Łatwiej i przyjemniej

Kategoria: Informacje Opublikowano: środa, 03, marzec 2021 Administrator


Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie przystąpiła do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wspieranego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.
Przystąpienie szkoły do programu OSE przyczyniło się do tego, że szkoła otrzymała tablety z dostępem do szybkiego i bezpiecznego Internetu.
Tablety wykorzystywane są przez uczniów klas trzecich podczas zajęć stacjonarnych, m.in. do wyszukania informacji na temat patrona szkoły Mikołaja Kopernika, wiadomości na temat naszego kraju i Unii Europejskiej, do ćwiczeń interaktywnych utrwalających pisownię wyrazów pod względem ortograficznym, podczas zajęć z Misji programowania – wykorzystanie aplikacji ScratchJr, Lightbot i inne. Zajęcia z wykorzystaniem tabletu podnoszą ich atrakcyjność, uczniowie są na nich skoncentrowani i aktywni.

Anna Kaczmarczyk

Odsłony: 522