Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Kategoria: Informacje Opublikowano: sobota, 28, sierpień 2021 Administrator


29 sierpnia 2021 r. (niedziela)

Godz. 9.00 – w kościele parafialnym w Goworowie zostanie odprawiona msza św. w intencji bezpiecznego powrotu dzieci, uczniów i pracowników do szkoły oraz pomyślnego funkcjonowania całej społeczności szkolnej w nowym roku szkolnym 2021/2022 (wewnątrz świątyni obowiązuje ochrona nosa i ust).

1 września 2021 r. (środa)*

1. Od godz. 6.50 – przywozy oddziałów „0” i klas I-IV według harmonogramu dowozów na 1 września 2021 roku (w środkach transportu publicznego obowiązuje ochrona nosa i ust),
2. Godz. 8.00 – 8.30 – oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – oddziały „0” oraz klasy I-IV,
3. Godz. 8.30 – 9.15 – spotkania dzieci i uczniów z oddziałów „0” i klas I-IV z wychowawcami w salach lekcyjnych według przydziału,
4. Godz. 9.00 – 9.20 - spotkanie dzieci z oddziałów „0” wraz z towarzyszącym rodzicem ze specjalistami z zakresu wsparcia p-p oraz dyrekcją szkoły w stołówce szkolnej,
5. Od godz. 9.20 do godz. 10.20 – odwozy dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas i-iv i przywozy uczniów klas V-VIII (w środkach transportu publicznego obowiązuje ochrona nosa i ust),
6. Godz. 10.30 – 11.00 – oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – klasy V-VIII,
7. Godz. 11.00 – 11.45 – spotkania uczniów klas V-VIII z wychowawcami w salach lekcyjnych według przydziału,
8. Od godz. 12.00 – odwozy uczniów klas V-VIII (w środkach transportu publicznego obowiązuje ochrona nosa i ust).

* uroczystość oficjalnego otwarcia nowego roku szkolnego odbędzie się w sali gimnastycznej (wejście od frontu, od placu zabaw oraz od strony gimnazjum z zachowaniem reżimu sanitarnego: dystans społeczny, maski ochronne oraz dezynfekcja dłoni. Dzieci z oddziałów „0” oraz uczniowie z klas i wchodzą do sali gimnastycznej wraz z jednym rodzicem. Pozostali uczniowie z klas II,III i IV bez udziału rodziców. Rodzice oczekują na holu przy szatni w budynku po byłym gimnazjum. II grupa uczniów z klas V-VIII uczestniczy w oficjalnym otwarciu w sali gimnastycznej bez towarzystwa rodziców!!!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

 

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W „KOPERNIKU”

1 WRZEŚNIA 2021 r. (ŚRODA)

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA DZIECI, UCZNIÓW I RODZICÓW:

 • Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MEN i MZ.
 • Dzieci i uczniowie korzystający w tym dniu z autobusu szkolnego przyjeżdżają do szkoły i wracają do domu według ustalonego harmonogramu przywozów i odwozów (w środkach transportu publicznego obowiązuje ochrona nosa i ust – maseczki ochronne).
 • W rozpoczęciu nowego roku szkolnego może wziąć udział dziecko/uczeń/rodzic/opiekun bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, niemieszkający z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam niebędący na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Oficjalne otwarcie nowego roku szkolnego podzielone jest na dwie grupy: I grupa (oddziały „0” i klasy I-IV) w godz. 8.00-9.15 i II grupa (klasy V-VIII) w godz. 10.30-11.45.
 • Całość oficjalnej uroczystości zorganizowana będzie w sali gimnastycznej. Obowiązuje dystans społeczny co najmniej 1,5 m. w reżimie sanitarnym (wejście od frontu budynku, od gimnazjum i od placu zabaw według wskazań pracowników szkoły).
 • Rodzice/opiekunowie dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas I mogą wejść z dzieckiem do budynku szkoły (1 rodzic) na spotkanie z Wychowawcą klasy. Rodzice/opiekunowie uczniów klas II-VIII pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga!!! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej zostaje ograniczone do niezbędnego minimum. Obowiązuje co najmniej 1,5 m. dystans społeczny, ochrona nosa i ust (maseczka ochronna) oraz dezynfekcja dłoni (rękawiczki jednorazowe).
 • Na spotkania z Wychowawcą dzieci z oddziałów zerowych oraz uczniowie klas I-VIII udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal (listy z przydziałem sal lekcyjnych będą umieszczone na drzwiach wejściowych do szkoły). Przy wejściu do budynku wszyscy są zobligowani do dezynfekcji dłoni. Podczas przemieszczania się po częściach wspólnych budynku (schody, korytarze, hole, sekretariat szkoły), wszystkich obowiązuje dystans społeczny min. 1,5 m. oraz ochrona nosa i ust (maseczki ochronne). W salach lekcyjnych dzieci i uczniowie przebywają bez maseczek. Uczniowie starają się nie dotykać klamek, ścian oraz innych przedmiotów
  w budynku szkoły. Po spotkaniu z Wychowawcami dzieci i uczniowie udają się do domów, unikając zgromadzeń.
 • Dla dzieci i uczniów korzystających z dowozu szkolnego szkoła zapewnia opiekę nauczycieli w świetlicy szkolnej (obowiązuje dystans społeczny i ochrona nosa i ust).
  UWAGA!!!: W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły: (29)7614061

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!!!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Odsłony: 182