drążku, skok w dal z miejsca czy próbę równowagi), dzieci w warstwie fabularnej zmierzą się z potworami z Galaktyki Bezruchu.

Pamiętajcie, aby w tych dniach wziąć wodę, strój na w-f i zmienne obuwie.
Co ważne, dzieci rywalizują tylko jako grupa – na poziomie klasy i szkoły, więc nie konkurują między sobą. Jedynym indywidualnym wyzwaniem jest poprawienie swojego wyniku w Rundzie II.

Śledźcie rozgrywki na:

https://aktywneszkoly.pl
https://www.facebook.com/AktywneSzkolyMultiSport/

Koordynator
Dorota Ciskowska

Wesołych Świąt

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. Odbędzie się w naszej szkole egzamin 8-klasisty. Wyżej wymienione dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci z oddziałów „0”, uczniów klas I-VII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum.

Z poważaniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

SZANOWNI PAŃSTWO!

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie przystąpiła do protestu i będzie objęta strajkiem nauczycieli.

W związku z planowanym od 8 kwietnia 2019 roku strajkiem czynnym nauczycieli, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie na bieżąco będzie informował przez dziennik elektroniczny Librus oraz stronę internetową szkoły o podejmowanych działaniach związanych z organizacją pracy szkoły w przypadku podjęcia strajku. Od tego dnia mogą wystąpić trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem.
Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki, będzie przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom i uczniom, którzy zgłoszą się do szkoły. Oczywiście w przypadku podjęcia akcji strajkowej, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu. W przypadku oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych i drugich rozpoczęliśmy analizę kadrową i działania zmierzające do zapewnienia opieki tym, którzy zgłoszą się do szkoły. W ostateczności - przy braku możliwości zapewnienia opieki rodzice zostaną o tym poinformowani na początku przyszłego tygodnia, tak aby mogli ewentualnie skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, do której uczęszcza dziecko.
W związku z przysługującym Państwu prawem do skorzystania z zasiłku opiekuńczego, zamieszczamy druki ZUS oraz instrukcję. Jeżeli nie będą Państwo mieli możliwości wydrukowania dokumentów, zapraszamy do sekretariatu szkoły, gdzie będzie można je otrzymać. Pragniemy dodać, że dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki akcji strajkowej.

Z poważaniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Kontakt: sekretariat szkoły tel.: 29 761 40 61 (od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30)

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców w sprawie strajku

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

Harmonogram dowozów w czasie rekolekcji i egzaminów

Informacja - egzamin gimnazjalny i egzamin po klasie ósmej.

 

Ogłoszenie dla gimnazjalistów i komisji nadzorujących:

Egzamin klas III gimnazjum odbędzie się w dniach:
- część humanistyczna dnia 10.04.2019 r. o godz. 9:00
- część matematyczno – przyrodnicza dnia 11.04.2019 r. o godz. 9:00
- część z języka obcego nowożytnego dnia 12.04.2019 r. o godz. 9:00
Spotkanie wszystkich uczniów klas III z dyrektorem szkoły odbędzie się na holu przy szatni w gimnazjum o godz. 8:30.

Ogłoszenie dla komisji nadzorujących:
Egzamin klas III gimnazjum odbędzie się w dniach:
- część humanistyczna dnia 10.04.2019 r. o godz. 9:00
- część matematyczno – przyrodnicza dnia 11.04.2019 r.o godz. 9:00
- część z języka obcego nowożytnego dnia 12.04.2019 r.o godz. 9:00
Zebranie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu odbędzie się w czytelni biblioteki szkolnej o godz. 8:15.

Dyrektor S. P. im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

 

Ogłoszenie dla ósmoklasistów i komisji nadzorujących:


Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:
- język polski dnia 15.04.2019 r. o godz. 9:00
- matematyka dnia 16.04.2019 r. o godz. 9:00
- język obcy – angielski, niemiecki dnia 17.04.2019 r. o godz. 9:00
Spotkanie wszystkich uczniów klas VIII z dyrektorem szkoły odbędzie się na holu przy szatni w gimnazjum o godz. 8:30.

