Próbny egzamin Ósmoklasisty z CKE

Kategoria: Informacje Opublikowano: niedziela, 29, marzec 2020 Administrator

Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach. Egzamin próbny odbędzie się w dniach od 30 marca (poniedziałek) do 1 kwietnia (środa). Udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty jest dobrowolny.

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały tj. arkusze w wersji standardowej i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami oraz nagrania w formacie mp3 (do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski (czas trwania 120 minut)
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka (czas trwania: 100 minut)
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki angielski (czas trwania: 90 minut)

Informacja dla uczniów i rodziców

Proszę, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej poniżej formie:

 • w pliku w edytorze tekstów (WORD lub inny);
 • na wydruku – jeśli uczeń dysponuje w domu drukarką (skan, zdjęcie);
 • korzystając z karty odpowiedzi (zamieszczonej na stronie CKE/OKE razem z arkuszem w formie pliku edytowalnego), kartę będzie można zapisać elektronicznie lub wypełnić odręcznie po uprzednim wydrukowaniu (skan, zdjęcie);
 • na kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Zasady oceniania zadań

CKE przygotowała zasady oceniania rozwiązań zadań, które będą dostępne od 8 kwietnia Uczniowie po rozwiązaniu zadań prześlą wygenerowane odpowiedzi z wykorzystaniem poczty elektronicznej (wygenerowane adresy mailowe udostępnione uczniom) na podane adresy mailowe nauczycieli prowadzących przedmioty egzaminacyjne:

 

 • Klasa VIII a

- język polski: pani Krystyna Mucińska – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- matematyka: pani Edyta Furmaniuk – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- język angielski: pani Irena Zaorska – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Klasa VIII b

- język polski: pani Barbara Wójcik – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- matematyka: pani Dorota Skierczyńska – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- język angielski: pani Irena Zaorska – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

W egzaminie próbnym z CKE/OKE mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje jednak, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym oraz samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów).


Rodzicu! Pamiętaj, że próbny egzamin to dla Twojego dziecka okazja, by w bezpiecznym dla siebie środowisku sprawdziło swoją wiedzę. Zadbaj o to, by napisało ten egzamin rzetelnie i samodzielnie.

Próbny egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym i diagnostycznym (tj. jako danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym; zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Uzyskane przez ucznia wyniki z poszczególnych przedmiotów nie będą brane pod uwagę w bieżącym ocenianiu.

Kontakt z nauczycielem

Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych (e-mailem w formie uzupełnionych plików lub skanów, zdjęć kart z rozwiązaniami bądź notatki z numeracją zadań). Nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli sprawdzić i ocenić przesłane przez uczniów odpowiedzi. Informacja zwrotna zostanie przekazana uczniom w formie np.:

 • komentarza w e-mailu;
 • komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym;
 • wiadomości poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Jeżeli nie będzie to możliwe za pomocą w/w form, przekazanie informacji uczniom nastąpi w bezpośrednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z Wychowawcą klasy tuż po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.) i sprawdzeniu przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Więcej informacji i materiałów dotyczących egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Źródło: Departament Informacji i Promocji MEN

ZACHĘCAM WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS VIII DO UCZESTNICTWA!!!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie

mgr Jacek Dobrzyński                                

 

 

Odsłony: 1000