Strefa Rodzica

Kategoria: Informacje Opublikowano: czwartek, 03, wrzesień 2020 Administrator

Rodzicu! Bądź świadomy odpowiedzialności za zdrowie innych i własnego dziecka. Na terenie szkoły obowiązuje stosowanie się i przestrzeganie wewnątrzszkolnych zaleceń. Obliguję rodziców/opiekunów prawnych do przebywania i oczekiwania na dziecko tylko i wyłącznie w specjalnie wydzielonej strefie rodzica. Na terenie placówki obowiązuje ochrona nosa i ust, zachowanie dystansu społecznego oraz dezynfekcja dłoni. Wyżej wymienione ustalenia obowiązują do odwołania.

Z poważaniem
Dyrektor SP im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Odsłony: 278