Ogłoszenie dla komisji nadzorujących:
- język polski dnia 15.04.2019 r. o godz. 9:00
- matematyka dnia 16.04.2019 r. o godz. 9:00
- język obcy – angielski, niemiecki dnia 17.04.2019 r. o godz. 9:00
Zebranie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu odbędzie się w czytelni biblioteki szkolnej o godz. 8:15.

Dyrektor S. P. im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Przebieg i fotorelacja I Dnia Wiosny - filia w Szczawinie

Harmonogram powitania wiosny w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie 21 marca 2019 r.
1. Wspólne spotkanie na apelu: powitanie uczniów, nauczycieli, przedstawienie harmonogramu dnia.
2. Oglądanie filmu edukacyjnego pt.: "Wiosna – pierwsze oznaki w przyrodzie".
3. Wspólne śpiewanie piosenki "Maszeruje wiosna".
4. Inscenizacja o tematyce wiosennej w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I, III.
5. Szkolny konkurs plastyczny "Najpiękniejsza marzanna" kategoria:
- 3,4,5,6 – latki (kolorowanka)
- klasa I – malowanie farbami
- klasa III – wykonanie kukły z materiałów przyrodniczych
6. Wykonanie prac plastycznych, podanie wyników, wręczenie nagród laureatom, wystawa.
7. Korowód wiosenny po najbliższej okolicy – propagowanie treści ekologicznych.
8. Pożegnanie zimy, spacer z kukłą marzanną.

Barbara Rutkowska, Agnieszka Podleś

Warsztaty kulinarne

W dniu 26.03.2019 r. dzieci z Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie- Filia Szczawin pojechały do Restauracji Avangarda w Różanie na warsztaty kulinarne. Tam w ramach preorientacji zawodowej zapoznały się z zawodem pizzera i etapami przygotowywania potrawy. Pani kucharka wymieniła składniki potrzebne do wyrobu pizzy. Dzieci bawiąc się we włoskich kucharzy przygotowały prawdziwą pizzę. W trakcie jej robienia miały możliwość ugniatania ciasta. Samodzielnie układały ulubione składniki według własnego smaku i upodobań. Gdy wszystko było już gotowe, pizza powędrowała do pieca. Następnie dzieci z wielkim apetytem próbowały własnoręcznie przygotowanych wypieków.
Warsztaty kulinarne nie były jedyną atrakcją tego dnia. Na dzieci czekały również warsztaty plastyczne oraz sala zabaw, kręgielnia i cybergaj.
Podczas zajęć każdy starał się wykonać najlepiej, jak potrafi powierzone mu zadanie. W prace zaangażowane były zarówno starsze, jak i młodsze dzieci.
Dzięki tym zajęciom dzieci poznały historię pizzy, dowiedziały się z którego kraju pochodzi oraz wspólnie stwierdziły, że własnoręcznie zrobiona pizza jest o wiele smaczniejsza i zdrowsza.
Pobyt w Restauracji Avangarda upłynął nam w miłej i radosnej atmosferze.

Barbara Rutkowska
Katarzyna Gałązka

Szkolny konkurs ekologiczny

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji 26 uczniów klas I–III wzięło udział w szkolnym konkursie ekologicznym pod hasłem ,,Dbamy o nasze środowisko”.
Celem konkursu było propagowanie wiedzy przyrodniczej, podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, uwrażliwienie na estetykę najbliższego otoczenia oraz wyrabianie aktywnej postawy ochrony przyrody.
Uczniowie klas I i II wykonali piękne prace plastyczne, w których przedstawili różnymi technikami wiele sposobów dbania o stan środowiska przyrodniczego.
Klasy III pisały test sprawdzający wiedzę o ekologii i ochronie środowiska.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
KLASY I
I miejsce – Nikola Lenkiewicz kl. I a
II miejsce – Dobromiła Nowak kl. I a
III miejsce – Mateusz Dąbrowski kl. I a
WYRÓŻNIENIE
Maja Dudziec - kl. I a
KLASY II
I miejsce – Natalia Dobkowska kl. II a
II miejsce – Bartosz Majk kl. II b
III miejsce – Bartosz Pietras kl. II b
WYRÓŻNIENIE
Natalia Zalewska - kl. II a
Kacper Krupa – kl. II b
KLASY III
I miejsce – Szymon Skrzecz kl. III c
II miejsce – Oliwia Dudziec kl. III b, Sebastian Jagiełło kl. III c
III miejsce – Nadia Zięba kl. III a, Bartosz Żebrowski kl. III a, Amelia Szczęsna kl. III b
WYRÓŻNIENIE
Rafał Kosiorek - kl. III b
Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy oraz bardzo dziękujemy za udział.

