„Jacy jesteśmy, czyli trochę statystyk o naszej szkole” projekt stypendialny uczennicy Aleksandry Dobkowskiej

Kategoria: Informacje Opublikowano: poniedziałek, 08, czerwiec 2020 Administrator

W związku z realizowanym przeze mnie projektem stypendialnym przeprowadziłam anonimową ankietę wśród nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Chciałabym podzielić się spostrzeżeniami, które nasunęły się po przeanalizowaniu ankiet. Respondenci mogli wypowiedzieć się na temat pracy/nauki w naszej szkole, a także swoich zainteresowań i spędzania czasu wolnego.
Ankietę udało mi się przeprowadzić wśród 30 nauczycieli i 19 uczniów klas 7 i 8. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku dominowały kobiety.
Nauczyciele najbardziej interesują się muzyką i literaturą (63%), zaś uczniowie sportem (63%) i mediami (42%). Wszyscy swoje zainteresowania najczęściej poszerzają poprzez wyjazdy, Internet i telewizję, a także książki tematyczne i czasopisma (tu dominują nauczyciele – 66 %) i treningi (z tej formy korzysta więcej uczniów – 47%).
Każdy z nas najwięcej wolnego czasu spędza z rodziną, poświęca go na swoje pasje lub spotyka się z przyjaciółmi. Nauczyciele w ogóle nie grają na komputerze, telefonie, natomiast 42% uczniów lubi taką formę spędzania wolnego czasu. Najczęściej wychodzimy do rodziny, przyjaciół i kina, rzadko na imprezy. Pedagodzy lubią oglądać programy informacyjne i edukacyjne, a młodzież filmy i programy rozrywkowe.
Uwaga! Żaden nauczyciel nie chce zmienić swojej pracy, około 80 % uczniów lubi się uczyć (choć 42% czasami pracują niesystematycznie). Tutorzy mają dobry kontakt z Uczniami , podopieczni też tak uważają. Opiekunowie cenią w wychowankach kreatywność i odpowiedzialność (70%), zaś wychowankowie w opiekunach wyrozumiałość (79%) i sprawiedliwość (73%). Zarówno nauczycielom, jak i uczniom zdarzyło się spóźnić do pracy/szkoły. Według większości respondentów oceny szkolne są potrzebne, ponieważ mobilizują do pracy.
Czy marzenia nauczycieli były podobne do naszych? Kiedyś nasi nauczyciele pragnęli, żeby w przyszłości zostać, np. weterynarzem, tancerzem, aktorem, dziennikarzem, nauczycielem, pilotem samolotów pasażerskich, pielęgniarką, podróżnikiem, marynarzem … My, uczniowie, marzymy o zawodzie: programisty, lekarza, policjanta, architekta, żołnierza, informatyka, nauczyciela…
Nie wiem, skąd wzięły się odpowiedzi przeczące pod pytaniem: Czy odniosłeś w życiu sukces? Być może dlatego, że to słowo jest różnie definiowane. Cieszę się, że mogłam przeczytać tyle mądrych wypowiedzi. Osiągniętym sukcesem, według ankietowanych, jest rodzina, wymarzony zawód, zdobyte wykształcenie, przyjaciele, zdana matura, ukończenie studiów, miejsca w konkursach plastycznych, zawodach sportowych …
Zdania ankietowanych są podzielone, jeśli chodzi o powiązanie sukcesu życiowego z sukcesami szkolnymi. Zacytuję po jednej przykładowej argumentacji:
„Tak, ponieważ to szkoła ma ogromny wpływ na naszą przyszłość, dając nam w prezencie solidny fundament. Często te pierwsze sukcesy szkolne budują w nas odpowiednią motywację i potwierdzają w nas przekonanie, że jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele, jeżeli tylko w siebie uwierzymy”.
„Nie, ponieważ nasz sukces zależy od tego, jakimi jesteśmy ludźmi i naszego podejścia do życia, naszej otwartości, kreatywności. Wielu jest ludzi sukcesu, którzy niekoniecznie realizowali się w szkole, jako prymusi …”
Dziękuję wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy poświęcili swój cenny czas i wzięli udział w moim badaniu. Dzięki owocnej współpracy powstał ten artykuł.

Aleksandra Dobkowska
uczennica klasy 7a

Odsłony: 339