Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021

Kategoria: Informacje Opublikowano: piątek, 09, październik 2020 Administrator

Przewodniczący

Maria Wieczorek 8a

Zastępca przewodniczącego

Aleksandra Dobkowska 8a

Skarbnik

Bartłomiej Subzda 8a

Sekretarz

Zuzanna Zięba 8a

Speaker

Julia Subzda 8a

Emilia Ciepierska 8a

Maja Stworzjan 6b

Sekcja techniczna

Jakub Brzuzy 7c

Jakub Kruczyk 7c

Igor Kuśmierczyk 7c

Filip Zięba 6c

Sekcja dekoracji

Paweł Twardziak 8b

Julia Kruk 8b

Patrycja Iwańska 8b


Sekcja imprez

Julia Dymerska 8a

Julia Zalewska 7a

Daniel Łazicki 8b

Odsłony: 132