Katarzyna Chilicka
Elżbieta Kucharczyk

Krótka lekcja patriotyzmu dla najmłodszych dzieci.


Studio Artystyczne Teatr i Animacja „SSmyk” z Białegostoku przedstawiło dzieciom w Filii w Szczawinie program artystyczny pt. „Moja Ojczyzna”.
Aktorzy w bardzo ciekawy sposób starali się wyjaśnić maluchom, co w dzisiejszych czasach może oznaczać patriotyzm. Swoją opowieść na ten temat snuła babcia, której nie zawsze chciał słuchać niesforny wnuczek. Starsza pani mówiła o Polsce, o Wiśle i o naszej stolicy - Warszawie. Podkreślała znaczenie symboli narodowych: biało-czerwonej flagi, Orła Białego, hymnu.
Wkrótce jednak przekonał się, że popełnił wielki błąd. Odrabiając pracę domową nie potrafił prawidłowo odpowiedzieć na pytania na temat swojej Ojczyzny. Miał jednak trochę szczęścia, bo dzieci z naszej szkoły pomogły mu napisać odpowiedzi.
Chłopiec zrozumiał, że warto słuchać starszych ludzi, którzy z pokolenia na pokolenie przekazują nam wiedzę o historii naszej Ojczyzny.

Barbara Rutkowska

Dbajmy o naszą planetę Ziemię!


Światowy Dzień Ziemi skłania szczególnie do refleksji nad stanem czystości wokół nas. Ekolodzy alarmują: „Dbajmy o czystość powietrza!”, „Szanujmy zieleń!”, „Nie zanieczyszczajmy rzek!”.
W naszej szkole odbyła się pogadanka o ochronie zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Dzieci wykonywały plakaty o tematyce ekologicznej. Uczniowie z klasy III recytowali wiersze o wiosennej przyrodzie oraz opowiedzieli o parkach narodowych.
Wszyscy spotkaliśmy się na placu szkolnym, by każda klasa i każdy oddział przedszkolny posadził swoje lipowe drzewko. Będziemy o nie dbać, aby wyrosły z nich piękne wysokie drzewa.

