Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

Kategoria: Informacje Opublikowano: poniedziałek, 30, sierpień 2021 Administrator

Ogólne zasady dla szkół i placówek:
+ Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS - wrzesień 2021

Odsłony: 59