Trudne decyzje…

Kategoria: Informacje Opublikowano: niedziela, 31, maj 2020 Administrator

Od poniedziałku 18 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - Filii w Szczawinie wznowił swoją działalność oddział przedszkolny obejmujący 3,4,5-latków. Decyzję o wysłaniu dzieci do placówki podjęli rodzice, mając na uwadze procedury higieniczno-sanitarne i względy bezpieczeństwa. Realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki. Dzieci przebywają w oddziale przedszkolnym w godzinach 7:30–16:30.
Tydzień później, od 25 maja 2020 r., rozszerzyliśmy funkcjonowanie, wznawiając zajęcia w oparciu o realizację podstawy programowej w klasach I-II. Rodzice na zasadzie dobrowolności, zdecydowali o posłaniu dzieci do szkoły i podjęciu przez nich nauki w systemie stacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne z edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęcia dodatkowe prowadzone są według planu, który obowiązywał przed 12 marca 2020 r. Opracowane procedury i podjęte działania regulują kwestie właściwej organizacji i funkcjonowania szkoły, zapewniając uczniom i pracownikom poczucie komfortu i bezpieczeństwa, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pozdrawiamy słonecznie!
Kierownik filii, wychowawcy i nauczyciele

Odsłony: 536