Barbara Rutkowska

II Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej Watra 2018

Dzień 23 marca 2018 r. rozpoczął się w Szkole Podstawowej śpiewająco, gdyż przyjechali do niej harcerze i zuchy najlepiej śpiewające w całym powiecie i nie tylko…
Uczestnicy występowali w trzech grupach wiekowych jako soliści i zespoły. Zaprezentowali piosenki harcerskie, patriotyczne i turystyczne. Ich trud został nagrodzony dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz indywidualni sponsorzy.
Laureatami w kategorii zuchów zostali: Aleksandra Sówka z SP w Pasiekach Zofia Kosek z 2 Ostrołęckiej Gromady Zuchowej Szare Wilczki i Adam Zalewski z SP w Goworowie. Najpiękniej zaśpiewały zespoły Szarych Wilczków i Słoneczny Parasol z Dzbenina.
W kategorii harcerzy młodszych na podium stanęły: Alicja Obuchowska- przyboczna drużyny Szare Wilczki, tuż za nią uplasowały się Julia Plotzke z SP w Pasiekach i Zuzanna Niegowska z 7 Goworowskiej Drużyny harcerskiej Orzaki. Wśród zespołów nagrodę wyśpiewały druhny z zastępu Iskier z 7GDH ,,Orzaki.
W grupie harcerzy starszych laureatkami zostały Izabela Depta z 7GDH Orzaki, Angelika Szablak i Anna Bednarczyk z gimnazjum SP w Łysych. Najlepiej śpiewające zespoły to dwie grupy harcerzy z 7 GHD ,,Orzaki” zastępy Ignis i Płomyki.
Imprezę zorganizowała 7 Goworowska Drużyna Harcerska ,,Orzaki” pod opieką dh. Elżbiety Bienieckiej i p. Żanetty Korczakowskiej. Gospodarzem uroczystości był dyrektor Szkoły Podstawowej w Goworowie pan Jacek Dobrzyński, który zainicjował reaktywację drużyny harcerskiej po 22 - letniej przerwie. Obecny festiwal został zadedykowany pamięci harcerki - nauczycielki - Jadwigi Dudziec, uhonorowanej tytułem ,,Sprawiedliwego wśród Narodów Świata’’za ratowanie rodzin żydowskich. Jesteśmy dumni, że ta dzielna kobieta pochodziła z naszego regionu. Zapraszamy za rok!

Czuwaj!
E. Bieniecka, Ż. Korczakowska

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
30 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK), 2 MAJA (ŚRODA) i 4 MAJA (PIĄTEK) 2018 r.
Są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W wyżej wymienionych dniach będą prowadzone zajęcia opiekuńcze przez dyżurujących nauczycieli w godzinach od 8:30 do 12:30.
W tym dniach szkoła nie zapewnia dowozu oraz dożywiania uczniów.

Z poważaniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
Mgr Jacek Dobrzyński

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Ogłoszenie

Zebrania klasowe z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie odbędą się 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz.:
16.00 – 16.30 – SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS (w klasach i pomieszczeniach według harmonogramu przydziału) – SZKOŁA PODSTAWOWA;
16.30 – 17.00 – SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS (w klasach i pomieszczeniach według harmonogramu przydziału) – ODDZIAŁY GIMNAZJALNE;
17.00 – SPOTKANIE DYREKCJI SZKOŁY Z RADĄ RODZICÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.
NAUCZYCIELE, KTÓRZY NIE MAJĄ WYCHOWAWSTWA POZOSTAJĄ DO DYSPOZYCJI RODZICÓW W GODZ. 15.45 – 17.15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Przydział sal szkoła podstawowa

Przydział sal gimnazjum

Regulamin czytelni

 
1. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić plecaki w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
2. Zbiory czytelni służą wszystkim uczniom i innym pracownikom naszej szkoły, a także rodzicom uczniów.
3. Uczniowie ze zbiorów czytelni mogą korzystać tylko na miejscu. Nauczyciele mogą je wypożyczać do pracowni.
4. Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam może wybierać książki z księgozbioru podręcznego oraz  czasopisma, w każdej chwili może zwrócić się o pomoc do nauczyciela – bibliotekarza.
5. Wykorzystane książki lub czasopisma należy zwracać nauczycielowi – bibliotekarzowi.
6. Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek czytelni.
7. W czytelni obowiązuje cisza.

Regulamin

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI
 
1. Zbiory wypożyczalni służą wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom naszej szkoły, a także rodzicom uczniów.
2. Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam może wybierać książki.
3. Z zgromadzonych w wypożyczalni książek korzystać można wypożyczając je do domu.
4. Jednorazowo wypożyczyć można trzy książki.
5. Nauczyciele z klasy I i II szkoły podstawowej mogą wypożyczać komplety książek do pracowni.
6. Zbiory wypożyczalni są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi taką samą odkupić  lub  inną  wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do wypożyczalni przed końcem roku szkolnego.

