Smog nie na żarty

Kategoria: Informacje Opublikowano: czwartek, 02, styczeń 2020 Administrator

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie wzięła udział w konkursie dobrosąsiedzkim „WzMOCnij swoje otoczenie”, zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna. W maju 2019 r. wyłoniono zwycięzców, w gronie których znalazła się również nasza szkoła. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej oraz wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające wdrażanie realnych zmian przy wykorzystaniu nowej infrastruktury rozumianej, jako wszelkie działania zmierzające do podniesienia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach pozyskanych środków finansowych w wysokości 19 372,50 zł brutto Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie realizuje przedsięwzięcie pn.: „SMOG NIE NA ŻARTY”. Grant zakłada monitorowanie powietrza oraz składników pogody w miejscowości Goworówek, Goworowo oraz przy szkole podstawowej, a także zwiększenie świadomości uczniów oraz społeczności lokalnej na temat jakości powietrza i czynników pogodowych oraz ich wpływu na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Firma Meteolab Sp. z.o.o. z Goczałkowic-Zdrój dostarczyła i zamontowała pod koniec września trzy komponenty stacji meteorologicznej: klatkę meteorologiczną z urządzeniami pomiarowymi, automatyczną stację meteorologiczną oraz ekran LED do prezentacji danych ze stacji meteo oraz pyłomierza. W klatce meteorologicznej znajdują się przyrządy do pomiaru składników pogody, takie jak: termometry, higrometr, barometr. Na zewnątrz umieszczony został deszczomierz oraz wiatromierz. Informacyjny ekran LED umieszczony na przedniej ścianie budynku szkoły, w sposób bardzo czytelny, dostarcza informacji o stanie powietrza oraz aktualnych składnikach pogody (m.in. zanieczyszczenie powietrza), które on-line są przekazywane ze stacji automatycznej, zlokalizowanej na dachu budynku szkoły. Wszelkie informacje dotyczące bieżących odczytów są dostępne w specjalnej zakładce na szkolnej stronie internetowej. Stacja meteorologiczna pozwoli uczniom analizować zebrane informacje pogodowe, prowadzić własne projekty badawcze w ramach prowadzonego w roku szkolnym 2019/2020 przez panią Krystynę Gajewską meteorologicznego koła zainteresowań. Zdobyta wiedza o stanie powietrza powinna wykształcić postawy proekologiczne, które szerzone będą wśród mieszkańców naszej gminy. Społeczność szkolna i mieszkańcy gminy Goworowo uzyskali możliwość łatwego dostępu do informacji o stanie jakości powietrza.

Jacek Dobrzyński
Krystyna Gajewska

Odsłony: 49831