Amazing world of animals in the ZOO - projekt stypendialny Mai Strzałkowskiej

Kategoria: Informacje Opublikowano: środa, 23, czerwiec 2021 Administrator

Prezentacja - Amazing wordl of animals in the zoo


Nazywam się Maja i jestem uczennicą klasy VII. W roku szkolnym 2020/21 brałam udział w projekcie "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku 2020/21" pod opieką pani Elizy Skrzecz-Witkowskiej.
Chciałabym przedstawić w skrócie wszystkie moje działania podjęte w ramach tego stypendium. We wrześniu oraz październiku ubiegłego roku zajęłam się określeniem tematu projektu i zgromadzeniem informacji potrzebnych do jego realizacji.
Od listopada do stycznia przeprowadzałam ankietę na temat zwierzęta w ZOO w śród uczniów klasy VII oraz podsumowałam zebrany materiał. Nagrałam film w języku angielskim, w którym przedstawiłam wyniki uzyskane w ankiecie. Film został umieszczony na YouTube. W lutym i w marcu przygotowałam prezentację na temat "Amazing world of Animals in the ZOO". Prezentacja ta została przedstawiona klasie VII A na platformie Teams. W kwietniu i w maju przygotowywałam mini książkę o wybranych zwierzętach z ZOO w formie elektronicznej. Miniksiążka została umieszczona na stronie szkoły oraz zaprezentowałam ją na lekcji języka angielskiego mojej klasie. Podczas realizacji projektu stypendialnego nauczyłam się wielu rzeczy związanych z zwierzętami w ZOO oraz udoskonaliłam swój język angielski.

Maja Strzałkowska

Odsłony: 86