Wydarzenia

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
 
* OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA.
* MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH.
* URODZINY KUBUSIA PUCHATKA.
* MIKOŁAJKOWE CZYTANIE.
* AKCJE – „CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM”,
* „UWOLNIĆ KSIĄŻKĘ”,
* „CAŁA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM”,
* „PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE SZKOLNEJ”,
* „NAJLEPSI CZYTELNICY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”.
* PASOWANIE PIERWSZAKÓW NA CZYTELNIKÓW.
* KONKURSY BIBLIOTECZNE.
* KONKURSY LITERACKIE.
* KONKURSY PLASTYCZNE.
* KONKURSY RECYTATORSKIE.
* WYSTAWY.
* OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA.
* TYDZIEŃ BIBLIOTEK.
* NOC BIBLIOTEK.

Godziny pracy 2019/2020

Informacje

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji i pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory na zajęciach z uczniami. Wspomaga nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji.
Biblioteka dysponuje jednym dużym pomieszczeniem podzielonym na wypożyczalnię i czytelnię, w której znajdują się cztery stanowiska komputerowe.

Wiosenna uczta


17 kwietnia 2018 roku uczniowie z Filii w Szczawinie w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole" wykonywali kanapki z nowalijek. Dzieci przyniosły do szkoły niezbędne produkty i narzędzia potrzebne do ich przygotowania. Zanim jednak zabrały się do pracy panie prowadzące zajęcia zwróciły szczególną uwagę na to, jak ważna jest higiena i bezpieczeństwo podczas przygotowywania i spożywania posiłków.
Uczniowie wykonując kanapki prześcigali się w pomysłach. Tu  wiosna dała o sobie znać, ponieważ na  świeżym pieczywie znalazły się warzywa ułożone w kształcie motyli, gąsienic, biedronek a nawet kwiatów. Gotowe i poukładane na talerze, znalazły swoje miejsce na szwedzkim stole, wokół którego skupili się zaproszeni na degustację rodzice naszych wychowanków.
Kanapki nie tylko wspaniale wyglądały ale przede wszystkim były smaczne i pełne witamin.

Agnieszka Podleś

Finał Międzypowiatowy w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców.

14 kwietnia 2018 r. w Ostrołęce nad Narwią odbył się Finał Międzypowiatowy w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców. Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Rutkowska, Przemysław Książek, Krystian Subzda, Radosław Rurka, Julia Dąbkowska. Krystian Subzda zajął VIII miejsce i zakwalifikował się do zawodów na szczeblu wojewódzkim, które odbędą się w Kamionie gm. Młodzieszyn. Zawody organizowane są przez SZS Sochaczew w dniu 27 kwietnia 2018 r.
Gratulujemy Krystianowi i życzymy zwycięstwa na Mazowszu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Elżbieta Bieniecka

Mistrzostwa Międzypowiatowe w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców z Gimnazjum.

7 kwietnia 2018r. w Nagoszewie odbyły się Mistrzostwa Międzypowiatowe w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców z Gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowali chłopcy w składzie: Rafał Gruszka, Damian Struniawski i Paweł Wieczorek. W rozgrywkach powinno uczestniczyć 12 drużyn, jednak dotarło tylko 7 zespołów: Wola Mostkowska, SP Wach, GP Nagoszewo, SP Różan, SP Zaręby, SP Przasnysz i SP Goworowo. Po losowaniu chłopcy pierwszy mecz rozegrali z gospodarzami zawodów, których pokonali 3:0, kolejny trudny mecz z drużyną z Woli Mostkowskiej, mimo dobrych przeciwników nasi chłopcy okazali się lepsi i również wygrali 3:0. Kolejny mecz już finałowy Goworowo – Zaręby zakończył się zwycięstwem dla nas 3:0. Chłopcy uzyskali I miejsce. Zdobyli złote medale. Jest to wielki sukces, dzięki któremu awansowali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 22 maja w Jeżewie. Dziękujemy i gratulujemy naszym wspaniałym tenisistom i życzymy dalszych sukcesów.

Ze sportowym pozdrowieniem
Elżbieta Bieniecka

Egzamin Gimnazjalny

Ogłoszenie
Egzamin klas III gimnazjum odbędzie się w dniach:
- część humanistyczna dnia 18.04.2018 r. o godz. 9:00
- część matematyczno – przyrodnicza dnia 19.04.2018 r.o godz.9:00
- część z języka obcego nowożytnego  dnia 20.04.2018 r.o godz.9:00
Spotkanie wszystkich uczniów klas III z dyrektorem szkoły odbędzie się na holu przy szatni w gimnazjum o godz. 8:30.

Dyrektor S.P. im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

 

 

Ogłoszenie
Egzamin klas III gimnazjum odbędzie się w dniach:
- część humanistyczna dnia 18.04.2018 r. o godz. 9:00
- część matematyczno – przyrodnicza dnia 19.04.2018 r.o godz.9:00
- część z języka obcego nowożytnego dnia 20.04.2018 r.o godz.9:00
Zebranie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu odbędzie się w czytelni biblioteki szkolnej o godz. 8:15.

Dyrektor S.P. im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński 

VI Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły

 
„Każdy człowiek, choćby najuboższy, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i nic nie może pozbawić go tej godności”  (Św. Jan Paweł II)
6 kwietnia 2018 r. uczniowie gimnazjum: Emilia Korzeniak (kl. IIIC), Klaudia Brejnak (kl. IIID) i Cezary Miłek (kl. II A) wzięli udział w finale (etap międzyszkolny) VI Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły „Św. Jan Paweł II wielki obrońca godności ludzkiej”, zorganizowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Różanie.
Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę, wykazując się wysokim poziomem wiedzy i zajmując trzecie miejsce: Emilia Korzeniak i czwarte: Klaudia Brejnak. Uczniów do konkursu na tym etapie przygotowała katechetka: Bogumiła Lewicka-Mróz.
Bogumiła Lewicka-Mróz

Zimę żegnamy, wiosnę witamy


Powitanie wiosny rozpoczęliśmy od wspólnego spotkania na  apelu, podczas którego p. kierownik Barbara Rutkowska  przedstawiła harmonogram dnia.
Następnie obejrzeliśmy inscenizację o tematyce wiosennej w wykonaniu uczniów klasy II i III, przygotowaną pod kierunkiem p. Elżbiety Sobotki. Nie obyło się też bez zagadek i rebusów. Były również mini zawody sportowe, w których rywalizowały ze sobą trzy drużyny: Czerwona, Niebieska i Zielona.
W dalszej części p. Barbara Rutkowska i p. Natalia Zięba ogłosiły konkurs plastyczny "Witaj Pani Wiosenko!". Uczestnicy podzieleni według kategorii wiekowych mieli możliwość wykazania się pomysłowością i zdolnościami artystycznymi. Po wnikliwej analizie komisje wyłoniły laureatów, którzy otrzymali nagrody, a wyróżnione prace zostały umieszczone na szkolnej wystawie.

Wycieczka do Warszawy w ramach akcji profilkatyczno - informacyjnej

9 marca 2018 r. harcerze z 7GDH, wolontariusze  i uczniowie Szkoły  Podstawowej w Goworowie, którzy śpiewają w chórze udali się  wycieczkę do Warszawy sponsorowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie. Celem wyjazdu był udział w akcji profilaktyczno – informacyjnej na temat uzależnień pod hasłem NIEĆPA – NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE ĆPAM organizowaną przez Zarząd Głównego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii we Współpracy z Pomorską Agencją Imprez Artystycznych z siedzibą w Potęgowie. Impreza odbyła się w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji – Arena Ursynów, która została objęta honorowymi patronatami przez : Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta St. Warszawy. Partnerem NIEĆPY podczas tegorocznej imprezy był między innymi Krzysztof Dzyr z akcją STOP Pijanym Kierowcom. Akcja ta, jak co roku, poświęcona była uświadomieniu nam zagrożeń wynikających z zażywania używek. Dobrze wiemy, że narkotyki, alkohol czy papierosy bardzo nam szkodzą, jednak Ewa Farna i zespół STO % dotarli do nas jeszcze lepiej poprzez swoją muzykę.